Yhtiökokous 12.6.2024 klo 18.00

Säästökennon yhtiökokous järjestetään Iris keskuksessa 12.6.2024. Kokoukseen voi osallistua myös etänä osoitteessa https://urly.fi/3wYK.

Myöhäinen ajankohta johtuu siitä, että edelliseltä isännöintitoimistolta saatu välitilinpäätösmateriaalista osa ei ollut tarkastettua, mikä viivästää prosessia.

Yhtiökokouskutsu sisältäen toimintakertomuksen ja tiedotteen, tilikohtainen tuloslaskelma 2023 ja hiilihjalanjälkiraportti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoa niin laitathan kysymyksesi sähköpostilla hallitukselle niin ehdimme selvittää asian ennen yhtiökokousta.

Keskeiset asiat

13. Päätetään alle kymmenen sähköautojen latauspisteiden asennuttamisesta taloyhtiön hankkeena
2023 yhtiössä tehtiin sähköjärjestelmän kartoitus. Tämän pohjalta selvisi, että yhtiön parkkipaikoilla on mahdollista ladata sähköautoja. Nykyinen kapasiteetti rajoittaa lataustehoa tai ladattavien autojen määrää. 2023 tehdyn asukaskyselyn perusteella laajaa kysyntää lataukselle ei ole eikä hallituksella ole tietoa millainen lataaminen palvelisi asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sille annetaan valtuudet asennuttaa yksittäisiä latauslaitteita, mikäli niille ilmenee kysyntää sähköverkon kapasiteetin rajoissa. Hallitus myös ehdottaa, että sille annetaan valtuudet määritellä lataamisen hinta, siten että ne kattavat taloyhtiön sähkön ja laitteiston kustannukset.

Mahdollisen kysynnän pohjalta hallitus linjaa taloyhtiön käytännön sähköautojen lataamisen mahdollistamiseksi ja tuo sen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Autotalliremonttien yhteydessä huomioidaan kasvava sähköntarve autopaikoilla.

 1. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään vastikkeiden ja maksujen suuruudesta

Hallituksen esittää hoitovastikkeen nostamista 0,34€/os./kk.

2024 hallitus ehdottaa vastikkeiden nostamista nousseiden kustannusten takia. 2024 osaa suunniteltuja yhtiövastikkeesta rahoitettavia korjaustarpeita päätettiin siirtää, jotta vastikenousu pidetään kohtuullisena. Näin ollen vuodella 2025 vuosille kohdistuu nousupainetta. Samoin vuodelle 2026 tonttivuokrasopimuksen uusimisen takia.

Osa 2023 kuluista on ollut kertaluontoisia, kuten hallinnon kasvaneet kustannukset ja osa inflaation nostamia. 2023 kulujen vertailtavuus on myös kärsinyt eri isännöintitoimistojen erilaisten kulujen kohdistamiskäytöntöjen takia. Näiden takia on vaikea arvioida 2024 ja 2025 kustannustasoa. Tonttivuokran nousu on yksittäinen selkeä kustanuserä, jonka nousu tulee vaikuttamaan yhtiövastikkeeseen lähivuosina. Tästä lisää omassa kohdassaan.

Maalämpöön siirtyminen laski yhtiön lämmityskuluja merkittävästi, mutta sähkön hinnan liikkeet vaikuttavat aiempaa enemmän yhtiön kustannuksiin. Sähkönhinnan odotetaan laskevan 2024 ja 2025 aikana.


Yhtiökokous 2023 6.6 klo 18.00

Teams linkki: saastokenno.com/yhtiokokous2023linkki

Vuoden 2023 yhtiökokous päiväksi on valittu 6.6. Myöhäinen ajankohta johtuu tilipäätösmateriaalien saamisen ajakohdan epävarmuuteen isännöintitoimiston vaihdon takia.

Voit ladata yhtiökokous materiaalit tästä: kutsu ja asialista, yk-tiedote, kunnossapitotarveselvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio 2023. Huom. tilinpäätöksen taseesta on poistettu sivut, joissa näkyvissä on huoneistokohtaiset saatavat osakkaiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Tiivistelmä kokouksen asialistasta

Yhtiökokouksen asialistalla ei ole yhtiöjärjestyksestä poikkeavia päätösasioista. Huomattavia muutoksia on hoitovastikkeen ehdotettu lasku (38st/osake -> 30st/osake) ja rahoitusvastikeiden nousut. Aiempien vuosien tapaan hallitus esittää valtuutusta ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä että lainalyhennysrahastoa kartutetaan tarpeen niin vaatiessa.

Yhtiökokoustiedote

Asukaskysely 2023, keskeiset tulokset ja toimenpiteet (tiedoksi)

Asukaskyselyyn tuli 69 vastausta, joka edustaa noin 30% kaikista asunnoista. Kyselyn mukaan lämmitys on valtaosassa huoneistoja tavoitellun 20-21C välillä. Palautteen perusteella asukkaat toivoivat keskimäärin 21,3C lämpötilaa huoneistoihin. Hallitus päätti, että nykyinen tavoitetaso on hyvä. Kyselystä selvisi, että yhtiössä on huoneistoja, joissa lämpötila on alle 20 astetta. Syytä tähän selvitetään.

Aiemmista kyselyistä poiketen asukkaiden arvioit sähköautojen hankinta-aikataulusta olivat siirtyneet kauemmas tulevaisuuteen (15% arvioi hankkivansa sähköauton viiden vuoden sisällä). Vastausten perusteella yhtiössä ei myöskään ole ladattavia sähköautoja. Hallitus päätti siirtää toimet sähköautojen lataamisen mahdollistamisesta tulevaisuuteen. Lataamismahdollisuus huomioidaan kuitenkin autotalliremontin toteutuksessa.

Hallituksen kunnossapitotarveselvitys (tiedoksi)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia. Kaikki isommat korjaustoimet on nyt tehty. Jäljellä on pienempiä toimia, joista autotallien korjaus (n. 0,93€/osake, 2018 arvio) on merkittävin. Hissejä peruskorjataan ( n. 0,47€/osake per hissi, 2022 hinta)  tarpeen mukaan, korjausta odottaa 7/9 hissistä. Julkisivukorjausten yhteydessä tarkasteltiin parvekkeiden kuntoa pinnallisesti ja vain yhdessä havaittiin korjaustarvetta. Parvekkeiden osalta tilanne vaikuttaa siis hyvältä. Tarkempi kuntotutkimus parvekkeilla on tarpeen tulevina vuosina. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän korjauksia, porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunnostuksia, näitä edistetään korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina

Maalämpöön siirtyminen on laskenut yhtiön lämmityskuluja merkittävästi. Tulevien vuosien sähkön hinta määrittelee suurelta osin mille tasolle yhtiön lämmityskulut asettuvat. Runsas tuulisähkön rakentaminen Suomessa todennäköisesti laskee sähkön hintaa tulevina vuosina ennen kuin vetytalouden kulutus alkaa nostamaan sitä. Yleinen inflaatio nousu ei ole ainakaan vielä vaikuttanut merkittävästi yhtiön kuluihin.

Vuonna 2025 tonttivuokrasopimus uusitaan. Tilanteesta on tiedusteltu kaupungilta, mutta 2025 sopimuksia ei vielä käsitellä. Korotuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra ainakin kaksinkertaistuu nykyisestä ja voi nousta jopa viisinkertaiseksi. Vuokraa nostetaan vähitellen kymmenen vuoden ajan lopulliseen tasoon. Tällä hetkellä vuokra on 58000€ (n. 0,044€/kk/osake).

Tupakointikiellon noudattamisessa puutteita

2020 yhtiökokouksen päätöksellä kiellettiin tupakointi parvekkeille ja järjestyssäännöillä määrättiin tupakointikiellosta 10 metrin säteellä rakennuksista. 2023 asukaskyselyn vastausten perusteella tupakointi on yhtä yleistä kuin 2019 (n. 13% molemmissa). Hallitus muistuttaa asukkaita kiellosta, pyytää osakkaita muistuttamaan vuokralaisia sekä lisäämään kiellon vuokrasopimuksiin. Tupakansavun tuleminen asuntoon on yksi syistä, joka saa asukkaan muuttamaan ulos.

Sähköisen osakaspostin tilaaminen sähköpostiin

2017 uusittu yhtiöjärjestys mahdollistaa yhtiökokouskutsujen toimittamisen sähköpostiin. 2022 asti käytössä ollutta huoneistotieto.fi -palvelusta on siirrytty asukas.hausevise.fi palvelun käyttöön, jota kautta osakkaat voivat tilata yhtiön sähköiset tiedottaa ja halutessaan luopua paperipostista kokonaan. Ne osakkaat, jotka olivat 2022 lopussa tilanneet sähköisen tiedottamisen ja vahvistivat tilauksensa, siirrettiin asukas.hausevise.fi -palveluun.

Jos sait tämän kirjeen postitse voit tilata sen sähköisesti seuraavasti:

 • Lähetä sähköpostiosoitteesi, huoneistosi tiedot, syntymäaikasi ja osoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi, jos et ole vielä rekisteröinyt sähköpostiosoitettasi osakasrekisteriin.
 • Kirjaudu sähköpostillasi asukas.hausevise.fi ja esille tulevasta ikkunasta valitse haluamasi viestintätavat.

Hallitus suosittelee osakkaita ottamaan käyttöön asukas.hausevise.fi -palvelun, joka mahdollistaa osakkaiden nopean tiedottamisen sähköpostitse. Halukkaat voivat siirtyä vain sähköiseen osakaspostiin. Paperiposti aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja sekä kuormittaa ympäristöä.

Voit koska tahansa luopua paperipostista asukas.hausevise.fi -palvelun kautta tai tilata sen uudelleen. 

Maalämpö hankkeen kustannusten jako osakkaille

Säästökennossa on käytössä maalämpö, mutta hankkeen kustannuksia ei ole jaettu osakkaille. Tämä on viivästynyt ohjelmiston viimeistelyn takia sekä isännöintitoimiston kiireen seurauksena. Tällä hetkellä arvio on, että laina saadaan jaettua osakkaille loppuvuodesta.

Yhtiö on saanut hankkeeseen ARA-tukilupauksen n. 400 000 €, joka tarkentuu, kun tuki saadaan. Hankkeen kustannukset ovat n. 1500 000€, jolloin tuen jälkeen osakkaille jaetaan n. 1100 000€ (10€/osake). Nousseiden korkojen takia todennäköisesti kustannuksia ei saada lainoitettua niin, että asumiskustannukset eivät nousisi eli oletetut lainanhoitokulut ovat enemmän kuin 8st/osake.

Isännöinnin tilanne

Kesällä 2022 isännöintipalvelun taso romahti Satu Ingströmin lähtiessä Astalalta. Jo tätä ennen palvelussa oli ollut huomautettavaa, mutta nopeasti Satun lähdön jälkeen havaittiin, että isännöinnin vaihtuessa tietoa ei siirtynyt ja uusi isännöitsijä oli vielä kuormittuneempi kuin edellinen. Asioiden käsitteleminen Astalan johdon kanssa oli jo aiemmin osoittautunut hankalaksi, joten hallitus lähti kilpailuttamaan isännöintiä.

Kilpailutukseen valittiin toimistoja ja isännöitsijöitä, joista oli hyviä kokemuksia. Tarjouksia vertailtiin kokonaiskustannusten, tiedonsiirtokäytänteiden, isännöitsijän työkuorman ja toimiston neuvotteluhalukkuuden perusteella. Näiden pohjalta valittiin Oiva isännöinti.

Isännöintitehtävien siirtyminen Oivalle osoittautui hankalaksi, sillä taloyhtiön aineistoja kuten pöytäkirjoja oli kadonnut eikä Astala isännöinti tarjonnut oletettua tukea sujuvan siirtymisen onnistumiseksi. Yllättäen myös Oiva isännöinnissä ilmeni henkilöstöpula, joka lisäsi työkuormaa siten, että tehtävien hoito on viivästynyt.

Huhtikuussa 2023 Oivan työvoimatilanne ei ole ratkennut ja tilanne on taloyhtiön kannalta ongelmallinen, sillä haluttuja hankkeita ei pystytä edistämään toivotussa tahdissa ja asukkaiden sekä osakkaiden palvelutasossa on puutteita. Hallitus käy keskustelua Oivan kanssa ja tarkastelee mahdollisia ratkaisuja.

Säästökenno on reklamoinut Astalan (nykyisen Kiinteistö Luotsin) toiminnasta, mutta ei ole saanut vastausta. Tulevan hallituksen tehtäväksi jää arvioida kannattaako Säästökennon lähteä hakemaan korvauksia oikeusteitse.

Pihasuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain

Pihasuunnitelman luonnoksesta pyydettiin kommentteja osakkailta ja asukkaista 2022 syksyllä. Vastauksia tuli 23 kpl. Palautteen perusteella hallitus päivitti suunnitelmaa, joka löytyy saastokenno.com/pihasuunnitelma. Merkittäviä muutoksia suunnitelmiin ei tehty. Hallitus päätti, että pihoja kehitetään vaiheissa huomioiden kesäjuhlat ja pihoihin vaikuttavat korjaukset. Pihojen asukaskäyttöä pyritään lisäämään mm. hankkimalla puutarhakeinuja. Mikäli nämä eivät lisää häiriöitä tarkastellaan muita toimia asukaskäytön lisäämiseksi mm. grillipaikan hankintaa.

Aurinkosähköselvitys

Hallitus selvitti aurinkosähkön kannattavuutta yhtiössä. Maalämpöjärjestelmän asennuksen yhteydessä varauduttiin siihen, että maalämmön rinnalla voidaan ottaa aurinkosähkö käyttöön. Selvityksessä aurinkosähkö todettiin toteuttamiskelpoiseksi. Selvityksen mukaan sähkönkulutus yhtiössä on sen verran suurta, että talojen eteläpäädyt kannattaisi osittain ottaa aurinkosähkön tuotantoon. Tällä hetkellä sähkön hinnan ennustettavuus on huono, jonka takia investoinnin kannattavuutta tarkasteltiin 5st/Kwh ja 10st/Kwh sähkön myyntihinnoilla. Molemmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika oli yli 10 vuotta, sillä taloyhtiön on oikeutettu lämpöpumppujen kulutuksen osalta alempaan sähköveroluokkaan. Hallitus päätti siirtää päätöksen investoinnista lähivuosille, kun sähkön hintakehitys selkiytyy.

Toimenpiteen asuntomelun vähentämiseksi

2022 asukaskyselyssä esille nousi, että 29% koki häiritsevää meteliä naapurihuoneistoista useita kertoja viikossa. Hallitus teetti selvityksen melun kantautumisesta ja siihen vaikuttavista toimista. Selvityksen mukaan huoneistojen välinen ilmanvaihto on keskeinen kanava äänille kantautua huoneistoista toisiin. Keittiön ja kylpyhuoneen ovien kiinni pitäminen vähentää melun kantautumista. Akustikko suositteli äänenvaimennuksen lisäämistä keittiön poistoilmakanavaan. Hallitus päätti, että taloyhtiön maksaa äänenvaimennuksen asentamisen keittiöremontin yhteydessä ja suosittelee toimea osakkaille. Näin remontti kerrallaan asunnon muuttuvat hiljaisemmiksi.

Kyselyn mukaan toinen häiriötä ja turvattomuutta aiheuttanut asia on porraskäyttävistä tuleva meteli. Hallitus päätti selvityksen suosituksen mukaisesti, että porraskäytäviin asennetaan äänenvaimennuspaneeleja. Näiden hankinta tapahtuu 2023 aikana.

Yhtiökokous 20.4.2022

Yhtiökokouksen päätöksen voit lukea tästä.

Kutsu ja sen liitteet: tiedote, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös, kunnossapitoselvitys, järjestyssäännöt ja pääomavastikkeet.

Kokouksen asialista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
Löydät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tästä ja tilikohtaiset tilinpäätöstiedot tästä.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys (lataa tiedosto tästä)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia ja isommista jäljellä on julkisivun saumaus- ja maalausremontti, joka on yhtiökokouksen päätösasiana. Lähivuosille kohdistuvia korjaushankeista jäljellä on autotallien korjaaminen (n.0,93€/osake, 2018 arvio). Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat talojen päätyjen, parvekkeiden kunnostus (arvio ei tiedossa) sekä loppujen hissien korjaukset (n. n. 0,47€/osake per hissi, 2019 hinta), joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän uusimine tarvittavin osin, porraskäytävät ja kellarien säilytystilat, joita uusitaan korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
Vastikkeet pysyvät pääosin ennallaan. Ainoastaan kaasumaksu nousee nousseiden kulujen mukana 24€/kk.

Päätetään julkisivukorjauksiin ryhtymisestä
Hallitus suosittelee, että yhtiökokous hyväksyy osittaisen julkisivuremontin. Tässä yhteydessä korjataan kiireellisesti korjausta tarvitsevat osat eli elementtien saumojen uusiminen ja halkeamien korjaaminen, sekä pestään ja maalataan julkisivujen pitkät sivut. Parvekkeilla uusitaan elementtisaumat ja tarvittaessa lattiapintoja. Hankkeen kustannusarvio on alla. Kustannusarvio on laskettu arviodulla työmäärällä (esim. korjattavien halkeamien määrä), jonka takia arvioon liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Tämän takia ehdotettu lainavaltuustus on tavanomaista suurempi.   

Tarjottu urakkahinta arvioidulla työmäärällä  358000
Lisätyöarvio  70000
Urakan valvonta ja johto  12000
Yhteensä   440000 (4€/osake)

Korjattavat kohteet suositeltiin korjattaviksi jo 2014 tehdyssä kuntokartoituksessa. Sadeveden päätymisestä rakenteisiin ei ole tietoa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeuttaa betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallituksen arvion mukaan saatu tarjous on edullinen, myös ottaen huomioon rakentamisen nousevat hinnat. Näiden syiden takia hallitus suosittelee hankkeen aloittamista saadun tarjouksen perusteella kesällä 2022.

Päätetään hissikorjauksen ja jätteiden syväkeräysastioiden rahoittamisesta lainalla
Jäteasemat ovat sijainneet autotalleissa ja 4AB talossa erillisessä tilassa. Tilat ovat tarpeeseen nähden liian pienet, ja siksi roskikset tulvivat muuttojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt syväsäiliöihin rakentamisesta.  Hankkeen kustannusarvio on alle 50 000€.

Hissien huoltoyrityksen ilmoituksen mukaan 4D-rapun hissin koneisto pitää ääntä, jonka perusteella he arvioivat sen hajoavan pian. Yhtiöllä on säilössä aiemmin uusitun hissin koneisto, joten hissin pitkäaikainen käyttökatkoon ei tarvitse varautua. Hallitus on päättänyt hissin peruskorjaamisesta, jonka kustannusarvio on noin 50 000€. 

Nämä kustannukset voidaan maksaa hoitovastikkeesta, jolloin se todennäköisesti painuu merkittävästi alijäämäiseksi tai vastiketta pitää korottaa. Hallitus ehdottaa, että nämä korjaukset rahoitetaan lainalla, jolloin ne saadaan osaksi julkisivuremontin lainaa. Näin hoitovastikekertymä jää suuremmaksi ja mahdollistaa esim. tulevia hissien uusimisia ilman lainan ottamista tai ylimääräisen vastikkeen keräämistä.

Päätetään kameravalvonnan katseluoikeuden laajentamisesta ja oikeudesta poistaa käytöstä vahingonteossa tai varkaudessa käytetyt avaimet
2016 yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön yleisiin tiloihin asennettiin videovalvonta ja kulkemista tallentavat avaimet. Tuolloin linjattiin, että videotallenteiden katselu ja käyttöoikeus on vain poliisilla. Viimeisten vuosien aikana varkaudet ja tuhotyöt yhtiön tiloissa ovat yleistyneet uudelleen (13% 2022 asukaskyselyn vastaajista omaisuutta oli varastettu tai vahingoitettu ainakin kerran viimeisen vuoden aikana) ja samalla on havaittu, että poliisi tutkii vain harvoin näitä rikoksia ja pyytää lukkojen tai videovalvonnan keräämää tietoa.

Juristin lausunnon mukaan yhtiökokous voi antaa hallitukselle oikeuden valtuuttaa henkilö tai taho käsittelemään videotallenteita, kun on tapahtunut varkaus- tai vahingonteko.

Vertaamalla lukkojärjestelmän ja videovalvonnan tietoja on mahdollista tunnistaa avain, jota on käytetty vahingonteossa tai varkaudessa. Avaimen tunnistaminen ja sen käytön estäminen estää sen uudelleen käytön vahingonteossa. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta lupaa valtuuttaa henkilö tai taho katselemaan lukkojärjestelmän tietoja ja  videotallenteita, kun kyseessä on varkaus tai vahingonteko, ja oikeuttaa hallitus poistamaan toiminnassa käytetty avain järjestelmästä.

Yhtiökokous 2021: 9.6 klo 18.00

Yhtiökokouksen päiväksi on valittu 9.6 klo 18.00.

HUOM. voit jättää paperisen vastauslomakkeen myös yhtiön postilaatikkoon A-rapun välikössä 8.6 mennessä.

Kokouskutsuun oli eksynyt väärä isännöitsijän numero. Oikea numero on 09 4778 1381.

Tähän artikkeliin päivittyvät kokouksen sisältö ja linkitetään päätöksentekoa tukevat aineistot. Voit ladata koko infopaketin pdf-muodossa tästä. Mikäli sinulla on kysymyksiä voit jättää niitä tämän artikkelin loppuun tai lähettää hallitus@saastokenno.com.

Voit osallistua kokoukseen lähettämällä vastauksenne sähköpostilla satu.ingstrom@astala.fi. Voit kopioda vastauslomakkeen tämän artikkelin lopusta.

Yhtiökokouksen järjestämisaika ja -tapa

Täydennysrakentamisen ja maalämpöurakan valmisteluiden aikataulujen takia sekä Korona tilanteen vuoksi yhtiökokous järjestetään kesäkuussa. Kokous järjestetään edellisvuoden tapaan monimuotokokouksena. Etäkokoukseen pääset liittymään linkillä: saastokenno.com/yhtiokokous2021linkki

HUOM! Jos osakkaalla on etäosallistuminen täysin mahdotonta, eikä hyväksy yhtiökokouksen pitämistä etänä, toivon että otatte välittömästi yhteyttä isännöitsijään. Sopikaa siis asiasta pikaisesti isännöitsijän kanssa, jos ette voi osallistua etäyhteydellä, ettekä halua vastata esitettyihin kohtiin kirjallisesti. satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 4778 1381.

Monimuotokokous tarkoittaa, että pääsääntöisesti osallistutaan etäyhteydellä, osa osallistuu kirjallisesti vastauslomakeella ja osa paikan päällä. Liitteenä on vastauskaavake. Täytetyn vastauskaavakkeen pyydämme lähettämään (toimitetaan kokouskutsun liitteenä) isännöitsijälle 8.6.2021 mennessä osoitteeseen satu.ingstrom@astala.fi tai Astala Isännöinti Oy, Insinöörikatu 3, 00880 Helsinki. Toivomme ensisijaisesti vastauslomakkeiden lähetystä s-postilla.

Kokoukselle on kuitenkin myös varattu paikka Astala Isännöinnin toimistolta, osoitteessa Insinöörinkatu 3 B, 00880 HELSINKI. Fyysiseen osallistumiseen paikkoja on rajoitetusti.

Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden hyväksyä etäosallistuminen. Jotta mahdollistetaan myös sellaisten osakkaiden osallistuminen päätöksen tekoon, joilla ei ole laitteita tarjotaan lomake muotoista osallistummista. Kun lomakkeella osallistuminen on mahdollista, tämä rajoittaa, että kokouksen aikana ei voi esittää uusia ehdotuksia. Täten etäosallistuminen rajoittaa osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon rajaamalla päätösvaihtoehdot hallituksen etukäteen määrittelemiin. Monimuotisena toteutetussa kokouksessa tiedon saanti etukäteen on erityisen tärkeää, jotta osakkaat pystyvät muodostamaan kantansa etukäteen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen reaaliaikaisesti. Tämän takia maalämpöjärjestelmästä toteutetaan infotilaisuus 31.5. Tilaisuus on etätilaisuus. Infoon pystyt liittymään linkillä saastokenno.com/maalampoinfolinkki.

Hallitus pyytääkin, että osakkaat ovat aktiivisia; esittävät kommentteja ja kysymyksiä ennen infoa ja kokousta verkkosivujen (saastokenno.com/yhtiokokous2021) tai sähköpostin (hallitus@saastokenno.com) kautta.

Olemme kutsuneet kokoukseen Kai Haarman, Kuhanen, Asikainen & Kanerva-lakitoimistosta olemaan kokouksessa puheenjohtajana, jos yhtiökokous tämän hyväksyy.

Osakaskysely 2021, tiivistelmä tuloksista

Kyselyyn vastasi 114 eli noin puolet osakkaista. Löydät vastaukset saastokenno.com/osakaskysely-2021-tulokset/. Pieni osa osakkaista oli tyytymättömiä yhtiön palveluihin (n. 4%), hallituksen työskentelyyn (n. 7%), tiedon saatavuuteen (n. 5%), huollon toimintaan (n. 5%) ja isännöinnin toimintaan (n. 4%). Huomattavan iso osa ei osannut vastata (n. 20%) näihin.

Noin. 80% kannatti siirtymistä kaukolämmöstä maalämpö + poistoilmantalteen ottoon. Hallitus ehdottaa siirtymistä yhtiökokkoukselle. Noin 40% piti tärkeänä tai jossain määrin tärkeänä mahdollistaa sähköautojen lataaminen. Tämä on huomioitu, kun sähkökeskuksien uusimista on suunniteltu osana lämmistysjärjestelmän uusimista.

Vesimittareiden hankinta jakaa vastaajia. Enemmistö n. 50% vastustaa mittareiden hintaa ja 28% kannattaa. Hallitus katsoi, että mittareiden hankintaa ei edistetä.

Ympäristöystävälliset investoinnit saivat myös maksaa vähän enemmän n. 50% mielestä kun 2017 luku oli 25%. Tämä huomioidaan tulevia investointeja suunnitellessa ja kun perustellaan investointeja.

Täydennysrakentamisen tuloksia on käsitelty omassa kohdassaan. Voit lukea kyselyn tuloksista lisää täältä.

Esityslista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
Toimintakertomus löytyy täältä. Tilikohtaisen tuloslaskelman saat tästä.

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina
Lämmityksen säästötoimenpiteet ovat laskeneet yhtiön kuluja ikkunaremontin jälkeen.  Nykyinen vastiketaso on riittänyt hyvin yhtiön tarpeisiin eikä korotuspainetta ole ollut. Mikäli maalämpöön ei siirrytä kaukolämmön hinnan nousu aiheuttaa tuleville vuosille korotuspaineen.
2025 yhtiön tonttivuokrasopimus uusitaan. Korostuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra kaksikertaistuu nykyisestä. Ensimmäisenä vuonna 50% ja sen jälkeen 10% nousu vuosittain viiden vuoden ajan. Tällä hetkellä vastikkeesta 11% 58000€ (n. 0,044€/kk/osake) menee tonttivuokra maksuun. Mikäli arvio 100% korotuksesta toteutuu nostaa se vastiketta n. 0,04€ /kk/osake.
Mikäli lämmitysjärjestelmässä siirrytään maalämpö -järjestelmään saatava säästö olisi arvion mukaan 95 000€ (0,073€/kk/osake). Tästä valtaosa menee investoinnin takaisin maksuun, mutta nykyisen suunnitelman mukaisesti laina otetaan takaisinmaksu aikaa pidemmäksi, jolloin se laskee asumiskuluja, jo ennen takaisinmaksuajan päättymistä. Tämä osaltaan kompensoi tulevaa nousua.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys

VuosiToimenpide
2021Lämmitysjärjestelmän uusinta
2021Lisärakentamisen selvitys jatkuu
2021Porraskäytävien ja yleisten tilojen korjauksia ja korjausmaalauksia
2021Huoneistojen raitisilmaventtiilien suodattimien vaihto
2022-Julkisivukorjauksia (mm. elementtisaumat, halkeamien korjaus)
2022-Hissien peruskorjauksia (tarvittaessa)
2022-Autotallit ja jäteasemat (aikataulut tarkentuvat lisärakentamisselvityksen jälkeen)

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat julkisivun maalaukset ja hissien korjaukset, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjaustarpeita kuten porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunto, joka on päässyt rapistumaan.

Kaukolämmön siirtimet ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän vuonna 2017, mutta ne eivät oireile vielä. Lämmönsiirtimet tulisi uusia tai korvata muulla järjestelmällä ennen kuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2021 siirtymistä maalämpöön. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä kannattaa vaihtaa patteriventtiilit ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmä, jotta kulutus vastaa tarvetta, joka muuttui ikkunaremontin jälkeen. Maalämmöstä on erillinen tiedote.

Julkisivun korjaustarpeesta on tehty kartoitus ja pyydetty toteutussuunnitelma. Elementtien saumojen korjaamista ja elementtien halkeamien korjaamista on suositeltu tehtäväksi 2019 mennessä. Sadeveden tuloa rakenteisiin ei ole tiedossa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeutta betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallitus katsoi, että hankeen toteutusta ei voida tehdä samaan aikaan, kun pihoilla tehdään maalämpö -järjestelmään liittyviä töitä. Tämän takia korjauksien toteuttamista ehdotetaan kesä 2022 ja päättämistä 2022 yhtiökokouksessa. Vuonna 2014 tehdyllä hinta-arviolla kustannus olisi 2,54 €/osake.

Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Myös jäteasemien kapasiteetti on ongelma. Näiden kustannusarvio on 1 €/osake. Näiden korjausaikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun on päätetty, miten täydennysrakentamisen suhteen edetään. Näistä kiireisin on sadevesijärjestelmä, joka aiheuttaa tällä hetkellä eroosiota 3ABC ja 4AB talojen läheisyydessä.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet

Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä.

Hoitovastikkeeseen eikä käyttökorvauksiin ehdoteta muutoksia.

Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä siirtymistä maalämpö + poistoilmanlämmönkeräykseen (myöhemmin maalämpö -järjestelmä). Kaukolämmöstä siirtyminen maalämpö -järjestelmään arvion mukaan puolittaa yhtiön lämmityskulut. Hanke on taloudellisesti kannattava. Mikäli taloyhtiö saa ARA:n energia-avustusta urakkaan, paranee taloudellinen kannattavuus merkittävästi. Investoinnin seurauksena tulevaa yhtiövastiketta laskettaisiin. Investointi rahoitettaisiin siten, että kerättävä investoinnin rahoitusvastike jää pienemmäksi kuin yhtiövastikkeen lasku, jolloin asumiskulut laskevat pian investoinnin jälkeen. Osakaskyselyssä 2021 80% vastaajista kannatti siirtymistä maalämpö -järjestelmään.

Lue lisää hankkeen taustoista täältä.

Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolelle

Hallitus esittää, että kerhohuonetta voidaan vuokrata muillekin, kun talon asukkaille

Aktiivisen osakkaan toimesta hallituksen tietoon tuli, että 3DE talossa sijaitseva tila, jota on vuokrattu vuosia ulos ”toimistona” ei ole toimistotila vaan kerhotila. Tila on kooltaan XX neliötä ja sijaitsee pääosin maan tason alapuolelle. Tilassa on ikkunat katonrajassa. On jäänyt myös epäselväksi, onko kerhotilan vuokraamiseksi ulkopuolelle aikanaan haettu yhtiökokouksen päätös.

Näiden tietojen pohjalta hallitus irtisanoi vuokrasopimuksen vuokralla olevan yhdistyksen kanssa pitkällä irtisanomisajalla. Yhdistyksellä on halua jatkaa tilassa. Hallituksen arvion mukaan uskonnolliset pienimuotoiset kokoontumiset ja kerhotoiminta sopii hyvin kerhotilassa tapahtuvaksi. Kerhotilaan lienee vaikeampaa löytää vuokralaisia kuin toimistotilaan. Hallitus tuli siihen tulokseen, että tilan käyttötarkoituksen muutosta ei kannata hakea tässä vaiheessa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle oikeuden vuokrata kerhotilaa ulkopuolisille käypään hintaan tai ottaa takaisin yhtiön käyttöön.

Yhtiökokous voi myös kieltää tämän ja palauttaa tila takaisin asukkaiden käyttöön. Tässä menetetään noin 10 000€ vuositulot. On myös epäselvää millaiseen käyttöön tila sopisi.  

Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

Hallitus esittää, että säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia hankitaan ja asennetaan jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

2020 alussa n. 30% asunnoista asennettiin vettä säästävät suihkut ja hanojen suuttimet. Korona vuosi on vaikeuttanut investoinnin vaikutusten arviointia. Kyseisenä vuonna asukkaiden määrä on kuitenkin kasvanut ja veden kulutus on laskenut. Näin vaikuttaa, siltä, että säätösuihkulla on ollut vettä säästävä vaikutus. Hallitus ehdottaa, että kaikkiin huoneistoihin asennetaan säästösuihkut ja -suuttimet. Investoinnin kustannus on n. 13 000€ ja se maksetaan korjausbudjetista. Investoinnin takaisinmaksuaika-arvio on kolme vuotta. Veden säästö osaltaan laskee myös lämmitysenergian tarvetta ja pienentää asumisen hiilijalanjälkeä.

Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

Hallitus esittää, että yhtiö lopettaa täydennysrakentamisen selvitystyön. Kaupungilta ei ole saatu sitovia kantoja niihin reunaehtoihin, jotka määrittelevät mitä hintaa rakennusoikeudesta voitaisiin saada. Toukokuun alussa kaupunki ehdotti, että keskustelua voitaisiin jatkaa syksyllä. Hallitus katsoo, että täydennysrakentamisen selvitys ei etene siihen laitettujen ponnistuksista huolimatta ja se, että päätös on avoin haittaa yhtiön muita toimia, kuten hulevesijärjestelmän ja jäteasemien uusimista.

Mikäli yhtiökokous hylkää hallituksen ehdotuksen selvitystä jatketaan neuvotteluilla kaupungin kanssa. Mikäli kaupungilta saadaan reunaehdot ajoissa, voidaan asia tuoda 2022 yhtiökokoukseen.

Tehdyt toimet

Yhtiöllä on viime syksynä saatu suunnitelma rakennusmassoista ja sitä on päivitetty kevään aikana. Yhtiö ei ole saanut kaupungilta kantaa mahdollisen täydennysrakentamisen hallintamuodosta (vapaarahoitteista, ARA-tuettua, vuokra-asuntoja). Mm. tällä on vaikutus rakennusoikeudesta maksettavaan hintaan, jonka takia hallitus ei voi tuoda asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi 2021 yhtiökokouksessa.

Täydennysrakentamiseen liittyviä näkemyksiä kysyttiin osakaskyselyssä 2021. Yleisimmäksi eduksi koettiin, että rakennusoikeuden myynnistä saadaan tuloja, joita voidaan käyttää yhtiön korjausvelan maksamiseen. Saatava korvaus ja siitä mahdollisesti syntyvä veroseuraus on edelleen auki. Lisätietoja kyselyn tuloksista saastokenno.com/osakaskyselyn-tulokset-taydennysrakentaminen/

Täydennysrakentamisen yleisimmäksi ongelmaksi koettiin vaikutus näkymiin, jonka osa myös arvioi vaikuttavan negatiivisesti asuntojen arvoon. Jopa enemmän kuin mitä rakennusoikeudesta saadaan tuloa. Tästä lisää verkkosivuilla. Hallitus totesi, että nykyiset hahmotelmat eivät anna riittävää kuvaa arvioida lisääkö täydennysrakentaminen pihojen viihtyisyyttä tai missä määrin ne ovat esteettisiä. Tämän takia ulkoisesta ilmeestä tulisi teetetään kuvat, jotta osakkailla on paremmat keinot arvioida täydennysrakentamisen vaikutusta pihapiirissä. Saadun palautteen perusteella hallitus myös päivitti suunnitelmaa siten, että talojen keskellä ovat uudet rakennukset olisivat pienempiä. Talojen asentoa pyrittiin myös kääntämään, pihojen avartamiseksi, mutta tämä ei sopinut kaupungille.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Kulunut vuosi lämpöjärjestelmän uusimisen, täydennysrakentamisen valmistelun sekä yllättäneiden asioiden takia on ollut tavanomaista kuormittavampi ja kompensaatio suhteessa tehtyyn työhön jäi vähäiseksi. Yhä suurempi osa hallitustyöstä tapahtuu sähköisesti hallituksen kokousten ulkopuolella. Nykyinen palkkiomalli huonosti kohdistuu tälle työlle. Nykyinen palkkiotaso ei rohkaise hakemaan hallitukseen.

Hallituspalkkio ei määrittele selvästi koskeeko palkkio vain hallituksen kokouksia vai myös hankekokouksia. Hallitus tulkitsi yhtiökokouksen 2020 päätöstä siten, että palkkio maksetaan myös hankekokouksista. Hallitus ehdottaa, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli oikeuttaa palkkioon. Näin määriteltynä palkkion määräytymisessä on vähemmän tulkinnan varaa.

Tiedotuspalkkio on summa, jonka hallitus voi maksimissaan jakaa jäsenilleen näiden tekemästä tiedottamistyöstä, kun vaihtoehtona on ostaa tämä toimi palveluntarjoajalta. Tiedotuspalkkio käytäntö on koettu pääosin toimivaksi. Se auttaa kohdistamaan palkitsemista työmäärän perusteella.

 • Palkkiot 2020:
 • Hallituksen puheenjohtaja 1500€/v, 200€/kokous
 • Hallituksen jäsen 100€/kokous
 • Tiedotuspalkkio: 2000€

Valitaan hallituksen jäsenet ( 7 kpl)

Hallituksen jäsenistä osa on lopettamassa ja osa haluaisi vetäytyä. Mikäli sinulla on kiinnostusta hallitukseen ilmoitathan siitä meille. Voit kysellä lisätietoja hallituksen jäseniltä, esim. lasse.granroth@gmail.com

Mikäli osakas haluaa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä isännöitsijälle kirjallisesti 8.6.2021 mennessä, myös etäyhteydessä voi kertoa halukkuudestaan tulla hallitukseen.

2021 YHTIÖKOKOUKSEN VASTAUSLOMAKE SÄHKÖPOSTILLA TOIMITETTAVA VERSIO 


Kopio alla alla oleva lista sähköpostiisi. Poista kohdat, joita et kannata. Lähetä sähköposti satu.ingstrom@astala.fi.

8. Tuloslaskelma ja tase

– kannatan tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa

Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käyttö

– kannatan tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)
– en kannata tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

– kannatan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
– en kannata vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle


11. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen tilikaudelle 2021 ja yhtiövastikkeen vahvistaminen.

– kannatan talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa


12.  Hallituksen valtuudet periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet.

– kannatan hallitukselle myönnettäväksi valtuudet tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet
– en kannata hallitukselle myönnettäväksi valtuutusta tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet

13.  Tilintarkastajat

– kannatan kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa (APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT)
– en kannata kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa
Ehdotukseni on _________________________________


14.  Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

– kannatan, että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa
– en kannata,että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa


15.  Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

           Kohta 1.
–  Kannatan maalämpöhankkeeseen ryhtymistä ja valtuuksien antamista hallituksen esityksien mukaisesti
–  En kannata maalämpöhankkeeseen ryhtymistä hallituksen esityksen mukaisesti

Kohta 2.
–  Kannatan hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia
–  En kannata hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisi täsmennyksiä ja muutoksia

Kohta 3.
–  Kannatan hallituksen esitystä antaa valtuudet nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. Kannatan, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta
–  En kannata hallitukselle myönnettäviä valtuuksia nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. En kannata, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta

16.    Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolisille

–   Kannatan hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille
–   En kannata hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille


17.   Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään
– kannatan hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säätösuuttimia
– en kannata hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia

18.   Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

–  kannatan hallituksen esitystä, että täydennysrakentamista ei jatketa
–  en kannata hallituksen esitystä täydennysrakentamishankkeen lopettamisesta


19.  Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.

–   kannatan hallituksen esitystä palkkioista (Hallitus esittää, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli, oikeuttaa palkkioon)
–  en kannata hallituksen esitystä palkkioita

Ehdotukseni:
hallituksen puheenjohtaja    ____ €/kokous ___€/vuosi
hallituksen jäsen                  ____ €/kokous ___€/vuosi
Tiedotuspalkkio                         ____ €/vuosi

Tilintarkastajalle maksetaan yleisesti kohtuullisen korvauksen mukaan laskulla.


20.Hallituksen jäsenet (7) valinta

–  Kannatan seuraavia henkilöitä. Seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa tilikaudella 2021 ( 4 hlöä) Lasse Granroth, Ritva Kemppainen, Hannu Lunkka, Markku Etsola
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________

(lupa ehdotettavalta jäseneltä tulee olla saatu etukäteen)


Huoneisto: ______________

Vastaajan koko nimi: ______________

Yhtiökokous 15.6.2020

Kokousaika on 15.6.2020 klo 18. Kokous järjestetään monimuotoisena, tarkoittaen että kokoukseen voi osallistua etänä, lomakkeella ja paikan päällä. Kokoukselle on kuitenkin myös varattu paikka Paiste-talosta, osoitteessa Suolakivenkatu 1, 00820 HELSINKI. Kokouskäytäntönä toimii osakkaiden lähettämät ennakkoilmoitukset ja -vastaukset kokouksen esityslistan kohtiin, sekä myös etäyhteydellä ja paikan päällä osallistuvien osakkaiden kannanotot. Kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle tai osakkaalle voi myös lähettää valtakirjan.

LINKKI ETÄKOKOUKSEEN – kokoustilaan voi liittyä 15.6.2020 klo 17.45 alkaen. Tietokoneella osa selaimista ei tarvitse Teams sovellusta, mutta osa tarvitsee. Testaa tämä klikkaamalla linkkiä kokoukseen. Mikäli selaimesi ei tue Teamsiä saat klikkaamalla linkkiä kokoukseen linkin, josta voit ladata sovelluksen koneellesi. Voit asentaa sovelluksen myös puhelimeesi.

HUOM! Jos osakkaalle on etäosallistuminen täysin mahdotonta, eikä hyväksy yhtiökokouksen pitämistä etänä, toivon että otatte välittömästi yhteyttä isännöitsijään.

Fyysiseen osallistumiseen paikkoja on rajoitetusti turvavälien vuoksi. Ilmoita osallistumisesta mahdollisimman pian isännöitsijälle (satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 47781 1831). Huom. voimme myös avustaa miten etäyhteyttä käytetään ja/tai vastataan lomakkeella. Mikäli tarvitset apua, ole yhteydessä isännöitsijään.

Voit osallistua vastaamalla sähköpostilla. Vastauslomake, jolla voit osallistua kokoukseen etukäteen löytyy täältä.

Mikäli osakas haluaa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä isännöitsijälle kirjallisesti 14.6.2020 mennessä.

Koska osa osallistuu kokoukseen lomakkeella, hallitus toivoo, että osakkaat esittävät kommentteja ja kysymyksiä hyvissä ajoin ennen kokousta kommentoimalla tätä postausta tai sähköpostilla (hallitus@saastokenno.com). Näin hallitus ja isännöitsijä ehtivät etsiä tietoa ennen kokousta ja jakaa sitä sivuston kautta, jolloin se tukee kaikkien päätöksentekoa. 

Yhtiökokouksen järjestämisaika ja -tapa

Korona-kevät aiheutti tilanteen, jossa hallitus katsoi, että yhtiökokouksen järjestäminen aiemman suunnitelman mukaisesti toukokuussa ei ollut mielekästä. Huhtikuussa ei ollut kokemusta etäkokousten toimivuudesta ja oletuksena oli, että perinteinen kokous ei olisi mahdollinen hallitusten rajoitusten takia. Tämän takia kokous siirrettiin kesäkuulle.

Monimuotinen kokous tarkoittaa, että osa osallistujista on mukana paikan päällä, osa osallistuu etäyhteyden kautta ja osa ilmoittaa etukäteen kantansa vastaamalla kutsun mukana toimitettuun lomakkeeseen. HUOM! Toivomme, että käytätte ensisijaisesti etäyhteyttä tai kirjallista tapaa osallistua kokoukseen. Jos em. vaihtoehdot ovat mahdottomia ja tahdotte osallistua paikan päällä kokoukseen, ottakaa viipymättä yhteys isännöitsijään satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 47781 1831, paikkoja turvavälien vuoksi on rajallisesti.

Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden hyväksyä etäosallistuminen, mutta edellyttää, että tuolloin mahdollistetaan osallistuminen lomakkeella. Kun lomakkeella osallistuminen on mahdollista, tämä rajoittaa, että kokouksen aikana ei voi esittää uusia ehdotuksia. Täten etäosallistuminen rajoittaa osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon rajaamalla päätösvaihtoehdot hallituksen etukäteen määrittelemiin. Jotta riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voisivat osallistua yhtiön päätöksentekoon, hallitus päätti, että kokous toteutetaan monimuotoisena.  Monimuotisena toteutetussa kokouksessa tiedon saanti etukäteen on erityisen tärkeää, jotta osakkaat pystyvät muodostamaan kantansa etukäteen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen reaaliaikaisesti. Hallitus pyytääkin, että osakkaat ovat aktiivisia; esittävät kommentteja ja kysymyksiä ennen kokousta verkkosivujen (saastokenno.com/yhtiokokous2020) tai sähköpostin (hallitus@saastokenno.com) kautta.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

4. Todetaan läsnäolijat

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

10. Esitellään kunnossapitotarveselvitys

2018-2019Ikkuna- ja parvekeoviurakka
2019Julkisivun kuntotutkimuksen päivitys
2019Kiinteistön eri lämmitysmuotojen vertailu
2019Lisärakentamisen selvitys
KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS VUOSILLE 2020-2024
VuosiToimenpide
2020Kiinteistön eri lämmitysmuotojen vertailu jatkuu
2020Lisärakentamisen selvitys jatkuu
2020Hissin korjaus E-rappu
2020Julkisivukorjauksien aikataulun selvitys
2021Lämmitysjärjestelmän uusinta
2021-Hissien peruskorjauksia
2021-Autotallit ja jäteasemat (aikataulut tarkentuu lisärakentamisselvityksen jälkeen)

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat julkisivun maalaukset, hissien korjaukset ja patteriventtiilien vaihto, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden kustannusarvio on noin 10 €/osake.

Kiireellisiä korjauksia on yhden hissin uusiminen varaosien saamiseksi yllättävän rikkoutumisen varalta (toukokuu 2020). 3E:n hissi korjataan toukosuussa 2020. Hissin korjaus rahoitetaan hoitoylijäämällä. Lisätietoja täältä.

Kaukolämmön siirtimet ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän vuonna 2017, mutta ne eivät oireile vielä. Lämmönsiirtimet (100 t€, 0,93 €/osake) tulisi uusia lähivuosina tai korvata muulla järjestelmällä ennen kuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia. Tämä on suunniteltu toteutettavaksi 2021. Aiheesta on erillinen kohta alla.

Julkisivun korjaustarpeesta on tehty kartoitus ja pyydetty toteutussuunnitelma, jonka perusteella 2020 aikana hallitus esittelee korjaussuunnitelman. Tällä hetkellä oletetaan, että korjaus tapahtuisi 2021 tai 2022. Vuonna 2014 tehdyllä hinta-arviolla kustannus olisi 2,54 €/osake. Lisätietoja löytyy täältä.

Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Myös jäteasemien kapasiteetti on ongelma (lisätietoja). Näiden kustannusarvio on 1 €/osake. Näiden korjausaikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun on päätetty, miten täydennysrakentamisen suhteen edetään.

3DE -talo tarvitsee muita enemmän lämpöä, sillä osa huoneistoista on huomattavan kylmiä. Arvioin mukaan tämä johtuu ongelmallisesta rakenteesta ulkokuoressa. Asiaa selvitetään lämpökuvauksin tulevana talvena.

Lisää tulevista remonteista: http://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2020 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet

Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset. Tilikohtaisen tuloslaskelman löydät tästä. Toimintakertomus löytyy täältä.

12. Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai jättää perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa

Hallitus esittää valtuuksien hyväksymistä

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

14. Valitaan hallituksen jäsenet ( 7 kpl)

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

 Hallitus esittää APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT

16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Hallitus esittää, että lainalyhennysrahastoa kartutetaan enintään lainanlyhennysten määrällä, mikäli muut tuloksen laatimisen keinot on käytetty

Tämän hetkisen arvioin mukaan yhtiö pystyy tulouttamaan pääomavastikkeet 2020 ja 2021.

17. Päätetään koeporauksen teettämisestä maalämpöhankkeeseen liittyen, kustannus n. 20 000 € , rahoitus tapahtuu hoitobudjetin rajoissa.

Hallitus esittää koeporauksen hyväksymistä

2019 aikana hallitus tilasi selvityksen mahdollisuuksista ottaa käyttöön maalämpö- ja poistoilman lämmön talteenotto (myöhemmin poistoilmapumppu) -teknologioita. Selvityksen mukaan edellä mainitut ovat mahdollisia kiinteistössämme ja saatujen laskelmien perusteella maksaisivat itsensä takaisin noin 10 vuodessa. Kuitenkin osassa tapauksissa tarkempia selvityksiä vielä tarvitaan. 

Hallitus punnitsi vaihtoehtoja kaukolämmön ja edellä mainittujen teknologioiden väliltä. Hallitus päätyi suosittelemaan yhtiökokoukselle, että yhtiö lähtisi edistämään maalämpö + poistoilmapumppu -yhdistelmäjärjestelmän hankintaa. Vaikka kaikki mainitut teknologiat tuovat säästöjä, maalämpö + poistoilmapumppu -yhdistelmän arvioitu säästö on suurempi, joskin myös investointi on suurempi. Keskeistä on, että maalämpö vapauttaa yhtiön sidoksesta käyttää Helenin kaukolämpöä, missä pelkkä poistoilmapumppu tarvitsee kaukolämmön rinnalleen. Näin Helenin tulevien vuosien investointipaine ei siirry osakkaiden vastikkeisiin. Hanke voidaan rahoittaa siten, että osakkaille ei synny ylimääräisiä kuluja nykytilanteessa ja tulevina vuosina vastike ei nouse kaukolämmön mukana.

Hallitus nostaa esille, että maalämpöön liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Maaperän lämmönantokyky tulee mitata ja sitä varten tulee tehdä koeporaus, joka on kallis (20 t€), minkä takia hallitus katsoo, että yhtiökokouksen tulee tehdä päätös etenemisestä ennen kuin porausta voidaan lähteä hankkimaan. Porauksen tulos vaikuttaa tarvittavien porausmetrien määrään ja siten jossain määrin hankkeen lopulliseen hintaan. Kun tulos on saatu voidaan urakoitsijat kilpailuttaa, minkä jälkeen hankintapäätös tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi, oletettavasti ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2020 tai varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021. 

 

18. Päätetään uusista järjestyssäännöistä

Hallitus esittää järjestyssääntöjen hyväksymistä

Taloyhtiöllä ei ole ollut käytössä järjestyssääntöjä, ainoastaan suosituksia. Hallitus esittää järjestyssääntöjen käyttöönottoa kahdesta syystä. 1) Ikkunoiden lähellä tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä ei voida toteuttaa kaupungin kautta, vaan se tulee tehdä järjestysääntöjen kautta. Tästä lisää edellisessä kohdassa. Ehdotetut järjestyssäännöt löytyvät täältä.

2) Selkeyttää teknistä valvontaa ja sanktioiden antamista. Yhtiö on 2016 toteuttanut kameroiden ja tallentavan lukkojärjestelmän asennuksen. Näiden tiedot ovat olleet käytössä rikosten selvittämiseksi tähänkin asti poliisin pyynnöstä. Kuluneen vuoden aikana nähtiin tarpeelliseksi käyttää näitä tietoja pesutupien oikeellisen käytön selvittämiseksi ja todettiin, että hallituksen oikeudellinen asema on epäselvä tältä osin. Uusi järjestyssääntö määrittelee sallitun käytön ja mahdollistaa, että hallitus voi väärinkäytöksen vuoksi asettaa sanktion eli estää palvelun käyttö määräajaksi.

Sääntöjä varten tarkastettiin nykyiset suositukset ja päivitettiin ne. Nämä olivat esillä ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020. Tänä aikana ei tullut muutosehdotuksia. Hallitus täydensi ehdotusta keväällä 2020.

 

19. Päätetään tupakointikiellosta taloyhtiössä

Hallitus ehdottaa tupakointikiellon hakemista yhtiön omistaman rakennuksen kaikille huoneistoparvekkeille ja talon seinustoille.

Tupakansavu voi kulkeutua tupakkalaissa säädetyin tavoin rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle/terassille tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti.

2019 toteutetussa asukaskyselyssä 13 % vastaajista mainitsi, että heidän huoneistossaan oli usein tupakan savua. Talon ilmanvaihto on suunniteltu siten, että se ottaa korvausilman ikkunoiden kautta, mikä aiheuttaa tilanteen, että parvekkeilta tuleva savu voi siirtyä naapurihuoneistoon eikä huoneiston asukkaalla ole keinoa estää tätä. Asukas voi tukkia korvausilmakanavat, mutta tämä heikentää ilman laatua huoneistossa, voi aiheuttaa kosteusvaurioita ja sekoittaa ilman kiertoa koko kiinteistössä.

Nykyisessä tilanteessa huoneistoissa ja niihin kuuluvilla parvekkeilla asukkailla on lupa tupakoida. 2016 voimaan tullut tupakkalaki antaa mahdollisuuden hakea kaupungin terveysviranomaisilta parveketupakoinnin kieltoa. Viranomaiset valvovat ja voivat sakottaa kieltoa rikkovaa henkilöä. Tämä antaa tupakansavusta kärsivälle asukkaalle mahdollisuuden puuttua asiaan, mikä aiemmin ei ollut mahdollista. Syksyllä 2019 hallitus päätti ehdottaa kieltoa yhtiökokoukselle, jota varten järjestettiin kysely. Kyselyn alustavien tulosten mukaan noin 1/4 vastustaa ja 3/4 kannattaa tupakointikieltoa.

Hallitus ehdottaa myös järjestyssääntöjen hyväksymistä. Näissä säännöissä tupakointi yhteisissä tiloissa ja 10 metrin säteellä rakennuksista on kielletty. Tupakan savu on koettu ongelmana myös alimpien kerroksien huoneistoissa, joihin savua kulkeutuu pihalta. Tähän ei voida puuttua viranomaisten toimesta, mutta järjestyssääntöjen kautta yhtiö voi antaa varoituksen tupakoitsijalle. Virheellisesti toteutetussa kyselyssä puhutaan talonseinustoista ja maaterasseista. Näistä ei tarvitse välittää. 

Kokonaisuudessaan nämä kaksi muutosta pyrkivät vähentämään tupakoinnin haittoja. Tämä saattaa ohjata tupakoitsijan muuttamaan pois, mutta samalla tavalla nykyinen tilanne ohjaa tupakasta kärsivän asukkaan muuttamaan pois.  

Tälle hetkellä ei ole suunnitelmissa varata erityisiä tupakkapaikkoja.

 

20. Päätetään lisärakennusselvityksen jatkosta

Hallitus esittää, että sille myönnetään valtuudet jatkaa selvitystä noin 20 000 € hintaan, rahoitus tapahtuu hoitobudjetin rajoissa.

Vuoden 2017 osakaskyselyssä tiedusteltiin osakkailta heidän näkemyksiään lisärakentamiseen. Noin 75 % kannatti lisärakentamisen selvittämistä. Hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia. Täydennysrakentaminen, jossa tontille rakennettaisiin lisärakennus, on mahdollinen ratkaisu. Alueelta saatujen korvausten perusteella taloyhtiö voisi saada 1-2 miljoonaa (9-18 €/osake) luopuessaan osasta tontin käyttöoikeutta. Uusi rakennus tulisi omaan yhtiöönsä ja siten tontista lohkottaisiin osa. Tämä ei vaikuta yhtiön maksamaan nykyiseen tai tulevaan vuokraan.

Hankkeeseen palkattiin konsultti ja käytiin alustava keskustelu kaupungin kanssa. Tarkemmat kaupungin linjaukset selviävät 2020 syksyllä, kun Itäkeskuksen alueen suunnittelukilpailu on päättynyt (lisätietoa itahelsinginkeskusta.com).

Kaupungin kanssa käydyn keskustelun perusteella on ilmennyt, että kaupunki ei näe yhtiön tonttia kiinnostavana kaupungin toteuttaman täydennysrakentamisen kohteena. Mikäli kaupunki päättää kaavoittaa alueelle lisärakentamista, se saattaisi johtaa siihen, että tontistamme otettaisiin ohut siivu joltain laidalta. Aiempi huoli, että tontti jaettaisiin vastoin yhtiön tahtoa, ei vaikuta todennäköiseltä tai tontin pienentyminen merkittävältä.

Vaikka kaupunki ei näe tonttia potentiaalisena omalle täydennysrakentamiselleen, yhtiö voi itse löytää paikan täydennysrakentamiselle mm. tontin keskeltä. Esimerkiksi Kastelholmantie 4:n puolella talojen välinen tila tai parkkipaikan pääty voisi olla sijainti, jossa täydennysrakentaminen ei luo uutta rakennusta nykyisten ikkunoiden eteen. Todennäköisesti täydennysrakentaminen edellyttää, että uusi ja nykyinen yhtiö joutuisivat jakamaan ja yhteishallitsemaan joitain alueita, kuten pihaa ja parkkipaikkoja.

Hallituksen tekemä selvitys on pysähtynyt, sillä hallitus haluaa yhtiökokouksen kannan, tuleeko selvitystyötä jatkaa. Seuraava vaihe edellyttää tarkempia suunnitelmia, joiden perusteella voidaan suunnitella täydennysrakennuksen tai rakennuksien sijainti ja koko siten, että nykyisten asukkaiden ja osakkaiden näkemykset tulee huomioiduksi. Tämän suunnitelman perusteella voimme saada kaupungilta arvion millaisia hallinta- ja rahoitusmuotovaatimuksia kaupungilla on tontin lohkomiseksi. Nämä muotovaatimukset vaikuttavat keskeisesti saatavaan hintaan. Tämän vaiheen seurauksena syntyy suunnitelma, jonka jälkeen yhtiökokous voi päättää, lähdetäänkö kaupungilta hakemaan kaavamuutosta ja tehdä sopimus rakennuttajan kanssa. Hallitus esittää, että yhtiökokous myöntää hallitukselle luvan käyttää 20 000 € selvitystyöhön. Mikäli lupaa tähän selvitykseen ei myönnetä, hallitus päättää täydennysrakentamisselvityksen.

 

21.Keskusteluasiat

22. Kokouksen päättäminen

Vastauslomake yhtiökokous 2020

Tämä lomake on toimitettu kirjeitse osakkaille. Voit myös osallistua kokoukseen kopiomalla alla olevan vastauslomakkeen sähköpostiisi poistaen ne kohdat joita et kannata, sekä täydentäen ehdotuksesi niihin kohtiin missä ehdotuksille on paikka. Huomioithan että sinun tulee ottaa kantaa jokaiseen kohtaan. Jokainen pallo on yksittäinen vastausvaihtoehto, joista sinun tulee valita. Toimita vastauksesi, nimesi ja huoneistotietosi satu.ingstrom@astala.fi 14.6.2020 mennessä .

Vastauslomake

8. Tuloslaskelma ja tase

 • kannatan tuloslaskelman ja taseen vahvistamista
 • en kannata tuloslaskelman ja taseen vahvistamista

Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käyttö

 • kannatan tuloksen kirjaamista vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta
 • en kannata tuloksen kirjaamista vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

 • kannatan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
 • en kannata vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen tilikaudelle 2020 ja yhtiövastikkeen vahvistaminen.

 • kannatan talousarvion vahvistamista
 • en kannata talousarvion vahvistamista

12. Hallituksen valtuudet periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet.

 • kannatan hallitukselle myönnettäväksi valtuudet tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet
 • en kannata hallitukselle myönnettäväksi valtuutusta tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet

13. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot. (voit valita useamman kohdan)

 • kannatan että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan (puheenjohtajalle 200€/kokous ja 1500€/vuosi, jäsenille 100€/kokous, lisäksi myönnettiin hallitukselle 2000€ tiedotuskorvaus, josta hallitus voi jakaa jäsenilleen tiedotukseen käytetyn ajan korvauksena)
 • en kannata hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan

Ehdotukseni:

hallituksen puheenjohtaja    ____ €/kokous, ____€/vuosi

hallituksen jäsen                  ____ €/kokous, ____€/vuosi

 •   kannatan, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen korvauksen mukaan laskulla

14. Hallituksen jäsenet (7) valinta

 • Kannatan, että edellisen tilikauden hallitus (seuraavat jäsenet (6) voivat jatkaa hallituksessa Lasse Granroth, Eila Aronranta, Eila Hilpi, Ritva Kemppainen, Hannu Lunkka, Antti Honkasalo)
 • Ehdotan seuraavia jäseniä: (etunimi + sukunimi, lupa ehdotettavalta jäseneltä tulee olla saatu etukäteen)
 1. _____________________________________
 2. _____________________________________
 3. _____________________________________
 4. _____________________________________
 5. _____________________________________
 6. _____________________________________
 7. _____________________________________

15. Tilintarkastajien valinta

 • kannatan APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT
 • en kannata, APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT

Ehdotukseni on _________________________________

16. Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

 • kannatan, että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä, mikäli muut tuloksen laatimisen keinot on käytetty
 • kannatan, että lainanlyhennykset tuloutetaan, vaikka siitä seuraisi veroseuraamuksia yhtiölle

17. Päätetään koeporauksesta teettämisestä maalämpöhankkeeseen liittyen (kustannus n 20 000 €, rahoitus hoitobudjetista)

 • kannatan, että koeporaus teetetään maalämpöhankkeeseen liittyen
 • en kannata, että koeporaus teetetään maalämpöhankkeeseen liittyen

18.    Päätetään uusista järjestyssäännöistä

 • kannatan uusia järjestyssääntöjä
 • en kannata uusia järjestyssääntöjä

19.   Päätetään lisärakennusselvityksen jatkosta, hallitus esittää, että sille annetaan valtuudet jatkaa selvitystä (kustannus n. 20 000€, rahoitus hoitobudjetista),

 • kannatan hallituksen ehdotusta jatkaa lisärakennusselvitystä
 • en kannata hallituksen ehdotusta jatkaa lisärakennusselvitystä

20.                 Päätetään tupakointikiellosta taloyhtiössä

                      Hallitus ehdottaa tupakointikiellon hakemista yhtiön omistaman rakennuksen kaikille huoneistoparvekkeille ja talon seinustoille. Tupakansavu voi kulkeutua tupakkalaissa säädetyin tavoin rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi huoneistoparvekkeelta toiselle huoneistoparvekkeelle/terassille tai huoneistoon muutoin kuin poikkeuksellisesti.

 • kannatan hallituksen ehdotusta tupakointikiellosta
 • en kannata hallituksen ehdotusta tupakointikiellosta

Yhtiökokous 16.4.2019

Yhtiökokouksen päätökset löydät täältä.

Yhtiökokous järjestetään 16.4.2019 klo 18.00 alkaen Toiminta- ja palvelukeskus Iirisessä, Braille-sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki.

Kahvitarjoilua ja ilmoittautuminen klo. 17.30 alkaen!

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista, toimitathan kysymyksesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa isännöitsijälle (isannoitsija@saastokenno.com) tai hallitukselle (hallitus@saastokenno.com), mieluiten sähköpostitse. Näin sujuvoitamme kokousta. 

Alla olevassa esitylistassa on kursiivilla lisätietoja

Esityslista

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Energian hinnan nousun tasapainotti ikkunaremontin aiheuttama lämmöntarpeen lasku. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset. Toimintakertomuksen voi ladata tästä ja tilikohtaisen tuloslaskelman tästä.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

 • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

 • Hallitus esittää päätettäväksi, että tilikauden tulos kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. 2025 jälkeen siirrettäviä korjauksia on julkisivun maalaukset, hissien korjaukset ja patteriventtiilien vaihto, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden kustannusarvio on noin 10 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

 • Hallitus esittää päätettäväksi, että hyväksytään hallituksen esitys talousarviosta, vastikkeista ja maksuista.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Olemme ylittäneet maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymän. Budjetoidun mukaisesti tästä osa käytetään 2019 toteuttavan yhden hissin uusimiskustannuksiin. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 23 eurosta 25 euroon/hlö/kk.

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

 • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta (valtuutus voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka).

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

 • Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiin käytetyllä summalla.

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallitus on havainnut nykyisessä palkkiomallissa haasteita. Työmäärä suhteessa palkkioon ei kaikissa tapauksissa ole kohtuullinen ja palkkiot eivät kohdistu aina niihin asioihin, jotka tuottavat työkuormaa. Hallituksen rooli ei nykyisellä toimintamallissa ole vain asioista päättävä, vaan myös toteuttava.

Nykyisellään hallitus saa palkkionsa hallituksen kokousten perusteella. Malli olettaa, että työ on suhteessa kokousten määrään. Tämä on osittain totta. Perinteinen osa hallituksen työstä liittyy  päätöksen tekoon yhtiön asioista, joka tapahtuu kokouksissa. Kasvanut osa liittyy viestintään ja tiedon hakemiseen. Säästökennossa hallitus on pyrkinyt olemaan keskusteleva osakkaiden ja asukkaiden suhteen, joka aiheuttaa tarpeen tuottaa tietoa, keskustella siitä ja vastata asukkaiden ja osakkaiden aloitteisiin. Remontit ja niiden valmistelu lisää viestintätarvetta, sillä osakkaat ja asukkaat lähestyvät hallitusta, mutta hallituksella on tarpeen myös keskustella asioista eri toimijoiden kanssa. Remonttihankkeiden valmistelu kasvattaa myös tarvetta ottaa selviää ja tutkia käsiteltäviä asioita. Vaikka yhtiö käyttää konsultteja päätöksenteon tukena, hallituksen tulee olla siinä määrin perillä, että se osaa myös kysyä oikeita kysymyksiä ja arvioida riskiä suhteessa kustannukseen, joka syntyy erivaihtoehdoista. Tämä harvoin on suhteessa hallituksen kokousten määrään.

Yksi nykyisen palkkiomallin haasteista on, että se estää suoritusperusteiset korvaukset hallitukselle. Nykyisellään hallitus voi ostaa esimerkiksi viestintäpalveluita yhtiön ulkopuolelta, mutta ei voi korjausta vastaan ohjata hallituksen jäsentä tekemään suoritteita, esimerkiksi tiedotteita, mikä säästäisi yhtiön varoja ja usein myös aikaa, sillä ulkoa ostettavat palvelut vaativat usein myös paljon ohjausta.

Erilaisia palkkiomalleja hallituksille on useita. Kokouspalkkioista kiinteään kk-korvaukseen ja suoritteiden ja kiinteän korvauksen yhdistelmään. Hallitus ehdottaa, että palkkiot olisivat aktiivisemmin yhtiökokouksen arvioinnin kohteena, jotta ne paremmin vastaisivat tulevan vuoden kuormitusta. Ehdotuksena on myös mahdollistaa palkkioiden maksaminen muista toiminnan muodoista kuin hallituksen kokouksista mukaan lukien työsuoritteet. Tämä lisää myös tarvetta lisätä läpinäkyvyyttä mistä asioita hallituksen jäsenille on maksettu. 

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Päätetään vesimittareiden asentamisesta

 • Hallitus esittää päätettäväksi, ettei vesimittareita asenneta.

Perustelut löydät täältä.

19. Vapaata keskustelua yhtiön asioista, aiheina mm:

 • täydennysrakentaminen

Taustoitus löytyy täältä.

20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokous 2018 ti 17.4

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous järjestetään ti 17.4. klo 18 Toiminta- ja palvelukeskus Iiriksen Braille-salissa, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17:30 ja osakkaita pyydetään paikalle viimeistään klo 17:45, jotta kaikki ehtivät rekisteröidä läsnäolonsa ennen kokousta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista tai materiaaleista jätäthän ne mahdollisimman pian sähköpostilla (hallitus@saastokenno.com) tai tämän artikkelin kommenttina, jolloin hallituksella ja isännöitsijällä on aikaa etsiä tarvittava tieto. 

Kokouksen asialista

Kursiivilla hallituksen taustoitus.

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

7. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2017, joka käsittää tuloslaskelman, taseen  ja toimintakertomusksen. Kattavamman tuloslaskelman voi ladata tästä.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Merkittävimmät kuluerät ovat lämmitys ja korjauskustannukset.

8. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

9. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Yhtiössä on useita korjaustarpeita.  Hissit 2019 ja lämmitysjärjestelmä 2020, ovat laskennallisen elinkaarensa päässä. Julkisivukuntoarvion mukaan julkisivu kaipaa vielä korjauksia. Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Vuonna 2018 saadaan loppuun ikkunoiden ja ulko-ovien vaihtaminen. Ikkuna- ja oviremontin kustannukset tulevat osakkaille vuoden 2018 aikana. Näitä seuraavat kustannukset ovat selkeästi pienempiä. Hallitus lähtee korjaamaan hissejä tarpeen mukaan 2019-2030-välillä siten, että pitkiä käyttökatkoja ei synny. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä tehtävät investoinnit ovat vielä kysymysmerkki ja kustannusten lisäksi ne mahdollistavat merkittävät säästöt tulevaisuudessa. Nykyisen arvion mukaan seuraavan 10 vuoden korjauskustannukset olisivat n. 15 €/osake.

12. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvio vuodelle 2018 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika.

Yhtiön talous on hyvin tasapainossa. Lähestymme maksuvalmiuden ylläpitotavoitetta eli 2 kk:n vastikekertymää. Ikkunaremontin seurauksena odotamme lämmityskustannusten nousun pysähtyvän. Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: vesivastike nousee 20 eurosta 23 euroon/hlö/kk. Lisää vastikkeesta ja taustaa täältä. Kaasuvastike nousee kulujen mukaisesti 18,50 euroon/huoneisto/kk

13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

Ylimääräisellä vastikkeella rahoitetaan tarvittaessa hissin peruskorjaus, jos korjausbudjetti ei siihen riitä. Lisää tästä täältä.

14. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Yhtiö ensisijaisesti tulouttaa korjaushankkeiden suoritukset, mutta siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista rahastoidaan. Tällä on merkitystä vuokraustoimintaa harjoittaville osakkaille. 2017 osalta tuloutettiin suoritukset.

15. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

16. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

17. Valitaan tilintarkastajat

18. Kokouksen päättäminen

 

 

 

Yhtiökokouksen 2017 päätökset

Alla keskeiset päätöskohdat. Voit ladata koko pöytäkirjan tästä.

Päätetään ikkuna ja parvekeoviremontin toteuttamisesta ja urakan rahoituksesta

Hallitukselle myönnettiin valtuudet allekirjoittaa tarvittavat urakka- ja konsulttisopimukset, sekä valtuudet remontin toteuttamiseen, koordinoimiseen, lisä- ja muutostöiden tilaamiseen ja tarvittaessa hankemuutoksien tekemiseen urakan aikana.

Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 2 100 000 euron laina urakan kuluja varten sekä valtuudet hakea ja pantata riittävä määrä panttikirjoja em. lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin lisäksi valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.

Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2017 alkaen:

hoitovastike 0,38 €/osake/kk

putkiremppa 0,22€/osake/kk

vesimaksu   20,00 €/hlö/kk

kaasukäyttökorvaus    17,00 €/hsto

autotalli  60 €/kk

autopaikka 25,00 €/kk

saunamaksu 15 €/kk

varastot  6€/m2/kk

 

Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa.

Päätetään yhtiöjärjestyksen uusimisesta (liite)

Päivitetty yhtiöjärjestys

Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 € /kokous, jäsenille 100 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

Valitaan hallituksen jäsenet (7)

Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Hannu Lunkka, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kemppainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.

Päätetään taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hankkia taloyhtiölaajakaista.

 

Yhtiökokous 23.5.2017

 

PÄIVITYKSET

Toimintakertomuksen vesimaksun jälkilaskelmassa on lukuvirhe käyttöveden lämmitysenergiaosuudessa. 30 prosentin lämmitysenergiaosuus on euroina 49​323,09 ja tämän mukainen kokonaiskustannusarvio 28,77 €/asukas/kk. Luku sisältää myös taloyhtiön saunoissa ja pesutuvissa käytetyn veden kustannukset.

Lähetetyssä esityslistassa lukee velan määrästä 163 €/osake, kun sen pitäisi olla 163 €/jm2. Sama kyseisen kohdan vastikearviossa. Pahoittelemme virhettä.

Ikkuna- ja parvekeoviremontin kustannuksista aineistosta löytyy kolme lukua. Näistä arviolaskelma n. 1,7 M€ on hallituksen arvioi remontin kustannuksista. Aiemmin mainittu 1.9 M€ on arvioitu maksimihinta, mikäli ikkunoiden alapuolisille rakenteille ei tehdä mitään ja lainavaltuudessa mainittu 2,1 M€ sisältää mahdollisuuden siihen, että ikkunoiden alapuolisille rakenteille pitää tehdä isompia korjauksia. Pahoittelemme, että tätä tietoa ei ole avattu itse kirjeessä.

KUTSU

Yhtiökokous järjestetään 23.5.2017 klo 18.00 Iiriksessä. (Sama paikka kuin viimeksi.) Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Jotta aloitus on mahdollisimman sujuvaa, pyydetään osallistujia tulemaan paikalle viimeistään 17:45. Paikalla on kahvitarjoilu.

Edellisvuoden tapaan pyydämme osakkaita esittämään kysymyksiä epäselvistä asioista ennen kokousta, jotta itse kokous sujuu jouhevammin. Kysymyksiä voi esittää alle kommenttina tai sähköpostilla hallitus@saastokenno.com

Asialistalla ovat lakisääteiset:

Muut asiat:

Lista päivittyy ja lisätietoa lisätään seuraavien viikkojen aikana.