Yhtiökokous 12.6.2024 klo 18.00

Säästökennon yhtiökokous järjestetään Iris keskuksessa 12.6.2024. Kokoukseen voi osallistua myös etänä osoitteessa https://urly.fi/3wYK.

Myöhäinen ajankohta johtuu siitä, että edelliseltä isännöintitoimistolta saatu välitilinpäätösmateriaalista osa ei ollut tarkastettua, mikä viivästää prosessia.

Yhtiökokouskutsu sisältäen toimintakertomuksen ja tiedotteen, tilikohtainen tuloslaskelma 2023 ja hiilihjalanjälkiraportti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoa niin laitathan kysymyksesi sähköpostilla hallitukselle niin ehdimme selvittää asian ennen yhtiökokousta.

Huom. Osakkaille lähetetyn yhtiökokouskutsun esityslistalla on virhe. ”Pääomavastike ikkunat” hinnaksi on esityslistalla merkitty virheellisest 1,35 €/osake/kk. Ko. pääomavastike on ollut alkuvuonna 0,15 €/osake ja nyt sitä esitetään laskettavaksi. Uusi hinta olisi 1.7.2024 alkaen 0,097 €/osake/kk. Tieto on oikein kokouskutsun liitteenä olevalla ”Arvioidut rahoitusvastiketuotot 2024” -laskelmalla.

Keskeiset asiat

13. Päätetään alle kymmenen sähköautojen latauspisteiden asennuttamisesta taloyhtiön hankkeena
2023 yhtiössä tehtiin sähköjärjestelmän kartoitus. Tämän pohjalta selvisi, että yhtiön parkkipaikoilla on mahdollista ladata sähköautoja. Nykyinen kapasiteetti rajoittaa lataustehoa tai ladattavien autojen määrää. 2023 tehdyn asukaskyselyn perusteella laajaa kysyntää lataukselle ei ole eikä hallituksella ole tietoa millainen lataaminen palvelisi asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sille annetaan valtuudet asennuttaa yksittäisiä latauslaitteita, mikäli niille ilmenee kysyntää sähköverkon kapasiteetin rajoissa. Hallitus myös ehdottaa, että sille annetaan valtuudet määritellä lataamisen hinta, siten että ne kattavat taloyhtiön sähkön ja laitteiston kustannukset.

Mahdollisen kysynnän pohjalta hallitus linjaa taloyhtiön käytännön sähköautojen lataamisen mahdollistamiseksi ja tuo sen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Autotalliremonttien yhteydessä huomioidaan kasvava sähköntarve autopaikoilla.

  1. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään vastikkeiden ja maksujen suuruudesta

Hallituksen esittää hoitovastikkeen nostamista 0,34€/os./kk.

2024 hallitus ehdottaa vastikkeiden nostamista nousseiden kustannusten takia. 2024 osaa suunniteltuja yhtiövastikkeesta rahoitettavia korjaustarpeita päätettiin siirtää, jotta vastikenousu pidetään kohtuullisena. Näin ollen vuodella 2025 vuosille kohdistuu nousupainetta. Samoin vuodelle 2026 tonttivuokrasopimuksen uusimisen takia.

Osa 2023 kuluista on ollut kertaluontoisia, kuten hallinnon kasvaneet kustannukset ja osa inflaation nostamia. 2023 kulujen vertailtavuus on myös kärsinyt eri isännöintitoimistojen erilaisten kulujen kohdistamiskäytöntöjen takia. Näiden takia on vaikea arvioida 2024 ja 2025 kustannustasoa. Tonttivuokran nousu on yksittäinen selkeä kustanuserä, jonka nousu tulee vaikuttamaan yhtiövastikkeeseen lähivuosina. Tästä lisää omassa kohdassaan.

Maalämpöön siirtyminen laski yhtiön lämmityskuluja merkittävästi, mutta sähkön hinnan liikkeet vaikuttavat aiempaa enemmän yhtiön kustannuksiin. Sähkönhinnan odotetaan laskevan 2024 ja 2025 aikana.


Vastaa