Jäteasemien uusiminen 2020

Taloyhtiöllä on kolme jäteasemaa, joista kaksi on autotalleissa ja yksi muussa tilassa. Kaikkien jäteasemien kapasiteetti on ajoittain ylittyy, mutta tämä on erityisen yleistä yhden aseman kohdalla. 2019 toteutetussa asukaskyselyssä 35% vastaajista oli tyytymätön tai erittäin tyytymätön jätehuollon toimivuuteen.

Alunperin jäteasemien uusiminen oli suunniteltu toteuettavaksi autotallien korjauksen yhteydessä. Saadun palautteen perusteella tarve on arvioitu suuremmaksi ja hallitus suunnittelee, että tämä toteutettaisiin 2020.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja on muutamia. Yksi on toteuttaa jätteiden keräys syväastioilla. Toinen tapa voisi olla rakentaa jätekatos. Vaihtoehtoja, mahdollista sijaintia tai hintaa ei ole vielä arvioitu.

0

Lämmitysjärjestelmän uusiminen ja energiansäästötoimet 2020

Kaukolämmön siirtimet ja patteriventtiilit ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän 2017, mutta eivät oireile vielä. Lämmönsiirttimet (100t€, 0,93€/osake) tulisi uusia lähivuosina tai korvata muulla järjestelmällä ennenkuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia.

Vaihtoehtoinen tai rinnalle hankittava järjestelmä perustuisi lämpöpumppuihin. Osana lämmitysjärjestelmän uusimista ja lämmönsäästötoimenpiteitä hallitus on alustavasti selvittänyt maalämmön ja muiden lämpöpumpputeknologioihin perustuvia ratkaisujen sovelutuutta yhtiöömme. Yhtiö on saanut kaksi laskelmaa lämpöpumppu-urakoitsijoilta, jotka suosittelevat, että yhtiöön kannattaisi asentaa maalämpö- ja poistoilmapumppuyhdistelmäjärjestelmä. Laskelmien mukaan näiden avulla voidaan saavuttaa n. 50% säästö lämmityskuluissa (n. 90t€ eli yhtiövastikkeeseen n. 20% lasku. Arvioitu kustannus on 1,2 miljoonaa, 11,24/osake. 20vuoden laina-ajalla ja 3% korolla rahoitusvastike olisi 0,062€/osake/kk, kun lasku vastikkeessa olisi 0,07€/osake/kk. Näillä muuttujilla investointi toisi säästöä osakkaille välittömästi investoinnin jälkeen.

Laskelmissa on eroja, jonka takia tarkemmat, riippumattoman toimijan tekemät, laskelmat ovat tarpeen todellisen säästön arvioimiseksi.

Kannattavuuden arvioiminen sisältä epävarmuustekijöitä. Kaukolämmönhinnan nousu lisää investoinnin kannattavuutta, mutta sähkön nousu laskee sen kannattavuutta. Helsingin Energia on ollut edullinen lämmön tuottaja. 2018 helsingin energia nosti lämmön hintaa ja tuleva hiilestä luopuminen todennäköisesti tulee nostamaan hintaa myös lähivuosina.

Patteriventtiilien uusiminen (100t€, 0,93€/osake) on huoneistoissa toteuttettava uusimistoimi ja vaikuttaa pattereiden termostaattien toimintaan. Tähän mennessä tiedossa on termostaattien hajoamisia, mutta ei venttiilien rikkoutumisia. Näin hallitus on arvioinut, että venttiilien vaihtoa voidaan siirtää eteenpäin, kunnes rikkinäisiä venttiilejä ilmenee.

Yksi tapa säästää energiaa on asentaa huippuimureihin automaatio, joka säätää imua lämpötilan mukaan. Hinta? Tämä lisää myös asumismukavuutta. 2019 asukaskyselyssä lämpötilan ongelmaksi mainitaan X tapauksessa pakkasella ilmenevä kylmyys ja veto.

2

Julkisivuremontti 2022

Tausta

Julkisivuremontti koostuu useista alaremonteista, joilla on vaihteleva kiireellisyys ja kustannus. Näitä esitellään hyvin Vahasen kuntotutkimuksessa 2014. Säästökennossa tehtiin vuonna 2000 julkisivujen peruskorjaus, jonka tuloksia edellä mainittu tutkimus tarkastelee. Tutkimuksen pohjalta hallitus on suunnitellut tulevia julkisivukorjauksia.

Näistä kallein ja eniten huomiota saanut on ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen, joka toteutettiin 2018.

Korjaukset

2019 aikana on tarkoituksena päivittää tulevien töiden aikataulu ja kustannusarvio. Kuntotutkimuksen mukaisesti seuraavaksi korjataan saumauksen, tehdään paikkakorjauksia ja julkisivu pestäisiin. 2014 arvioin mukaan näiden kustanus olisi 2,54€/osake. 2019 aikana tehdään työnsuunnitelma, jolloin tarkenta hinta selviää.

Maalaus

Näiden jälkeen julkisivun korjauksista on jäljellä huoltomaalaukset. Nykyisen arvioin mukaan maalauksilla ei ole kiirettä, joten niitä siirretään eteenpäin ja arvioidaan tarvittaessa. 2014 annettu arvioi maalauksille on 4,6€ / osake.

0

Hissien peruskorjaus 2019-2030

Päivitetty 3/2018.

Hallitus on 2018 alustavasti linjannut, että hissien korjaaminen toteutetaan hissi kerrallaan tarpeen mukaan. Tämä aloitetaan siten, että yksi hisseistä korjataan tai uusitaan 2018-19. Tämän hissin osat säilytetään varaosina muille hisseille. Näin mikäli jokin hissi hajoaa yllättäen, yhtiöllä on tarvittavat varaosat ja hissi saadaan nopeasti takaisin käyttöön. Hajoamisen jälkeen uusitaan seuraava hissi. Tätä jatketaan kunnes taas seuraava hajoaa tai hissien korjauskustannukset nousevat merkittävästi. Näin hissien korjausta venytetään mahdollisimman pitkälle. Oletettavaa on, että kaikki hissit tullaan uusimaan 2020-2030-välillä.

Arvioitu yksittäisen hissin uusimis/korjauskustannus on 50-70 t€. Vuoden 2018 aikana valitaan korjaustapa ja korjauksen hinta selviää. Ensimmäisen hissin korjaus rahoitetaan korjausbudjetista ja mahdollisesti nostamalla ylimääräinen yhden kuukauden vastike. Tulevien korjauksien osalta rahoitus tarkentuu myöhemmin. Kaikkien hissien arvioitu korjauskustannus on n. 5€/osake

////

Taustaa

Syksyllä 2016 hallitus teetti hissihuoltoyhtiön aloitteesta selvityksen hissien kunnosta.

Kaikki yhdeksän hissiä ovat alkuperäisessä kunnossa vuodelta 1963. Niille ei ole suoritettu isompia peruskorjauksia sekä kaikki pääkomponentit ovat alkuperäisiä ja yli 50 vuotta vanhoja. Kuntoarvio suosittelee varautumaan hissien modernisointeihin 3-4 vuoden kuluessa.

Tulevien tilikausien aikana tehdään hissiurakan hankesuunnitelma, jonka yhteydessä urakan toteutustapa ja kustannukset selviävät. Karkea arvio kustannuksista on 50-100 t€ per hissi riippuen korjaustavasta. Tämä tarkoittaa 45-90 €/jm2.

1

Autotallien remontointi 2021

Hallituksen kunnossapitoselvitykseen lisättiin 2016 autotallien remontointi tallien huonon kunnon vuoksi. Autotallien remontille on tarvetta, sillä tällä hetkellä vesieristyksessä on puutteita ja talleihin valuu vettä. Alustava hinta-arvio on noin 100 000 € (n. 0,93€ / osake). Samassa yhteydessä tarkoituksena on uusia tarvittavilta osin asfalttia, korjata/rakentaa sadevesiohjausta sekä mahdollisesti uusia jätteiden keruuta/säilytystä. Kokonaisuudella ei ole vielä kustannusarviota.

0