Yhtiökokous 20.4.2022

Yhtiökokouksen päätöksen voit lukea tästä.

Kutsu ja sen liitteet: tiedote, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös, kunnossapitoselvitys, järjestyssäännöt ja pääomavastikkeet.

Kokouksen asialista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
Löydät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tästä ja tilikohtaiset tilinpäätöstiedot tästä.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys (lataa tiedosto tästä)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia ja isommista jäljellä on julkisivun saumaus- ja maalausremontti, joka on yhtiökokouksen päätösasiana. Lähivuosille kohdistuvia korjaushankeista jäljellä on autotallien korjaaminen (n.0,93€/osake, 2018 arvio). Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat talojen päätyjen, parvekkeiden kunnostus (arvio ei tiedossa) sekä loppujen hissien korjaukset (n. n. 0,47€/osake per hissi, 2019 hinta), joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän uusimine tarvittavin osin, porraskäytävät ja kellarien säilytystilat, joita uusitaan korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
Vastikkeet pysyvät pääosin ennallaan. Ainoastaan kaasumaksu nousee nousseiden kulujen mukana 24€/kk.

Päätetään julkisivukorjauksiin ryhtymisestä
Hallitus suosittelee, että yhtiökokous hyväksyy osittaisen julkisivuremontin. Tässä yhteydessä korjataan kiireellisesti korjausta tarvitsevat osat eli elementtien saumojen uusiminen ja halkeamien korjaaminen, sekä pestään ja maalataan julkisivujen pitkät sivut. Parvekkeilla uusitaan elementtisaumat ja tarvittaessa lattiapintoja. Hankkeen kustannusarvio on alla. Kustannusarvio on laskettu arviodulla työmäärällä (esim. korjattavien halkeamien määrä), jonka takia arvioon liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Tämän takia ehdotettu lainavaltuustus on tavanomaista suurempi.   

Tarjottu urakkahinta arvioidulla työmäärällä  358000
Lisätyöarvio  70000
Urakan valvonta ja johto  12000
Yhteensä   440000 (4€/osake)

Korjattavat kohteet suositeltiin korjattaviksi jo 2014 tehdyssä kuntokartoituksessa. Sadeveden päätymisestä rakenteisiin ei ole tietoa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeuttaa betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallituksen arvion mukaan saatu tarjous on edullinen, myös ottaen huomioon rakentamisen nousevat hinnat. Näiden syiden takia hallitus suosittelee hankkeen aloittamista saadun tarjouksen perusteella kesällä 2022.

Päätetään hissikorjauksen ja jätteiden syväkeräysastioiden rahoittamisesta lainalla
Jäteasemat ovat sijainneet autotalleissa ja 4AB talossa erillisessä tilassa. Tilat ovat tarpeeseen nähden liian pienet, ja siksi roskikset tulvivat muuttojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt syväsäiliöihin rakentamisesta.  Hankkeen kustannusarvio on alle 50 000€.

Hissien huoltoyrityksen ilmoituksen mukaan 4D-rapun hissin koneisto pitää ääntä, jonka perusteella he arvioivat sen hajoavan pian. Yhtiöllä on säilössä aiemmin uusitun hissin koneisto, joten hissin pitkäaikainen käyttökatkoon ei tarvitse varautua. Hallitus on päättänyt hissin peruskorjaamisesta, jonka kustannusarvio on noin 50 000€. 

Nämä kustannukset voidaan maksaa hoitovastikkeesta, jolloin se todennäköisesti painuu merkittävästi alijäämäiseksi tai vastiketta pitää korottaa. Hallitus ehdottaa, että nämä korjaukset rahoitetaan lainalla, jolloin ne saadaan osaksi julkisivuremontin lainaa. Näin hoitovastikekertymä jää suuremmaksi ja mahdollistaa esim. tulevia hissien uusimisia ilman lainan ottamista tai ylimääräisen vastikkeen keräämistä.

Päätetään kameravalvonnan katseluoikeuden laajentamisesta ja oikeudesta poistaa käytöstä vahingonteossa tai varkaudessa käytetyt avaimet
2016 yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön yleisiin tiloihin asennettiin videovalvonta ja kulkemista tallentavat avaimet. Tuolloin linjattiin, että videotallenteiden katselu ja käyttöoikeus on vain poliisilla. Viimeisten vuosien aikana varkaudet ja tuhotyöt yhtiön tiloissa ovat yleistyneet uudelleen (13% 2022 asukaskyselyn vastaajista omaisuutta oli varastettu tai vahingoitettu ainakin kerran viimeisen vuoden aikana) ja samalla on havaittu, että poliisi tutkii vain harvoin näitä rikoksia ja pyytää lukkojen tai videovalvonnan keräämää tietoa.

Juristin lausunnon mukaan yhtiökokous voi antaa hallitukselle oikeuden valtuuttaa henkilö tai taho käsittelemään videotallenteita, kun on tapahtunut varkaus- tai vahingonteko.

Vertaamalla lukkojärjestelmän ja videovalvonnan tietoja on mahdollista tunnistaa avain, jota on käytetty vahingonteossa tai varkaudessa. Avaimen tunnistaminen ja sen käytön estäminen estää sen uudelleen käytön vahingonteossa. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta lupaa valtuuttaa henkilö tai taho katselemaan lukkojärjestelmän tietoja ja  videotallenteita, kun kyseessä on varkaus tai vahingonteko, ja oikeuttaa hallitus poistamaan toiminnassa käytetty avain järjestelmästä.

Vastaa