Osakasposti ja -tiedotteet

Osakkaille toimitetaan vuoden aikana tiedotteita ja virallista osakaspostia kuten yhtiökokouskutsut. Saat nämä ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi kiinteistösihteerille. Hallitus suosittelee osakkaita ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa nopean tiedottamisen mahdollistamiseksi. Paperiposti aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja sekä kuormittaa ympäristöä.

Voit myös virallisen osakaspostin (yhtiökokouskutsut) vain sähköpostiisi.

Yhtiön osakasrekisteri on siirtyny maamittauslaitokselle 2023. Kun haluat virallisen osakas postin vain sähköpostiisi tulee sinun ilmoittaa sähköpostiosoitteesi MML:le. Kun haluan saada virallisen postin paperina siitä pitää tehdä ilmoitus MML:le samoin.