Yhtiökokous 12.6.2024 klo 18.00

Säästökennon yhtiökokous järjestetään Iris keskuksessa 12.6.2024. Kokoukseen voi osallistua myös etänä osoitteessa https://urly.fi/3wYK.

Myöhäinen ajankohta johtuu siitä, että edelliseltä isännöintitoimistolta saatu välitilinpäätösmateriaalista osa ei ollut tarkastettua, mikä viivästää prosessia.

Yhtiökokouskutsu sisältäen toimintakertomuksen ja tiedotteen, tilikohtainen tuloslaskelma 2023 ja hiilihjalanjälkiraportti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoa niin laitathan kysymyksesi sähköpostilla hallitukselle niin ehdimme selvittää asian ennen yhtiökokousta.

Huom. Osakkaille lähetetyn yhtiökokouskutsun esityslistalla on virhe. ”Pääomavastike ikkunat” hinnaksi on esityslistalla merkitty virheellisest 1,35 €/osake/kk. Ko. pääomavastike on ollut alkuvuonna 0,15 €/osake ja nyt sitä esitetään laskettavaksi. Uusi hinta olisi 1.7.2024 alkaen 0,097 €/osake/kk. Tieto on oikein kokouskutsun liitteenä olevalla ”Arvioidut rahoitusvastiketuotot 2024” -laskelmalla.

Keskeiset asiat

13. Päätetään alle kymmenen sähköautojen latauspisteiden asennuttamisesta taloyhtiön hankkeena
2023 yhtiössä tehtiin sähköjärjestelmän kartoitus. Tämän pohjalta selvisi, että yhtiön parkkipaikoilla on mahdollista ladata sähköautoja. Nykyinen kapasiteetti rajoittaa lataustehoa tai ladattavien autojen määrää. 2023 tehdyn asukaskyselyn perusteella laajaa kysyntää lataukselle ei ole eikä hallituksella ole tietoa millainen lataaminen palvelisi asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että sille annetaan valtuudet asennuttaa yksittäisiä latauslaitteita, mikäli niille ilmenee kysyntää sähköverkon kapasiteetin rajoissa. Hallitus myös ehdottaa, että sille annetaan valtuudet määritellä lataamisen hinta, siten että ne kattavat taloyhtiön sähkön ja laitteiston kustannukset.

Mahdollisen kysynnän pohjalta hallitus linjaa taloyhtiön käytännön sähköautojen lataamisen mahdollistamiseksi ja tuo sen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Autotalliremonttien yhteydessä huomioidaan kasvava sähköntarve autopaikoilla.

  1. Vahvistetaan talousarvio ja päätetään vastikkeiden ja maksujen suuruudesta

Hallituksen esittää hoitovastikkeen nostamista 0,34€/os./kk.

2024 hallitus ehdottaa vastikkeiden nostamista nousseiden kustannusten takia. 2024 osaa suunniteltuja yhtiövastikkeesta rahoitettavia korjaustarpeita päätettiin siirtää, jotta vastikenousu pidetään kohtuullisena. Näin ollen vuodella 2025 vuosille kohdistuu nousupainetta. Samoin vuodelle 2026 tonttivuokrasopimuksen uusimisen takia.

Osa 2023 kuluista on ollut kertaluontoisia, kuten hallinnon kasvaneet kustannukset ja osa inflaation nostamia. 2023 kulujen vertailtavuus on myös kärsinyt eri isännöintitoimistojen erilaisten kulujen kohdistamiskäytöntöjen takia. Näiden takia on vaikea arvioida 2024 ja 2025 kustannustasoa. Tonttivuokran nousu on yksittäinen selkeä kustanuserä, jonka nousu tulee vaikuttamaan yhtiövastikkeeseen lähivuosina. Tästä lisää omassa kohdassaan.

Maalämpöön siirtyminen laski yhtiön lämmityskuluja merkittävästi, mutta sähkön hinnan liikkeet vaikuttavat aiempaa enemmän yhtiön kustannuksiin. Sähkönhinnan odotetaan laskevan 2024 ja 2025 aikana.


Autotallien remontointi 2025

Hallituksen kunnossapitoselvitykseen lisättiin 2016 autotallien remontointi tallien huonon kunnon vuoksi. Autotallien remontille on tarvetta, sillä tällä hetkellä vesieristyksessä on puutteita ja talleihin valuu vettä. 2024 tehdyn kuntoselvityksen mukaan autotalleissa on kosteuden aiheittamia vaurioita, mutta ne ovat korjattavissa. Alustava hinta-arvio betoniosien korjaukselle on noin 250 000 € (n. 2,3€ / osake). Samassa yhteydessä tarkoituksena on uusia tarvittavilta osin asfalttia, korjata/rakentaa sadevesiohjausta sekä vahvistaa autotallien sähköverkkoa. Kokonaisuudella ei ole vielä kustannusarviota.

Suositeltu korjausaikataulu on 1-3 vuoden sisällä. Kuntotarkastuksen venyminen siirtää autotallien suunniteltua kunnostusta vuodessa 2024 seuraavaan vuoteen. Korjauksen suunnittelua edistetään siten, että korjauksesta pystytään päättämään 2025 yhtiökokouksessa.

Joulusaunat

Joulusauna lämmitetään jouluaattona
24.12.2023 seuraavasti:

3-talo:
Naiset D-E sauna klo 10–14
Miehet A-saunat 1 ja 2 klo 10–14

4-talo:

Naiset A- sauna klo 10–12

Miehet A-sauna klo 12–14

Naiset C-sauna klo 10–12

Miehet C-sauna klo 12–14

Taloyhtiön osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle


Yhtiön osakeluettelo on siirretty 27.10.2023 Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Maanmittauslaitos vastaa jatkossa osakeluettelon ylläpidosta ja osakerekisteröinneistä. Uuden omistajan rekisteröintiä ei enää tehdä isännöintiyrityksessä.

Osakeluettelon siirron jälkeen osakekirja on edelleen arvopaperi! Osakekirjaa ei tule hävittää omatoimisesti, vaan toimittaa se Maanmittauslaitokselle omistuksensa rekisteröintiä ja osakekirjan mitätöintiä varten.

Jokainen osakas huolehtii itse paperisen osakekirjan muuttamisesta sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Sähköisen omistajamerkinnän hakemisen kanssa ei tarvitse kuitenkaan kiirehtiä, vaan aikaa on 10 vuotta.

Jatkossa taloyhtiö hakee osakkaan osoitteen yhtiökokouskutsun toimittamista varten huoneistotietojärjestelmästä. Osakeluettelo siirron yhteydessä olemme ilmoittaneet huoneistotietojärjestelmään taloyhtiön tiedossa olevat osakkaiden postiosoitteet ja yhtiökokouskutsun toimittamista varten ilmoitetut sähköpostiosoitteet. Vastuu yhteystietojen ylläpidosta on nyt Maanmittauslaitoksella. Jos postiosoitteesi tai yhtiökokouskutsun lähettämistä varten ilmoittamasi sähköpostiosoite muuttuu, ilmoita muutoksista Maanmittauslaitokselle!

Tarkemmat ohjeet sähköisen omistajamerkinnän hakemiseen ja muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamiseen liitteenä olevassa Maanmittauslaitoksen ohjeessa.

Terveisin
Veera Hannula vastuuisännöitsijä
Granlund Isännöinti Oy, puh. 09 2500 6250, isannointi@granlund.fi

Liitteenä tiedote ja Maanmittauslaitoksen ohje

Isännöinti on vaihtunut

GRANLUND ISÄNNÖINTI OY on yhtiön uusi isännöitsijä 1.9.2023 alkaen vastuu isännöitsijänä Veera Hannula. Yhteystiedot sivulta löydät päivitetyt yhteystiedot.

Huoneistotieto on taas käytössä osakaspostin tilaamiseksi.

Järjestetään taloyhtiön 60-vuotisjuhlat kesällä 2023! Tule mukaan järjestelytoimikuntaan.


Taloyhtiömme viimeisetkin talot täyttävät tänä vuonna kunnioitettavat 60 vuotta. Tarkoituksemme olisi juhlia sitä kesäjuhlilla ensi kesänä elokuussa.

Juhlien järjestäminen ei kuitenkaan onnistu pelkästään hallituksen voimin, vaan tarvitsemme myös asukkaiden apua.

Jos Sinulla on aikaa ja intoa osallistua juhlien järjestämiseen, ota yhteyttä hallitukseen joko sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai puhelimitse 040 749 6034/Eila Hilpi.
Hallitus

Yhtiökokous 2023 6.6 klo 18.00

Teams linkki: saastokenno.com/yhtiokokous2023linkki

Vuoden 2023 yhtiökokous päiväksi on valittu 6.6. Myöhäinen ajankohta johtuu tilipäätösmateriaalien saamisen ajakohdan epävarmuuteen isännöintitoimiston vaihdon takia.

Voit ladata yhtiökokous materiaalit tästä: kutsu ja asialista, yk-tiedote, kunnossapitotarveselvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio 2023. Huom. tilinpäätöksen taseesta on poistettu sivut, joissa näkyvissä on huoneistokohtaiset saatavat osakkaiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Tiivistelmä kokouksen asialistasta

Yhtiökokouksen asialistalla ei ole yhtiöjärjestyksestä poikkeavia päätösasioista. Huomattavia muutoksia on hoitovastikkeen ehdotettu lasku (38st/osake -> 30st/osake) ja rahoitusvastikeiden nousut. Aiempien vuosien tapaan hallitus esittää valtuutusta ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä että lainalyhennysrahastoa kartutetaan tarpeen niin vaatiessa.

Yhtiökokoustiedote

Asukaskysely 2023, keskeiset tulokset ja toimenpiteet (tiedoksi)

Asukaskyselyyn tuli 69 vastausta, joka edustaa noin 30% kaikista asunnoista. Kyselyn mukaan lämmitys on valtaosassa huoneistoja tavoitellun 20-21C välillä. Palautteen perusteella asukkaat toivoivat keskimäärin 21,3C lämpötilaa huoneistoihin. Hallitus päätti, että nykyinen tavoitetaso on hyvä. Kyselystä selvisi, että yhtiössä on huoneistoja, joissa lämpötila on alle 20 astetta. Syytä tähän selvitetään.

Aiemmista kyselyistä poiketen asukkaiden arvioit sähköautojen hankinta-aikataulusta olivat siirtyneet kauemmas tulevaisuuteen (15% arvioi hankkivansa sähköauton viiden vuoden sisällä). Vastausten perusteella yhtiössä ei myöskään ole ladattavia sähköautoja. Hallitus päätti siirtää toimet sähköautojen lataamisen mahdollistamisesta tulevaisuuteen. Lataamismahdollisuus huomioidaan kuitenkin autotalliremontin toteutuksessa.

Hallituksen kunnossapitotarveselvitys (tiedoksi)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia. Kaikki isommat korjaustoimet on nyt tehty. Jäljellä on pienempiä toimia, joista autotallien korjaus (n. 0,93€/osake, 2018 arvio) on merkittävin. Hissejä peruskorjataan ( n. 0,47€/osake per hissi, 2022 hinta)  tarpeen mukaan, korjausta odottaa 7/9 hissistä. Julkisivukorjausten yhteydessä tarkasteltiin parvekkeiden kuntoa pinnallisesti ja vain yhdessä havaittiin korjaustarvetta. Parvekkeiden osalta tilanne vaikuttaa siis hyvältä. Tarkempi kuntotutkimus parvekkeilla on tarpeen tulevina vuosina. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän korjauksia, porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunnostuksia, näitä edistetään korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina

Maalämpöön siirtyminen on laskenut yhtiön lämmityskuluja merkittävästi. Tulevien vuosien sähkön hinta määrittelee suurelta osin mille tasolle yhtiön lämmityskulut asettuvat. Runsas tuulisähkön rakentaminen Suomessa todennäköisesti laskee sähkön hintaa tulevina vuosina ennen kuin vetytalouden kulutus alkaa nostamaan sitä. Yleinen inflaatio nousu ei ole ainakaan vielä vaikuttanut merkittävästi yhtiön kuluihin.

Vuonna 2025 tonttivuokrasopimus uusitaan. Tilanteesta on tiedusteltu kaupungilta, mutta 2025 sopimuksia ei vielä käsitellä. Korotuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra ainakin kaksinkertaistuu nykyisestä ja voi nousta jopa viisinkertaiseksi. Vuokraa nostetaan vähitellen kymmenen vuoden ajan lopulliseen tasoon. Tällä hetkellä vuokra on 58000€ (n. 0,044€/kk/osake).

Tupakointikiellon noudattamisessa puutteita

2020 yhtiökokouksen päätöksellä kiellettiin tupakointi parvekkeille ja järjestyssäännöillä määrättiin tupakointikiellosta 10 metrin säteellä rakennuksista. 2023 asukaskyselyn vastausten perusteella tupakointi on yhtä yleistä kuin 2019 (n. 13% molemmissa). Hallitus muistuttaa asukkaita kiellosta, pyytää osakkaita muistuttamaan vuokralaisia sekä lisäämään kiellon vuokrasopimuksiin. Tupakansavun tuleminen asuntoon on yksi syistä, joka saa asukkaan muuttamaan ulos.

Sähköisen osakaspostin tilaaminen sähköpostiin

2017 uusittu yhtiöjärjestys mahdollistaa yhtiökokouskutsujen toimittamisen sähköpostiin. 2022 asti käytössä ollutta huoneistotieto.fi -palvelusta on siirrytty asukas.hausevise.fi palvelun käyttöön, jota kautta osakkaat voivat tilata yhtiön sähköiset tiedottaa ja halutessaan luopua paperipostista kokonaan. Ne osakkaat, jotka olivat 2022 lopussa tilanneet sähköisen tiedottamisen ja vahvistivat tilauksensa, siirrettiin asukas.hausevise.fi -palveluun.

Jos sait tämän kirjeen postitse voit tilata sen sähköisesti seuraavasti:

  • Lähetä sähköpostiosoitteesi, huoneistosi tiedot, syntymäaikasi ja osoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi, jos et ole vielä rekisteröinyt sähköpostiosoitettasi osakasrekisteriin.
  • Kirjaudu sähköpostillasi asukas.hausevise.fi ja esille tulevasta ikkunasta valitse haluamasi viestintätavat.

Hallitus suosittelee osakkaita ottamaan käyttöön asukas.hausevise.fi -palvelun, joka mahdollistaa osakkaiden nopean tiedottamisen sähköpostitse. Halukkaat voivat siirtyä vain sähköiseen osakaspostiin. Paperiposti aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja sekä kuormittaa ympäristöä.

Voit koska tahansa luopua paperipostista asukas.hausevise.fi -palvelun kautta tai tilata sen uudelleen. 

Maalämpö hankkeen kustannusten jako osakkaille

Säästökennossa on käytössä maalämpö, mutta hankkeen kustannuksia ei ole jaettu osakkaille. Tämä on viivästynyt ohjelmiston viimeistelyn takia sekä isännöintitoimiston kiireen seurauksena. Tällä hetkellä arvio on, että laina saadaan jaettua osakkaille loppuvuodesta.

Yhtiö on saanut hankkeeseen ARA-tukilupauksen n. 400 000 €, joka tarkentuu, kun tuki saadaan. Hankkeen kustannukset ovat n. 1500 000€, jolloin tuen jälkeen osakkaille jaetaan n. 1100 000€ (10€/osake). Nousseiden korkojen takia todennäköisesti kustannuksia ei saada lainoitettua niin, että asumiskustannukset eivät nousisi eli oletetut lainanhoitokulut ovat enemmän kuin 8st/osake.

Isännöinnin tilanne

Kesällä 2022 isännöintipalvelun taso romahti Satu Ingströmin lähtiessä Astalalta. Jo tätä ennen palvelussa oli ollut huomautettavaa, mutta nopeasti Satun lähdön jälkeen havaittiin, että isännöinnin vaihtuessa tietoa ei siirtynyt ja uusi isännöitsijä oli vielä kuormittuneempi kuin edellinen. Asioiden käsitteleminen Astalan johdon kanssa oli jo aiemmin osoittautunut hankalaksi, joten hallitus lähti kilpailuttamaan isännöintiä.

Kilpailutukseen valittiin toimistoja ja isännöitsijöitä, joista oli hyviä kokemuksia. Tarjouksia vertailtiin kokonaiskustannusten, tiedonsiirtokäytänteiden, isännöitsijän työkuorman ja toimiston neuvotteluhalukkuuden perusteella. Näiden pohjalta valittiin Oiva isännöinti.

Isännöintitehtävien siirtyminen Oivalle osoittautui hankalaksi, sillä taloyhtiön aineistoja kuten pöytäkirjoja oli kadonnut eikä Astala isännöinti tarjonnut oletettua tukea sujuvan siirtymisen onnistumiseksi. Yllättäen myös Oiva isännöinnissä ilmeni henkilöstöpula, joka lisäsi työkuormaa siten, että tehtävien hoito on viivästynyt.

Huhtikuussa 2023 Oivan työvoimatilanne ei ole ratkennut ja tilanne on taloyhtiön kannalta ongelmallinen, sillä haluttuja hankkeita ei pystytä edistämään toivotussa tahdissa ja asukkaiden sekä osakkaiden palvelutasossa on puutteita. Hallitus käy keskustelua Oivan kanssa ja tarkastelee mahdollisia ratkaisuja.

Säästökenno on reklamoinut Astalan (nykyisen Kiinteistö Luotsin) toiminnasta, mutta ei ole saanut vastausta. Tulevan hallituksen tehtäväksi jää arvioida kannattaako Säästökennon lähteä hakemaan korvauksia oikeusteitse.

Pihasuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain

Pihasuunnitelman luonnoksesta pyydettiin kommentteja osakkailta ja asukkaista 2022 syksyllä. Vastauksia tuli 23 kpl. Palautteen perusteella hallitus päivitti suunnitelmaa, joka löytyy saastokenno.com/pihasuunnitelma. Merkittäviä muutoksia suunnitelmiin ei tehty. Hallitus päätti, että pihoja kehitetään vaiheissa huomioiden kesäjuhlat ja pihoihin vaikuttavat korjaukset. Pihojen asukaskäyttöä pyritään lisäämään mm. hankkimalla puutarhakeinuja. Mikäli nämä eivät lisää häiriöitä tarkastellaan muita toimia asukaskäytön lisäämiseksi mm. grillipaikan hankintaa.

Aurinkosähköselvitys

Hallitus selvitti aurinkosähkön kannattavuutta yhtiössä. Maalämpöjärjestelmän asennuksen yhteydessä varauduttiin siihen, että maalämmön rinnalla voidaan ottaa aurinkosähkö käyttöön. Selvityksessä aurinkosähkö todettiin toteuttamiskelpoiseksi. Selvityksen mukaan sähkönkulutus yhtiössä on sen verran suurta, että talojen eteläpäädyt kannattaisi osittain ottaa aurinkosähkön tuotantoon. Tällä hetkellä sähkön hinnan ennustettavuus on huono, jonka takia investoinnin kannattavuutta tarkasteltiin 5st/Kwh ja 10st/Kwh sähkön myyntihinnoilla. Molemmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika oli yli 10 vuotta, sillä taloyhtiön on oikeutettu lämpöpumppujen kulutuksen osalta alempaan sähköveroluokkaan. Hallitus päätti siirtää päätöksen investoinnista lähivuosille, kun sähkön hintakehitys selkiytyy.

Toimenpiteen asuntomelun vähentämiseksi

2022 asukaskyselyssä esille nousi, että 29% koki häiritsevää meteliä naapurihuoneistoista useita kertoja viikossa. Hallitus teetti selvityksen melun kantautumisesta ja siihen vaikuttavista toimista. Selvityksen mukaan huoneistojen välinen ilmanvaihto on keskeinen kanava äänille kantautua huoneistoista toisiin. Keittiön ja kylpyhuoneen ovien kiinni pitäminen vähentää melun kantautumista. Akustikko suositteli äänenvaimennuksen lisäämistä keittiön poistoilmakanavaan. Hallitus päätti, että taloyhtiön maksaa äänenvaimennuksen asentamisen keittiöremontin yhteydessä ja suosittelee toimea osakkaille. Näin remontti kerrallaan asunnon muuttuvat hiljaisemmiksi.

Kyselyn mukaan toinen häiriötä ja turvattomuutta aiheuttanut asia on porraskäyttävistä tuleva meteli. Hallitus päätti selvityksen suosituksen mukaisesti, että porraskäytäviin asennetaan äänenvaimennuspaneeleja. Näiden hankinta tapahtuu 2023 aikana.

Isännöinnin tiedote 1/2023

Aiheita:

-Osakeluetteloiden siirto alkanee kesän jälkeen
-Lämmitys on taloyhtiön suurin menoerä
-Useita lakimuutoksia valmistella ja tulossa voimaan 2023
-Yhtiökokoukset mahdollista järjestää myös etänä tai hybridinä
-Energiatodistusten vanheneminen ajankohtaista tuhansissa yhtiöissä H Energiahankkeisiin ryhdyttävä ajoissa – avustusta nyt hyvin tarjolla

Lataa tiedote tästä.

Tiedote toimitetaan osakkaille hausvise palvelun kautta. Jos et ole vielä tilannut osakasviestintää toimita Ilmoita sähköpostiosoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi ja kirjaudu asukas.hausvise.fi

Julkisivu-urakka saatu päätökseen

Julkisivu urakka valmistui suunnitelman mukaisesti 2022 ja pysyi suunnitellussa budjetissa. Samasta lainasta maksetaan hissin uusiminen sekä uuden jäteaseman asennus. Jäteaseman asennuksen osalta kulut ovat vielä auki. Arvion mukaan osakkaille tuleen jyvittämään n. 500 000€ summa, joka tekee noin 4,6€/osake. Summa lainoitetaan ja jyvitettään osakkaille 2023 aikana.