Isännöinnin tiedote 1/2023

Aiheita:

-Osakeluetteloiden siirto alkanee kesän jälkeen
-Lämmitys on taloyhtiön suurin menoerä
-Useita lakimuutoksia valmistella ja tulossa voimaan 2023
-Yhtiökokoukset mahdollista järjestää myös etänä tai hybridinä
-Energiatodistusten vanheneminen ajankohtaista tuhansissa yhtiöissä H Energiahankkeisiin ryhdyttävä ajoissa – avustusta nyt hyvin tarjolla

Lataa tiedote tästä.

Tiedote toimitetaan osakkaille hausvise palvelun kautta. Jos et ole vielä tilannut osakasviestintää toimita Ilmoita sähköpostiosoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi ja kirjaudu asukas.hausvise.fi

Julkisivu-urakka saatu päätökseen

Julkisivu urakka valmistui suunnitelman mukaisesti 2022 ja pysyi suunnitellussa budjetissa. Samasta lainasta maksetaan hissin uusiminen sekä uuden jäteaseman asennus. Jäteaseman asennuksen osalta kulut ovat vielä auki. Arvion mukaan osakkaille tuleen jyvittämään n. 500 000€ summa, joka tekee noin 4,6€/osake. Summa lainoitetaan ja jyvitettään osakkaille 2023 aikana.

Maalämpöhanke lähes lopussa

Kiinteistöt ovat käyttäneet vuoden 2022 alkupuolelta maalämpöä. Lopullinen urakan kustannus osakkaille ei ole tiedossa sillä viimeisintä Seneran laskua ei ole maksettu, jonka takia emme ole hakeneet myöskään tukea (esiluvattua) ARAlta, joka merkittävästi vaikuttaa lopulliseen jyvitetävään summaan. Mikäli saamme ARAn tuen kokonaisuudessaan niin urakan kustannus osakkaille tulee olemaan reilu miljoona euroa. Jyvitettynä tämä tekee noin 10€/osake.

Yhtiökokouspäätöksen mukaan investointi rahoitetaan lainalla. Lainan kuukausittainen takaisinmaksuosuuden suuruun riippuu laina-ajasta ja sen hetkisestä korkotasosta. Alkuperäinen tavoite, jonka mukaan maalämpöhanke ei nosta asumiskustannuksia on edelleen tavoitteena ja tämä huomioidaan kun laina-aika valitaan. Summa lainoitetaan ja jyvitettään osakkaille 2023 aikana.

Asukaskysely 2023

2023 asukaskyselyllä kerätään erityisesti tietoa lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, mutta myös sähköautojen lataamistarpeesta. Lämmitysjärjestelmän päivityksen jälkeen patteriverkoston lämmitysasetuksia muutettiin siten, että huoneistojen lämpötila olisi     20-21 asteen välillä. Tällä kyselyllä hallitus kerää asukkaiden kokemuksia lämmityksestä tavoiteltavan lämpötilan uudelleen arvioimiseksi. Kyselyn lopussa kysytään sähköautojen lataamistarpeesta. Hallitus valmistelee 2023 aikana suunnitelman miten lataaminen mahdollistetaan yhtiössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5min.

Vastaathan kyselyyn sähköisesti, jos mahdollista: saastokenno.com/asukaskysely2023linkki. Näin helpotetaan vastausten käsittelyä. Paperiset vastaukset jätetään yhtiön postilaatikkoon, joka löytyy 3A rapun väliköstä.

Vastaathan kyselyyn 28.2. mennessä. Pyydämme vain yhtä vastausta per huoneisto.

Kyselyaineistossa kerätään huoneistotiedot, jotta poikkeamiin voidaan puuttua. Nämä tiedot luovutetaan huoltoyhtiölle, joka on tarvittaessa yhteydessä asukkaaseen.

You may answer in English in when using the link saastokenno.com/asukaskysely2023linkki

Asukastiedote 8.12

UUSI JÄTEASEMA KÄYTTÖÖN VASTA KEVÄÄLLÄ
THE NEW WASTE COLLECTION POINT WON’T BE IN USE UNTIL NEXT SPRING

Taloyhtiön jätehuollossa siirrytään käyttämään Finncont-jätteenkeräysjärjestelmää. Uudet syväsäiliöt on asennettu paikoilleen, mutta niiden ympärille rakennetaan vielä suoja-aidat. Aidat voidaan rakentaa vasta keväällä roudan sulettua. Jäteastioita ei siis vielä voi käyttää ja niiden käyttöön-otosta tiedotetaan myöhemmin talvella/alkukeväällä.

MATTOJEN PESU TALOYHTIÖN PESUTUVISSA ON KIELETTY EPÄSIISTEYDEN TAKIA
WASHING CARPETS IN THE LAUNDRY ROOMS IS FORBIDDEN AS IT CAUSES UNCLEANNESS

Mattojen pesu taloyhtiön pesutuvissa on aiheuttanut useita ongelmia pesutuvissa. Tästä syystä mattoja ei enää saa pestä taloyhtiön pesutuvissa.

SAUNOJEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISESTI KATKOJA TALVEN AIKANA
THE HEATING OF THE SAUNA’S MIGHT BE INTERRUPTED IN THIS WINTER

Vallitsevasta energiansäästötilanteesta johtuen talon saunojen lämmittämistä saatetaan rajoittaa, mikäli sähkökatkosten riski on kasvanut esimerkiksi pakkasjakson aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin saunojen oville jaettavilla tiedotteilla ja yhtiön verkkosivuilla saastokenno.com. Menetetyistä saunavuoroista ei veloiteta.

Talon joulusaunat lämpiävät normaalisti.

Hallitus toivottaa asukkaille rauhallista joulun aikaa!

Millainen piha meillä pitäisi olla?

In English below

Säästökennon pihasuunnitelman luonnos on alla. Pyydämme asukkailta ja osakkailta kommentteja siihen. Suunnitelmalla ohjataan piha-alueiden käyttöä, esimerkiksi uusitaanko leikkipaikka tai poistetaan sellainen. Suunnitelmassa punaisella on merkitty muutokset. Toivomme osakkailta ja asukkailta ideoita, mutta myös kriittistä näkemystä siihen miten yhtiön pihaa käytetään nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus käsittelee palautteen ja päivittää suunnitelmaa sen pohjalta. Suunnitelma tuodaan yhtiökokoukselle tiedoksi 2023 yhtiökokoukseen. Suunnitelman pohjalta tehtävistä urakoista tai toimista päätetään erikseen niiden mittakaavan mukaan joko hallituksessa tai yhtiökokouksessa.

Pyydämme vain yhden vastauksen per huoneisto. Kysely on auki 9.12 asti.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa saastokenno.com/pihakysely

See the draft of Säästökenno’s yard plan attached. We are asking residents and shareholders for comments and feedback on the plan. The plan guides the use of the yard areas, for example whether the playground is renewed or removed. Changes are marked with red in the plan. (We are sorry that changes are only in Finnish.) We are hoping for ideas/comments from shareholders and residents, and also a critical view of how our yard is used now and in the future.

The board processes the feedback and updates the plan based on it. The plan will be brought to the general meeting in 2023. Actions based on the plan will be decided separately according to the scale of changes either in the board or in the general meeting.

We only ask for one answer per apartment. The survey is open until 9.12.

We hope to get answers electronically at saastokenno.com/pihakysely (Finnish and English)

Lämpötilojen säätö syksy 2022-talvi 2023

Päivitys: lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen jälkeen lämmitysjärjestelmässä havaittiin ilmaa, jonka takia ylimmissä kerroksissa on ollut suunniteltua kylmempää. Mikäli huoneistossasi on lämpötila on alle 19 astetta olethan suoraan yhteydessä huoltoyhtiöön: info@helsinginkiinteistopalvelu.fi.

Alla oleva tiedote on toimitettu huoneistoihin syyskuussa 2022.

Maalämpöhanke on päättynyt ja syksyn edetessä huoneistojen lämmitystä säädetään. Hallitus on päättänyt, että maksimilämpötila huoneistoissa on 20-21 asteen välillä. Yhtenä perusteena lämpötilalle on Euroopan energianiukkuus. Matalla lämpötilalla vastataan myös energian kohonneisiin kustannuksiin ja hillitään vastikkeiden ja vuokrien nousua. Pienempi kulutus myös laskee sähkön hintaa. Asukkaita pyydetään seuraamaan huoneistojensa lämpötilaan aiemmin toimitetuilla mittareilla ja ilmoittamaan jos lämpötila on huomattavasti korkeampi tai matalampi. Alkuvuodesta 2023 toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan kokemusta asumismukavuudesta, jonka perusteella hallitus tarkastelee huoneistolämpötilan maksimiarvoja uudelleen.

Mittausohje:

Sijoita lämpömittari noin metrin korkeudelle ja ainakin metrin päähän ikkunasta ja patterista. Jos lämpötila on huoneistossasi liian kuuma tai kylmä, tarkasta lämpötila mittarista ja kirjaa ylös päivä ja lämpötila. Mikäli lämpötila on alle 19 astetta laita viestiä samantien lampomittaus@saastokenno.com tai olemassa yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön (jos sähköposti ei ole vaihtoehto voit soittaa: 040 036 9330).

Myöhemmin 2023 alussa asukaskyselyssä pyydetään kirjaamaan ylös lämpötiloja, jotka on koettu epämieluisina.

HUOM. Jos huoneistossa on liian kuuma voit aina säätää termostaattia pienemmälle.  Termostaatti määrittelee huoneen maksimi lämpötilan (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energian säästövinkkejä

Asumisen energian kulutuksessa merkittävä osa tulee veden lämmityksestä. Mitä lyhyempiä tai kylmempiä suihkuja otat sen vähemmän energiaa kuluu.

Säädä makuuhuoneiden ja vähällä käytöllä olevien tilojen patterit pienemmälle ja pidä väliovet kiinni. Useimmat meistä myös nukkuvat paremmin viileässä.

Lisää vinkkejä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista

Mikäli sinulla on vinkkejä mitä muuta taloyhtiö voisi tehdä energian säästämiseksi laita hallitukselle viestiä: hallitus@saastokenno.com

In English

The geothermal project has ended and with autumn and cooler weather, the heating of the apartments will be regulated. The housing board has decided that the maximum temperature in the apartments is between 20 and 21 degrees. One reason for the temperature is Europe’s energy scarcity. The low temperature also responds to the increased costs of energy and curbs the rise in fees and rents. Lower consumption also lowers the price of electricity. Residents are asked to monitor the temperature of their apartments with the previously delivered meters and report if the temperature is significantly higher or lower. At the beginning of 2023, a resident survey will be carried out, which will map the experience of living comfort, based on which the housing board will review the maximum apartment temperature values.

Measuring instructions:

Place the thermometer at a height of about one meter and at least one meter away from the window and radiator. If the temperature in your apartment is too hot or cold, check the temperature on the meter and write down the day and temperature. If the temperature is below 19 degrees, immediately send a message to lampomittaus@saastokenno.com (if email is not an option, you can call: 040 036 9330).

Later, at the beginning of 2023, the resident survey will ask to write down temperatures that have been unpleasant.

NOTE If the apartment is too hot, you can always adjust the thermostat lower. The thermostat defines the maximum temperature for the room (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energy saving tips

A significant part of energy consumption in housing comes from heating water. The shorter or colder showers you take, the less energy is consumed. Adjust the radiators in bedrooms and rooms with little use to a lower temperature and keep the room doors closed. Most of us also sleep better when it’s cool.

If you have tips on what else could be done to save energy, send the board a message: hallitus@saastokenno.com

Säästökenno osakastiedote syksy 2022

Irina Havinmaa on aloittanut uutena isännöitsijänä / We have new building manager

Aiempi isännöitsijä Satu Ingström lopetti yllättäen Astala isännöinnisssä hänen tilallaan on aloittanut Irina Havinmaa. Keskeneräisenä siirtyneiden tehtävien ja uuden kohteen vastaan ottamisen takia isännöitsijä on tavallista kiireisempi.

Irinan yhteystiedot ovat: 09 477 81390, irina.havinmaa@astala.fi

Säästökennon taloudellinen tilanne on vakaa / Economic situation is stable

Mediassa on paljon puhuttu taloyhtiöiden kasvaneista kuluista erityisesti energian takia ja nostettu esille tarve kerätä ylimääräisiä vastikkeita. Maalämpöön siirtymisen seurauksena Säätökennon energiakustannukset ovat riippuvaisia sähkön hinnasta. Yhtiön nykyinen sähkösopimus on voimassa 2023 loppuun asti, mitä ennen energian hinnan nousulla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön kustannuksiin.

Lämmitysverkoston tasapainotuksen valmistuttua syksy-talvi 2022 säädetään huoneistojen lämpötiloja. Hallitus on päättänyt 20-21 asteen huoneistolämpötilasta, jonka odotetaan laskevan yhtiön lämmityskustannuksia. Asukkaiden kokemuksia huoneistolämpötilasta selvitetään kyselyllä 2023 alkuvuodesta.

Hallitus tarkastelee kustannuspainetta keväällä budjetin suunnittelun yhteydessä ja kertoo tilanteesta yhtiökokoustiedotteessa.

Remontit ovat pääosin valmiit / renovations are mainly done

Julkisivu-, maalämpöurakat ja patteriventtiilien vaihto sekä 4D rapun hissin uusiminen on saatettu loppuun. Kaikissa näissä tehdään edelleen viimeistely- ja säätötöitä. Urakat ovat pysyneet hyvin budjetissaan.

Jäteaseman asennus / new household waste collection point will be installed on autumn 2022

Syväsäiliöt asennetaan syksyn 2022 aikana 4AB talon edessä olevan parkkipaikan päähän. Vanhat jätehuoneet siirtyvät muuhun käyttöön.

Pihasuunnitelman luonnon kommenttikierrokselle / Yard plan will be available for commenting

Aiemmin valmistuneen pihasuunnitelman luonnos tuodaan osakkaille ja asukkaille kommentoitavaksi syksyllä 2022. Hallitus käsittelee palautteen ja tuo suunnitelman tiedoksi yhtiökokoukseen. Suunnitelma ohjaa piha-alueiden käyttöä. Pihan uudistamishankkeista/ toimista päätetään erikseen.

Kiitos palautteista ja huomioista, toivomme lisää / We thank for given ideas and observations

Asukkaiden ja osakkaiden huomiot epäkohdista ja ideat yhtiön kehittämiseksi ovat olleet arvokkaita mm. nyt valmistuneiden remonttien osalta. Iso Kiitos niistä!

Laitathan hallitukselle viestiä, jos huomaat epäkohtia tai sinulla tulee idea vaikkapa miten parantaa asumismukavuutta. Pyydämme yhteyden otot sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai jos sähköposti ei ole käytettävissä, puhelimitse isännöitsijän kautta.

Hallitus

Jakelu: huoneistotiedo.fi, saastokenno.com ja porraskäytävät

Julkisivukorjaus aikataulu ja sisältö

In english below.

HUOM. Parvekkeiden korjaustarvetta ei ole löytynyt 3-puolen taloissa eikä 4CD talossa. 4AB talon osalta tieto saadaan telineiden asennuksen jälkeen.

As Oy Säästökenno

                      Kiitämme yhtiötänne luottamuksesta tilatessanne julkisivusaneerausurakan

                      Suomen Saneeraustalo Oy:ltä

Urakan sisältö on pääosin seuraava:

  • Telineiden asennus pitkille sivuille ( ei huputusta )
  • Julkisivun betoniosien painepesu ja maalaus
  • Julkisivun ja parvekkeiden saumausten uusinta
  • Päätyjen nurkkapilareiden ruiskubetonointi ja rappaus
  • Sisäänkäyntien rappauskorjaus ja maalaus

Työt alkavat vapun 2.5.2022 työmaan perustamisella ja telinemateriaalin toimituksella sekä telineiden asennuksella lohkosta 1 ( kts lohkojako sekä aikataulu )

Rappukäytävissä nähtävillä myös yleisaikataulu, työmaasuunnitelma, lohkojaot sekä asukasinfomateriaali sekä yhteystietoluettelo.

Työt tehdään ulkokautta joten asuntoihin sisälle ei tulla tämän urakan yhteydessä

Parvekkeet tulevat urakan aikana olemaan hetkellisesti pois käytöstä.

 Toimenpiteistä asukkaille koskien parvekkeen tyhjennystä jaetaan tiedote n 5 vrk ennen töiden aloitusta.

Ikkunat tulee pitää suljettuina työalueella klo 7.00 – 18.00.

Yhteystyöterveisin

Suomen Saneeraustalo Oy

Joni Vääri

Työnjohtaja

joni.vaari@saneeraustalo.fi

As Oy Ruoholahdenpuisto

We thank your company for your trust when ordering the facade renovation contract

From Suomen Saneeraustalo Oy

The content of the contract is mainly as follows:

– Installation of racks for balcony lines (no hood)

– Pressure washing of clinker parts of facades

– Pressure washing and painting of concrete parts of the facade

– Painting of concrete and steel parts of balconies

– Coating of balcony floors

– Painting of steel parts of the facade

Work will begin after Easter (19.4) with the construction of a construction site and the delivery of scaffolding material.

Pressure washing work on the balconies and facades in the courtyard will also start after Easter.

The contractor will announce the progress of the work on a notice board at the door of the waste room on a weekly basis.

The notice board also contains the contract schedule and site plan

The work will be done from the outside, so you will not enter the apartments in connection with this contract

The balconies will be temporarily out of order during the contract (approx. 3 weeks / line). A notice about the measures for emptying the balcony will be distributed to the residents about 5 days before the start of the work.

Windows should be kept closed in the work area from 7 a.m. to 6 p.m.

Joni Vääri

Suomen Saneeraustalo Oy

Yhtiökokouksessa esitelty projektin esittely, aikataulu, lohkojako.