Isännöinti on vaihtunut

GRANLUND ISÄNNÖINTI OY on yhtiön uusi isännöitsijä 1.9.2023 alkaen vastuu isännöitsijänä Veera Hannula. Yhteystiedot sivulta löydät päivitetyt yhteystiedot.

Huoneistotieto on taas käytössä osakaspostin tilaamiseksi.

Järjestetään taloyhtiön 60-vuotisjuhlat kesällä 2023! Tule mukaan järjestelytoimikuntaan.


Taloyhtiömme viimeisetkin talot täyttävät tänä vuonna kunnioitettavat 60 vuotta. Tarkoituksemme olisi juhlia sitä kesäjuhlilla ensi kesänä elokuussa.

Juhlien järjestäminen ei kuitenkaan onnistu pelkästään hallituksen voimin, vaan tarvitsemme myös asukkaiden apua.

Jos Sinulla on aikaa ja intoa osallistua juhlien järjestämiseen, ota yhteyttä hallitukseen joko sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai puhelimitse 040 749 6034/Eila Hilpi.
Hallitus

Yhtiökokous 2023 6.6 klo 18.00

Teams linkki: saastokenno.com/yhtiokokous2023linkki

Vuoden 2023 yhtiökokous päiväksi on valittu 6.6. Myöhäinen ajankohta johtuu tilipäätösmateriaalien saamisen ajakohdan epävarmuuteen isännöintitoimiston vaihdon takia.

Voit ladata yhtiökokous materiaalit tästä: kutsu ja asialista, yk-tiedote, kunnossapitotarveselvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio 2023. Huom. tilinpäätöksen taseesta on poistettu sivut, joissa näkyvissä on huoneistokohtaiset saatavat osakkaiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Tiivistelmä kokouksen asialistasta

Yhtiökokouksen asialistalla ei ole yhtiöjärjestyksestä poikkeavia päätösasioista. Huomattavia muutoksia on hoitovastikkeen ehdotettu lasku (38st/osake -> 30st/osake) ja rahoitusvastikeiden nousut. Aiempien vuosien tapaan hallitus esittää valtuutusta ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä että lainalyhennysrahastoa kartutetaan tarpeen niin vaatiessa.

Yhtiökokoustiedote

Asukaskysely 2023, keskeiset tulokset ja toimenpiteet (tiedoksi)

Asukaskyselyyn tuli 69 vastausta, joka edustaa noin 30% kaikista asunnoista. Kyselyn mukaan lämmitys on valtaosassa huoneistoja tavoitellun 20-21C välillä. Palautteen perusteella asukkaat toivoivat keskimäärin 21,3C lämpötilaa huoneistoihin. Hallitus päätti, että nykyinen tavoitetaso on hyvä. Kyselystä selvisi, että yhtiössä on huoneistoja, joissa lämpötila on alle 20 astetta. Syytä tähän selvitetään.

Aiemmista kyselyistä poiketen asukkaiden arvioit sähköautojen hankinta-aikataulusta olivat siirtyneet kauemmas tulevaisuuteen (15% arvioi hankkivansa sähköauton viiden vuoden sisällä). Vastausten perusteella yhtiössä ei myöskään ole ladattavia sähköautoja. Hallitus päätti siirtää toimet sähköautojen lataamisen mahdollistamisesta tulevaisuuteen. Lataamismahdollisuus huomioidaan kuitenkin autotalliremontin toteutuksessa.

Hallituksen kunnossapitotarveselvitys (tiedoksi)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia. Kaikki isommat korjaustoimet on nyt tehty. Jäljellä on pienempiä toimia, joista autotallien korjaus (n. 0,93€/osake, 2018 arvio) on merkittävin. Hissejä peruskorjataan ( n. 0,47€/osake per hissi, 2022 hinta)  tarpeen mukaan, korjausta odottaa 7/9 hissistä. Julkisivukorjausten yhteydessä tarkasteltiin parvekkeiden kuntoa pinnallisesti ja vain yhdessä havaittiin korjaustarvetta. Parvekkeiden osalta tilanne vaikuttaa siis hyvältä. Tarkempi kuntotutkimus parvekkeilla on tarpeen tulevina vuosina. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän korjauksia, porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunnostuksia, näitä edistetään korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina

Maalämpöön siirtyminen on laskenut yhtiön lämmityskuluja merkittävästi. Tulevien vuosien sähkön hinta määrittelee suurelta osin mille tasolle yhtiön lämmityskulut asettuvat. Runsas tuulisähkön rakentaminen Suomessa todennäköisesti laskee sähkön hintaa tulevina vuosina ennen kuin vetytalouden kulutus alkaa nostamaan sitä. Yleinen inflaatio nousu ei ole ainakaan vielä vaikuttanut merkittävästi yhtiön kuluihin.

Vuonna 2025 tonttivuokrasopimus uusitaan. Tilanteesta on tiedusteltu kaupungilta, mutta 2025 sopimuksia ei vielä käsitellä. Korotuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra ainakin kaksinkertaistuu nykyisestä ja voi nousta jopa viisinkertaiseksi. Vuokraa nostetaan vähitellen kymmenen vuoden ajan lopulliseen tasoon. Tällä hetkellä vuokra on 58000€ (n. 0,044€/kk/osake).

Tupakointikiellon noudattamisessa puutteita

2020 yhtiökokouksen päätöksellä kiellettiin tupakointi parvekkeille ja järjestyssäännöillä määrättiin tupakointikiellosta 10 metrin säteellä rakennuksista. 2023 asukaskyselyn vastausten perusteella tupakointi on yhtä yleistä kuin 2019 (n. 13% molemmissa). Hallitus muistuttaa asukkaita kiellosta, pyytää osakkaita muistuttamaan vuokralaisia sekä lisäämään kiellon vuokrasopimuksiin. Tupakansavun tuleminen asuntoon on yksi syistä, joka saa asukkaan muuttamaan ulos.

Sähköisen osakaspostin tilaaminen sähköpostiin

2017 uusittu yhtiöjärjestys mahdollistaa yhtiökokouskutsujen toimittamisen sähköpostiin. 2022 asti käytössä ollutta huoneistotieto.fi -palvelusta on siirrytty asukas.hausevise.fi palvelun käyttöön, jota kautta osakkaat voivat tilata yhtiön sähköiset tiedottaa ja halutessaan luopua paperipostista kokonaan. Ne osakkaat, jotka olivat 2022 lopussa tilanneet sähköisen tiedottamisen ja vahvistivat tilauksensa, siirrettiin asukas.hausevise.fi -palveluun.

Jos sait tämän kirjeen postitse voit tilata sen sähköisesti seuraavasti:

  • Lähetä sähköpostiosoitteesi, huoneistosi tiedot, syntymäaikasi ja osoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi, jos et ole vielä rekisteröinyt sähköpostiosoitettasi osakasrekisteriin.
  • Kirjaudu sähköpostillasi asukas.hausevise.fi ja esille tulevasta ikkunasta valitse haluamasi viestintätavat.

Hallitus suosittelee osakkaita ottamaan käyttöön asukas.hausevise.fi -palvelun, joka mahdollistaa osakkaiden nopean tiedottamisen sähköpostitse. Halukkaat voivat siirtyä vain sähköiseen osakaspostiin. Paperiposti aiheuttaa yhtiölle enemmän kuluja sekä kuormittaa ympäristöä.

Voit koska tahansa luopua paperipostista asukas.hausevise.fi -palvelun kautta tai tilata sen uudelleen. 

Maalämpö hankkeen kustannusten jako osakkaille

Säästökennossa on käytössä maalämpö, mutta hankkeen kustannuksia ei ole jaettu osakkaille. Tämä on viivästynyt ohjelmiston viimeistelyn takia sekä isännöintitoimiston kiireen seurauksena. Tällä hetkellä arvio on, että laina saadaan jaettua osakkaille loppuvuodesta.

Yhtiö on saanut hankkeeseen ARA-tukilupauksen n. 400 000 €, joka tarkentuu, kun tuki saadaan. Hankkeen kustannukset ovat n. 1500 000€, jolloin tuen jälkeen osakkaille jaetaan n. 1100 000€ (10€/osake). Nousseiden korkojen takia todennäköisesti kustannuksia ei saada lainoitettua niin, että asumiskustannukset eivät nousisi eli oletetut lainanhoitokulut ovat enemmän kuin 8st/osake.

Isännöinnin tilanne

Kesällä 2022 isännöintipalvelun taso romahti Satu Ingströmin lähtiessä Astalalta. Jo tätä ennen palvelussa oli ollut huomautettavaa, mutta nopeasti Satun lähdön jälkeen havaittiin, että isännöinnin vaihtuessa tietoa ei siirtynyt ja uusi isännöitsijä oli vielä kuormittuneempi kuin edellinen. Asioiden käsitteleminen Astalan johdon kanssa oli jo aiemmin osoittautunut hankalaksi, joten hallitus lähti kilpailuttamaan isännöintiä.

Kilpailutukseen valittiin toimistoja ja isännöitsijöitä, joista oli hyviä kokemuksia. Tarjouksia vertailtiin kokonaiskustannusten, tiedonsiirtokäytänteiden, isännöitsijän työkuorman ja toimiston neuvotteluhalukkuuden perusteella. Näiden pohjalta valittiin Oiva isännöinti.

Isännöintitehtävien siirtyminen Oivalle osoittautui hankalaksi, sillä taloyhtiön aineistoja kuten pöytäkirjoja oli kadonnut eikä Astala isännöinti tarjonnut oletettua tukea sujuvan siirtymisen onnistumiseksi. Yllättäen myös Oiva isännöinnissä ilmeni henkilöstöpula, joka lisäsi työkuormaa siten, että tehtävien hoito on viivästynyt.

Huhtikuussa 2023 Oivan työvoimatilanne ei ole ratkennut ja tilanne on taloyhtiön kannalta ongelmallinen, sillä haluttuja hankkeita ei pystytä edistämään toivotussa tahdissa ja asukkaiden sekä osakkaiden palvelutasossa on puutteita. Hallitus käy keskustelua Oivan kanssa ja tarkastelee mahdollisia ratkaisuja.

Säästökenno on reklamoinut Astalan (nykyisen Kiinteistö Luotsin) toiminnasta, mutta ei ole saanut vastausta. Tulevan hallituksen tehtäväksi jää arvioida kannattaako Säästökennon lähteä hakemaan korvauksia oikeusteitse.

Pihasuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain

Pihasuunnitelman luonnoksesta pyydettiin kommentteja osakkailta ja asukkaista 2022 syksyllä. Vastauksia tuli 23 kpl. Palautteen perusteella hallitus päivitti suunnitelmaa, joka löytyy saastokenno.com/pihasuunnitelma. Merkittäviä muutoksia suunnitelmiin ei tehty. Hallitus päätti, että pihoja kehitetään vaiheissa huomioiden kesäjuhlat ja pihoihin vaikuttavat korjaukset. Pihojen asukaskäyttöä pyritään lisäämään mm. hankkimalla puutarhakeinuja. Mikäli nämä eivät lisää häiriöitä tarkastellaan muita toimia asukaskäytön lisäämiseksi mm. grillipaikan hankintaa.

Aurinkosähköselvitys

Hallitus selvitti aurinkosähkön kannattavuutta yhtiössä. Maalämpöjärjestelmän asennuksen yhteydessä varauduttiin siihen, että maalämmön rinnalla voidaan ottaa aurinkosähkö käyttöön. Selvityksessä aurinkosähkö todettiin toteuttamiskelpoiseksi. Selvityksen mukaan sähkönkulutus yhtiössä on sen verran suurta, että talojen eteläpäädyt kannattaisi osittain ottaa aurinkosähkön tuotantoon. Tällä hetkellä sähkön hinnan ennustettavuus on huono, jonka takia investoinnin kannattavuutta tarkasteltiin 5st/Kwh ja 10st/Kwh sähkön myyntihinnoilla. Molemmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika oli yli 10 vuotta, sillä taloyhtiön on oikeutettu lämpöpumppujen kulutuksen osalta alempaan sähköveroluokkaan. Hallitus päätti siirtää päätöksen investoinnista lähivuosille, kun sähkön hintakehitys selkiytyy.

Toimenpiteen asuntomelun vähentämiseksi

2022 asukaskyselyssä esille nousi, että 29% koki häiritsevää meteliä naapurihuoneistoista useita kertoja viikossa. Hallitus teetti selvityksen melun kantautumisesta ja siihen vaikuttavista toimista. Selvityksen mukaan huoneistojen välinen ilmanvaihto on keskeinen kanava äänille kantautua huoneistoista toisiin. Keittiön ja kylpyhuoneen ovien kiinni pitäminen vähentää melun kantautumista. Akustikko suositteli äänenvaimennuksen lisäämistä keittiön poistoilmakanavaan. Hallitus päätti, että taloyhtiön maksaa äänenvaimennuksen asentamisen keittiöremontin yhteydessä ja suosittelee toimea osakkaille. Näin remontti kerrallaan asunnon muuttuvat hiljaisemmiksi.

Kyselyn mukaan toinen häiriötä ja turvattomuutta aiheuttanut asia on porraskäyttävistä tuleva meteli. Hallitus päätti selvityksen suosituksen mukaisesti, että porraskäytäviin asennetaan äänenvaimennuspaneeleja. Näiden hankinta tapahtuu 2023 aikana.

Isännöinnin tiedote 1/2023

Aiheita:

-Osakeluetteloiden siirto alkanee kesän jälkeen
-Lämmitys on taloyhtiön suurin menoerä
-Useita lakimuutoksia valmistella ja tulossa voimaan 2023
-Yhtiökokoukset mahdollista järjestää myös etänä tai hybridinä
-Energiatodistusten vanheneminen ajankohtaista tuhansissa yhtiöissä H Energiahankkeisiin ryhdyttävä ajoissa – avustusta nyt hyvin tarjolla

Lataa tiedote tästä.

Tiedote toimitetaan osakkaille hausvise palvelun kautta. Jos et ole vielä tilannut osakasviestintää toimita Ilmoita sähköpostiosoitteesi asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi ja kirjaudu asukas.hausvise.fi

Julkisivu-urakka saatu päätökseen

Julkisivu urakka valmistui suunnitelman mukaisesti 2022 ja pysyi suunnitellussa budjetissa. Samasta lainasta maksetaan hissin uusiminen sekä uuden jäteaseman asennus. Jäteaseman asennuksen osalta kulut ovat vielä auki. Arvion mukaan osakkaille tuleen jyvittämään n. 500 000€ summa, joka tekee noin 4,6€/osake. Summa lainoitetaan ja jyvitettään osakkaille 2023 aikana.

Maalämpöhanke lähes lopussa

Kiinteistöt ovat käyttäneet vuoden 2022 alkupuolelta maalämpöä. Lopullinen urakan kustannus osakkaille ei ole tiedossa sillä viimeisintä Seneran laskua ei ole maksettu, jonka takia emme ole hakeneet myöskään tukea (esiluvattua) ARAlta, joka merkittävästi vaikuttaa lopulliseen jyvitetävään summaan. Mikäli saamme ARAn tuen kokonaisuudessaan niin urakan kustannus osakkaille tulee olemaan reilu miljoona euroa. Jyvitettynä tämä tekee noin 10€/osake.

Yhtiökokouspäätöksen mukaan investointi rahoitetaan lainalla. Lainan kuukausittainen takaisinmaksuosuuden suuruun riippuu laina-ajasta ja sen hetkisestä korkotasosta. Alkuperäinen tavoite, jonka mukaan maalämpöhanke ei nosta asumiskustannuksia on edelleen tavoitteena ja tämä huomioidaan kun laina-aika valitaan. Summa lainoitetaan ja jyvitettään osakkaille 2023 aikana.

Asukaskysely 2023

2023 asukaskyselyllä kerätään erityisesti tietoa lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, mutta myös sähköautojen lataamistarpeesta. Lämmitysjärjestelmän päivityksen jälkeen patteriverkoston lämmitysasetuksia muutettiin siten, että huoneistojen lämpötila olisi     20-21 asteen välillä. Tällä kyselyllä hallitus kerää asukkaiden kokemuksia lämmityksestä tavoiteltavan lämpötilan uudelleen arvioimiseksi. Kyselyn lopussa kysytään sähköautojen lataamistarpeesta. Hallitus valmistelee 2023 aikana suunnitelman miten lataaminen mahdollistetaan yhtiössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5min.

Vastaathan kyselyyn sähköisesti, jos mahdollista: saastokenno.com/asukaskysely2023linkki. Näin helpotetaan vastausten käsittelyä. Paperiset vastaukset jätetään yhtiön postilaatikkoon, joka löytyy 3A rapun väliköstä.

Vastaathan kyselyyn 28.2. mennessä. Pyydämme vain yhtä vastausta per huoneisto.

Kyselyaineistossa kerätään huoneistotiedot, jotta poikkeamiin voidaan puuttua. Nämä tiedot luovutetaan huoltoyhtiölle, joka on tarvittaessa yhteydessä asukkaaseen.

You may answer in English in when using the link saastokenno.com/asukaskysely2023linkki

Asukastiedote 8.12

UUSI JÄTEASEMA KÄYTTÖÖN VASTA KEVÄÄLLÄ
THE NEW WASTE COLLECTION POINT WON’T BE IN USE UNTIL NEXT SPRING

Taloyhtiön jätehuollossa siirrytään käyttämään Finncont-jätteenkeräysjärjestelmää. Uudet syväsäiliöt on asennettu paikoilleen, mutta niiden ympärille rakennetaan vielä suoja-aidat. Aidat voidaan rakentaa vasta keväällä roudan sulettua. Jäteastioita ei siis vielä voi käyttää ja niiden käyttöön-otosta tiedotetaan myöhemmin talvella/alkukeväällä.

MATTOJEN PESU TALOYHTIÖN PESUTUVISSA ON KIELETTY EPÄSIISTEYDEN TAKIA
WASHING CARPETS IN THE LAUNDRY ROOMS IS FORBIDDEN AS IT CAUSES UNCLEANNESS

Mattojen pesu taloyhtiön pesutuvissa on aiheuttanut useita ongelmia pesutuvissa. Tästä syystä mattoja ei enää saa pestä taloyhtiön pesutuvissa.

SAUNOJEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISESTI KATKOJA TALVEN AIKANA
THE HEATING OF THE SAUNA’S MIGHT BE INTERRUPTED IN THIS WINTER

Vallitsevasta energiansäästötilanteesta johtuen talon saunojen lämmittämistä saatetaan rajoittaa, mikäli sähkökatkosten riski on kasvanut esimerkiksi pakkasjakson aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin saunojen oville jaettavilla tiedotteilla ja yhtiön verkkosivuilla saastokenno.com. Menetetyistä saunavuoroista ei veloiteta.

Talon joulusaunat lämpiävät normaalisti.

Hallitus toivottaa asukkaille rauhallista joulun aikaa!

Millainen piha meillä pitäisi olla?

In English below

Säästökennon pihasuunnitelman luonnos on alla. Pyydämme asukkailta ja osakkailta kommentteja siihen. Suunnitelmalla ohjataan piha-alueiden käyttöä, esimerkiksi uusitaanko leikkipaikka tai poistetaan sellainen. Suunnitelmassa punaisella on merkitty muutokset. Toivomme osakkailta ja asukkailta ideoita, mutta myös kriittistä näkemystä siihen miten yhtiön pihaa käytetään nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus käsittelee palautteen ja päivittää suunnitelmaa sen pohjalta. Suunnitelma tuodaan yhtiökokoukselle tiedoksi 2023 yhtiökokoukseen. Suunnitelman pohjalta tehtävistä urakoista tai toimista päätetään erikseen niiden mittakaavan mukaan joko hallituksessa tai yhtiökokouksessa.

Pyydämme vain yhden vastauksen per huoneisto. Kysely on auki 9.12 asti.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa saastokenno.com/pihakysely

See the draft of Säästökenno’s yard plan attached. We are asking residents and shareholders for comments and feedback on the plan. The plan guides the use of the yard areas, for example whether the playground is renewed or removed. Changes are marked with red in the plan. (We are sorry that changes are only in Finnish.) We are hoping for ideas/comments from shareholders and residents, and also a critical view of how our yard is used now and in the future.

The board processes the feedback and updates the plan based on it. The plan will be brought to the general meeting in 2023. Actions based on the plan will be decided separately according to the scale of changes either in the board or in the general meeting.

We only ask for one answer per apartment. The survey is open until 9.12.

We hope to get answers electronically at saastokenno.com/pihakysely (Finnish and English)

Lämpötilojen säätö syksy 2022-talvi 2023

Päivitys: lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen jälkeen lämmitysjärjestelmässä havaittiin ilmaa, jonka takia ylimmissä kerroksissa on ollut suunniteltua kylmempää. Mikäli huoneistossasi on lämpötila on alle 19 astetta olethan suoraan yhteydessä huoltoyhtiöön: info@helsinginkiinteistopalvelu.fi.

Alla oleva tiedote on toimitettu huoneistoihin syyskuussa 2022.

Maalämpöhanke on päättynyt ja syksyn edetessä huoneistojen lämmitystä säädetään. Hallitus on päättänyt, että maksimilämpötila huoneistoissa on 20-21 asteen välillä. Yhtenä perusteena lämpötilalle on Euroopan energianiukkuus. Matalla lämpötilalla vastataan myös energian kohonneisiin kustannuksiin ja hillitään vastikkeiden ja vuokrien nousua. Pienempi kulutus myös laskee sähkön hintaa. Asukkaita pyydetään seuraamaan huoneistojensa lämpötilaan aiemmin toimitetuilla mittareilla ja ilmoittamaan jos lämpötila on huomattavasti korkeampi tai matalampi. Alkuvuodesta 2023 toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan kokemusta asumismukavuudesta, jonka perusteella hallitus tarkastelee huoneistolämpötilan maksimiarvoja uudelleen.

Mittausohje:

Sijoita lämpömittari noin metrin korkeudelle ja ainakin metrin päähän ikkunasta ja patterista. Jos lämpötila on huoneistossasi liian kuuma tai kylmä, tarkasta lämpötila mittarista ja kirjaa ylös päivä ja lämpötila. Mikäli lämpötila on alle 19 astetta laita viestiä samantien lampomittaus@saastokenno.com tai olemassa yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön (jos sähköposti ei ole vaihtoehto voit soittaa: 040 036 9330).

Myöhemmin 2023 alussa asukaskyselyssä pyydetään kirjaamaan ylös lämpötiloja, jotka on koettu epämieluisina.

HUOM. Jos huoneistossa on liian kuuma voit aina säätää termostaattia pienemmälle.  Termostaatti määrittelee huoneen maksimi lämpötilan (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energian säästövinkkejä

Asumisen energian kulutuksessa merkittävä osa tulee veden lämmityksestä. Mitä lyhyempiä tai kylmempiä suihkuja otat sen vähemmän energiaa kuluu.

Säädä makuuhuoneiden ja vähällä käytöllä olevien tilojen patterit pienemmälle ja pidä väliovet kiinni. Useimmat meistä myös nukkuvat paremmin viileässä.

Lisää vinkkejä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista

Mikäli sinulla on vinkkejä mitä muuta taloyhtiö voisi tehdä energian säästämiseksi laita hallitukselle viestiä: hallitus@saastokenno.com

In English

The geothermal project has ended and with autumn and cooler weather, the heating of the apartments will be regulated. The housing board has decided that the maximum temperature in the apartments is between 20 and 21 degrees. One reason for the temperature is Europe’s energy scarcity. The low temperature also responds to the increased costs of energy and curbs the rise in fees and rents. Lower consumption also lowers the price of electricity. Residents are asked to monitor the temperature of their apartments with the previously delivered meters and report if the temperature is significantly higher or lower. At the beginning of 2023, a resident survey will be carried out, which will map the experience of living comfort, based on which the housing board will review the maximum apartment temperature values.

Measuring instructions:

Place the thermometer at a height of about one meter and at least one meter away from the window and radiator. If the temperature in your apartment is too hot or cold, check the temperature on the meter and write down the day and temperature. If the temperature is below 19 degrees, immediately send a message to lampomittaus@saastokenno.com (if email is not an option, you can call: 040 036 9330).

Later, at the beginning of 2023, the resident survey will ask to write down temperatures that have been unpleasant.

NOTE If the apartment is too hot, you can always adjust the thermostat lower. The thermostat defines the maximum temperature for the room (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energy saving tips

A significant part of energy consumption in housing comes from heating water. The shorter or colder showers you take, the less energy is consumed. Adjust the radiators in bedrooms and rooms with little use to a lower temperature and keep the room doors closed. Most of us also sleep better when it’s cool.

If you have tips on what else could be done to save energy, send the board a message: hallitus@saastokenno.com