Yhtiökokous 2021: 9.6 klo 18.00

Yhtiökokouksen päiväksi on valittu 9.6 klo 18.00.

HUOM. voit jättää paperisen vastauslomakkeen myös yhtiön postilaatikkoon A-rapun välikössä 8.6 mennessä.

Kokouskutsuun oli eksynyt väärä isännöitsijän numero. Oikea numero on 09 4778 1381.

Tähän artikkeliin päivittyvät kokouksen sisältö ja linkitetään päätöksentekoa tukevat aineistot. Voit ladata koko infopaketin pdf-muodossa tästä. Mikäli sinulla on kysymyksiä voit jättää niitä tämän artikkelin loppuun tai lähettää hallitus@saastokenno.com.

Voit osallistua kokoukseen lähettämällä vastauksenne sähköpostilla satu.ingstrom@astala.fi. Voit kopioda vastauslomakkeen tämän artikkelin lopusta.

Yhtiökokouksen järjestämisaika ja -tapa

Täydennysrakentamisen ja maalämpöurakan valmisteluiden aikataulujen takia sekä Korona tilanteen vuoksi yhtiökokous järjestetään kesäkuussa. Kokous järjestetään edellisvuoden tapaan monimuotokokouksena. Etäkokoukseen pääset liittymään linkillä: saastokenno.com/yhtiokokous2021linkki

HUOM! Jos osakkaalla on etäosallistuminen täysin mahdotonta, eikä hyväksy yhtiökokouksen pitämistä etänä, toivon että otatte välittömästi yhteyttä isännöitsijään. Sopikaa siis asiasta pikaisesti isännöitsijän kanssa, jos ette voi osallistua etäyhteydellä, ettekä halua vastata esitettyihin kohtiin kirjallisesti. satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 4778 1381.

Monimuotokokous tarkoittaa, että pääsääntöisesti osallistutaan etäyhteydellä, osa osallistuu kirjallisesti vastauslomakeella ja osa paikan päällä. Liitteenä on vastauskaavake. Täytetyn vastauskaavakkeen pyydämme lähettämään (toimitetaan kokouskutsun liitteenä) isännöitsijälle 8.6.2021 mennessä osoitteeseen satu.ingstrom@astala.fi tai Astala Isännöinti Oy, Insinöörikatu 3, 00880 Helsinki. Toivomme ensisijaisesti vastauslomakkeiden lähetystä s-postilla.

Kokoukselle on kuitenkin myös varattu paikka Astala Isännöinnin toimistolta, osoitteessa Insinöörinkatu 3 B, 00880 HELSINKI. Fyysiseen osallistumiseen paikkoja on rajoitetusti.

Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden hyväksyä etäosallistuminen. Jotta mahdollistetaan myös sellaisten osakkaiden osallistuminen päätöksen tekoon, joilla ei ole laitteita tarjotaan lomake muotoista osallistummista. Kun lomakkeella osallistuminen on mahdollista, tämä rajoittaa, että kokouksen aikana ei voi esittää uusia ehdotuksia. Täten etäosallistuminen rajoittaa osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon rajaamalla päätösvaihtoehdot hallituksen etukäteen määrittelemiin. Monimuotisena toteutetussa kokouksessa tiedon saanti etukäteen on erityisen tärkeää, jotta osakkaat pystyvät muodostamaan kantansa etukäteen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen reaaliaikaisesti. Tämän takia maalämpöjärjestelmästä toteutetaan infotilaisuus 31.5. Tilaisuus on etätilaisuus. Infoon pystyt liittymään linkillä saastokenno.com/maalampoinfolinkki.

Hallitus pyytääkin, että osakkaat ovat aktiivisia; esittävät kommentteja ja kysymyksiä ennen infoa ja kokousta verkkosivujen (saastokenno.com/yhtiokokous2021) tai sähköpostin (hallitus@saastokenno.com) kautta.

Olemme kutsuneet kokoukseen Kai Haarman, Kuhanen, Asikainen & Kanerva-lakitoimistosta olemaan kokouksessa puheenjohtajana, jos yhtiökokous tämän hyväksyy.

Osakaskysely 2021, tiivistelmä tuloksista

Kyselyyn vastasi 114 eli noin puolet osakkaista. Löydät vastaukset saastokenno.com/osakaskysely-2021-tulokset/. Pieni osa osakkaista oli tyytymättömiä yhtiön palveluihin (n. 4%), hallituksen työskentelyyn (n. 7%), tiedon saatavuuteen (n. 5%), huollon toimintaan (n. 5%) ja isännöinnin toimintaan (n. 4%). Huomattavan iso osa ei osannut vastata (n. 20%) näihin.

Noin. 80% kannatti siirtymistä kaukolämmöstä maalämpö + poistoilmantalteen ottoon. Hallitus ehdottaa siirtymistä yhtiökokkoukselle. Noin 40% piti tärkeänä tai jossain määrin tärkeänä mahdollistaa sähköautojen lataaminen. Tämä on huomioitu, kun sähkökeskuksien uusimista on suunniteltu osana lämmistysjärjestelmän uusimista.

Vesimittareiden hankinta jakaa vastaajia. Enemmistö n. 50% vastustaa mittareiden hintaa ja 28% kannattaa. Hallitus katsoi, että mittareiden hankintaa ei edistetä.

Ympäristöystävälliset investoinnit saivat myös maksaa vähän enemmän n. 50% mielestä kun 2017 luku oli 25%. Tämä huomioidaan tulevia investointeja suunnitellessa ja kun perustellaan investointeja.

Täydennysrakentamisen tuloksia on käsitelty omassa kohdassaan. Voit lukea kyselyn tuloksista lisää täältä.

Esityslista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
Toimintakertomus löytyy täältä. Tilikohtaisen tuloslaskelman saat tästä.

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina
Lämmityksen säästötoimenpiteet ovat laskeneet yhtiön kuluja ikkunaremontin jälkeen.  Nykyinen vastiketaso on riittänyt hyvin yhtiön tarpeisiin eikä korotuspainetta ole ollut. Mikäli maalämpöön ei siirrytä kaukolämmön hinnan nousu aiheuttaa tuleville vuosille korotuspaineen.
2025 yhtiön tonttivuokrasopimus uusitaan. Korostuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra kaksikertaistuu nykyisestä. Ensimmäisenä vuonna 50% ja sen jälkeen 10% nousu vuosittain viiden vuoden ajan. Tällä hetkellä vastikkeesta 11% 58000€ (n. 0,044€/kk/osake) menee tonttivuokra maksuun. Mikäli arvio 100% korotuksesta toteutuu nostaa se vastiketta n. 0,04€ /kk/osake.
Mikäli lämmitysjärjestelmässä siirrytään maalämpö -järjestelmään saatava säästö olisi arvion mukaan 95 000€ (0,073€/kk/osake). Tästä valtaosa menee investoinnin takaisin maksuun, mutta nykyisen suunnitelman mukaisesti laina otetaan takaisinmaksu aikaa pidemmäksi, jolloin se laskee asumiskuluja, jo ennen takaisinmaksuajan päättymistä. Tämä osaltaan kompensoi tulevaa nousua.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys

VuosiToimenpide
2021Lämmitysjärjestelmän uusinta
2021Lisärakentamisen selvitys jatkuu
2021Porraskäytävien ja yleisten tilojen korjauksia ja korjausmaalauksia
2021Huoneistojen raitisilmaventtiilien suodattimien vaihto
2022-Julkisivukorjauksia (mm. elementtisaumat, halkeamien korjaus)
2022-Hissien peruskorjauksia (tarvittaessa)
2022-Autotallit ja jäteasemat (aikataulut tarkentuvat lisärakentamisselvityksen jälkeen)

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat julkisivun maalaukset ja hissien korjaukset, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjaustarpeita kuten porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunto, joka on päässyt rapistumaan.

Kaukolämmön siirtimet ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän vuonna 2017, mutta ne eivät oireile vielä. Lämmönsiirtimet tulisi uusia tai korvata muulla järjestelmällä ennen kuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2021 siirtymistä maalämpöön. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä kannattaa vaihtaa patteriventtiilit ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmä, jotta kulutus vastaa tarvetta, joka muuttui ikkunaremontin jälkeen. Maalämmöstä on erillinen tiedote.

Julkisivun korjaustarpeesta on tehty kartoitus ja pyydetty toteutussuunnitelma. Elementtien saumojen korjaamista ja elementtien halkeamien korjaamista on suositeltu tehtäväksi 2019 mennessä. Sadeveden tuloa rakenteisiin ei ole tiedossa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeutta betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallitus katsoi, että hankeen toteutusta ei voida tehdä samaan aikaan, kun pihoilla tehdään maalämpö -järjestelmään liittyviä töitä. Tämän takia korjauksien toteuttamista ehdotetaan kesä 2022 ja päättämistä 2022 yhtiökokouksessa. Vuonna 2014 tehdyllä hinta-arviolla kustannus olisi 2,54 €/osake.

Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Myös jäteasemien kapasiteetti on ongelma. Näiden kustannusarvio on 1 €/osake. Näiden korjausaikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun on päätetty, miten täydennysrakentamisen suhteen edetään. Näistä kiireisin on sadevesijärjestelmä, joka aiheuttaa tällä hetkellä eroosiota 3ABC ja 4AB talojen läheisyydessä.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet

Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä.

Hoitovastikkeeseen eikä käyttökorvauksiin ehdoteta muutoksia.

Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä siirtymistä maalämpö + poistoilmanlämmönkeräykseen (myöhemmin maalämpö -järjestelmä). Kaukolämmöstä siirtyminen maalämpö -järjestelmään arvion mukaan puolittaa yhtiön lämmityskulut. Hanke on taloudellisesti kannattava. Mikäli taloyhtiö saa ARA:n energia-avustusta urakkaan, paranee taloudellinen kannattavuus merkittävästi. Investoinnin seurauksena tulevaa yhtiövastiketta laskettaisiin. Investointi rahoitettaisiin siten, että kerättävä investoinnin rahoitusvastike jää pienemmäksi kuin yhtiövastikkeen lasku, jolloin asumiskulut laskevat pian investoinnin jälkeen. Osakaskyselyssä 2021 80% vastaajista kannatti siirtymistä maalämpö -järjestelmään.

Lue lisää hankkeen taustoista täältä.

Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolelle

Hallitus esittää, että kerhohuonetta voidaan vuokrata muillekin, kun talon asukkaille

Aktiivisen osakkaan toimesta hallituksen tietoon tuli, että 3DE talossa sijaitseva tila, jota on vuokrattu vuosia ulos ”toimistona” ei ole toimistotila vaan kerhotila. Tila on kooltaan XX neliötä ja sijaitsee pääosin maan tason alapuolelle. Tilassa on ikkunat katonrajassa. On jäänyt myös epäselväksi, onko kerhotilan vuokraamiseksi ulkopuolelle aikanaan haettu yhtiökokouksen päätös.

Näiden tietojen pohjalta hallitus irtisanoi vuokrasopimuksen vuokralla olevan yhdistyksen kanssa pitkällä irtisanomisajalla. Yhdistyksellä on halua jatkaa tilassa. Hallituksen arvion mukaan uskonnolliset pienimuotoiset kokoontumiset ja kerhotoiminta sopii hyvin kerhotilassa tapahtuvaksi. Kerhotilaan lienee vaikeampaa löytää vuokralaisia kuin toimistotilaan. Hallitus tuli siihen tulokseen, että tilan käyttötarkoituksen muutosta ei kannata hakea tässä vaiheessa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle oikeuden vuokrata kerhotilaa ulkopuolisille käypään hintaan tai ottaa takaisin yhtiön käyttöön.

Yhtiökokous voi myös kieltää tämän ja palauttaa tila takaisin asukkaiden käyttöön. Tässä menetetään noin 10 000€ vuositulot. On myös epäselvää millaiseen käyttöön tila sopisi.  

Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

Hallitus esittää, että säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia hankitaan ja asennetaan jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

2020 alussa n. 30% asunnoista asennettiin vettä säästävät suihkut ja hanojen suuttimet. Korona vuosi on vaikeuttanut investoinnin vaikutusten arviointia. Kyseisenä vuonna asukkaiden määrä on kuitenkin kasvanut ja veden kulutus on laskenut. Näin vaikuttaa, siltä, että säätösuihkulla on ollut vettä säästävä vaikutus. Hallitus ehdottaa, että kaikkiin huoneistoihin asennetaan säästösuihkut ja -suuttimet. Investoinnin kustannus on n. 13 000€ ja se maksetaan korjausbudjetista. Investoinnin takaisinmaksuaika-arvio on kolme vuotta. Veden säästö osaltaan laskee myös lämmitysenergian tarvetta ja pienentää asumisen hiilijalanjälkeä.

Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

Hallitus esittää, että yhtiö lopettaa täydennysrakentamisen selvitystyön. Kaupungilta ei ole saatu sitovia kantoja niihin reunaehtoihin, jotka määrittelevät mitä hintaa rakennusoikeudesta voitaisiin saada. Toukokuun alussa kaupunki ehdotti, että keskustelua voitaisiin jatkaa syksyllä. Hallitus katsoo, että täydennysrakentamisen selvitys ei etene siihen laitettujen ponnistuksista huolimatta ja se, että päätös on avoin haittaa yhtiön muita toimia, kuten hulevesijärjestelmän ja jäteasemien uusimista.

Mikäli yhtiökokous hylkää hallituksen ehdotuksen selvitystä jatketaan neuvotteluilla kaupungin kanssa. Mikäli kaupungilta saadaan reunaehdot ajoissa, voidaan asia tuoda 2022 yhtiökokoukseen.

Tehdyt toimet

Yhtiöllä on viime syksynä saatu suunnitelma rakennusmassoista ja sitä on päivitetty kevään aikana. Yhtiö ei ole saanut kaupungilta kantaa mahdollisen täydennysrakentamisen hallintamuodosta (vapaarahoitteista, ARA-tuettua, vuokra-asuntoja). Mm. tällä on vaikutus rakennusoikeudesta maksettavaan hintaan, jonka takia hallitus ei voi tuoda asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi 2021 yhtiökokouksessa.

Täydennysrakentamiseen liittyviä näkemyksiä kysyttiin osakaskyselyssä 2021. Yleisimmäksi eduksi koettiin, että rakennusoikeuden myynnistä saadaan tuloja, joita voidaan käyttää yhtiön korjausvelan maksamiseen. Saatava korvaus ja siitä mahdollisesti syntyvä veroseuraus on edelleen auki. Lisätietoja kyselyn tuloksista saastokenno.com/osakaskyselyn-tulokset-taydennysrakentaminen/

Täydennysrakentamisen yleisimmäksi ongelmaksi koettiin vaikutus näkymiin, jonka osa myös arvioi vaikuttavan negatiivisesti asuntojen arvoon. Jopa enemmän kuin mitä rakennusoikeudesta saadaan tuloa. Tästä lisää verkkosivuilla. Hallitus totesi, että nykyiset hahmotelmat eivät anna riittävää kuvaa arvioida lisääkö täydennysrakentaminen pihojen viihtyisyyttä tai missä määrin ne ovat esteettisiä. Tämän takia ulkoisesta ilmeestä tulisi teetetään kuvat, jotta osakkailla on paremmat keinot arvioida täydennysrakentamisen vaikutusta pihapiirissä. Saadun palautteen perusteella hallitus myös päivitti suunnitelmaa siten, että talojen keskellä ovat uudet rakennukset olisivat pienempiä. Talojen asentoa pyrittiin myös kääntämään, pihojen avartamiseksi, mutta tämä ei sopinut kaupungille.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Kulunut vuosi lämpöjärjestelmän uusimisen, täydennysrakentamisen valmistelun sekä yllättäneiden asioiden takia on ollut tavanomaista kuormittavampi ja kompensaatio suhteessa tehtyyn työhön jäi vähäiseksi. Yhä suurempi osa hallitustyöstä tapahtuu sähköisesti hallituksen kokousten ulkopuolella. Nykyinen palkkiomalli huonosti kohdistuu tälle työlle. Nykyinen palkkiotaso ei rohkaise hakemaan hallitukseen.

Hallituspalkkio ei määrittele selvästi koskeeko palkkio vain hallituksen kokouksia vai myös hankekokouksia. Hallitus tulkitsi yhtiökokouksen 2020 päätöstä siten, että palkkio maksetaan myös hankekokouksista. Hallitus ehdottaa, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli oikeuttaa palkkioon. Näin määriteltynä palkkion määräytymisessä on vähemmän tulkinnan varaa.

Tiedotuspalkkio on summa, jonka hallitus voi maksimissaan jakaa jäsenilleen näiden tekemästä tiedottamistyöstä, kun vaihtoehtona on ostaa tämä toimi palveluntarjoajalta. Tiedotuspalkkio käytäntö on koettu pääosin toimivaksi. Se auttaa kohdistamaan palkitsemista työmäärän perusteella.

 • Palkkiot 2020:
 • Hallituksen puheenjohtaja 1500€/v, 200€/kokous
 • Hallituksen jäsen 100€/kokous
 • Tiedotuspalkkio: 2000€

Valitaan hallituksen jäsenet ( 7 kpl)

Hallituksen jäsenistä osa on lopettamassa ja osa haluaisi vetäytyä. Mikäli sinulla on kiinnostusta hallitukseen ilmoitathan siitä meille. Voit kysellä lisätietoja hallituksen jäseniltä, esim. lasse.granroth@gmail.com

Mikäli osakas haluaa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä isännöitsijälle kirjallisesti 8.6.2021 mennessä, myös etäyhteydessä voi kertoa halukkuudestaan tulla hallitukseen.

2021 YHTIÖKOKOUKSEN VASTAUSLOMAKE SÄHKÖPOSTILLA TOIMITETTAVA VERSIO 


Kopio alla alla oleva lista sähköpostiisi. Poista kohdat, joita et kannata. Lähetä sähköposti satu.ingstrom@astala.fi.

8. Tuloslaskelma ja tase

– kannatan tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa

Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käyttö

– kannatan tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)
– en kannata tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

– kannatan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
– en kannata vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle


11. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen tilikaudelle 2021 ja yhtiövastikkeen vahvistaminen.

– kannatan talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa


12.  Hallituksen valtuudet periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet.

– kannatan hallitukselle myönnettäväksi valtuudet tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet
– en kannata hallitukselle myönnettäväksi valtuutusta tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet

13.  Tilintarkastajat

– kannatan kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa (APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT)
– en kannata kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa
Ehdotukseni on _________________________________


14.  Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

– kannatan, että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa
– en kannata,että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa


15.  Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

           Kohta 1.
–  Kannatan maalämpöhankkeeseen ryhtymistä ja valtuuksien antamista hallituksen esityksien mukaisesti
–  En kannata maalämpöhankkeeseen ryhtymistä hallituksen esityksen mukaisesti

Kohta 2.
–  Kannatan hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia
–  En kannata hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisi täsmennyksiä ja muutoksia

Kohta 3.
–  Kannatan hallituksen esitystä antaa valtuudet nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. Kannatan, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta
–  En kannata hallitukselle myönnettäviä valtuuksia nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. En kannata, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta

16.    Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolisille

–   Kannatan hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille
–   En kannata hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille


17.   Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään
– kannatan hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säätösuuttimia
– en kannata hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia

18.   Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

–  kannatan hallituksen esitystä, että täydennysrakentamista ei jatketa
–  en kannata hallituksen esitystä täydennysrakentamishankkeen lopettamisesta


19.  Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.

–   kannatan hallituksen esitystä palkkioista (Hallitus esittää, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli, oikeuttaa palkkioon)
–  en kannata hallituksen esitystä palkkioita

Ehdotukseni:
hallituksen puheenjohtaja    ____ €/kokous ___€/vuosi
hallituksen jäsen                  ____ €/kokous ___€/vuosi
Tiedotuspalkkio                         ____ €/vuosi

Tilintarkastajalle maksetaan yleisesti kohtuullisen korvauksen mukaan laskulla.


20.Hallituksen jäsenet (7) valinta

–  Kannatan seuraavia henkilöitä. Seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa tilikaudella 2021 ( 4 hlöä) Lasse Granroth, Ritva Kemppainen, Hannu Lunkka, Markku Etsola
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________

(lupa ehdotettavalta jäseneltä tulee olla saatu etukäteen)


Huoneisto: ______________

Vastaajan koko nimi: ______________

5 thoughts on “Yhtiökokous 2021: 9.6 klo 18.00

 1. Ohessa kommentteja ja esitys yhtiökokouksen esityslistan 16-kohtaan: ”Kerhohuoneen” vuokraaminen talon ulkopuolisille.
  – Kyseessä on 3 DE-talon pohjakerroksen toimitila kooltaan 140 m2, 3 huonetta, ei siis ”kerhohuone”.

  Esitän useiden 3 DE-talon asukkaiden kannattamana, että tila palautetaan talon asukkaiden käyttöön asumiseen liittyviä peruspalveluja varten säilytys- ja aputiloina käytettäväksi.
  – Lastenrattaiden ja urheiluvälineiden säilytys (nyt ei tiloja käytettävissä, lastenvaunut raahattava kerroksiin)
  – Polkupyörien säilytystilojen laajennus ja uudelleen järjestely (nyt täysin riittämättömät tilat – uusia pyöriä hankitaan – pyöräilybuumi meneillään)
  – Huoneistokohtaiset kellaritilat (menetettiin linjasaneerauksen yhteydessä – nyt on vain verkkoseinäiset pölyiset kanakopit ullakolla)

  Harkittavaksi: osa tiloista voitaisiin muuntaa taloyhtiön asukkaille vuokrattavina pienvarastoina käytettäväksi (tällaisen säilytystilan tarvetta on, olisi samalla vuoktratuloja taloyhtiölle).

  Viime vuosien ulosvuokraus on ollut vaikeasti kontrolloitavissa ja tuonut mukanaan vuokrasopimukseen liittyviä ongelmia: paljon tuntemattomia kävijöitä, useita käyttäjäryhmiä, mm. kolme koko talon palohälytystä, rakennusmääräysten vastainen moskeija toiminut tiloissa ym.

 2. Tutkailin kaupungin tuoreimpia täydennysrakentamisen periaatteita (löytyvät esimerkiksi tuolta: https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/a3/a319f911bd4e2a0045f764da876627954a38a7fc.pdf ), ja niiden valossa näyttäisi siltä, että kaupunki olisi oikeasti ottamassa käyttöön tonttien pakotetun lohkomisen maanvuokrasopimuksen päättyessä (luku 3.2.3). Ja ilmeisesti vieläpä ilman korvausta. Sitä on toki vaikea arvioida, että minkälaisella todennäköisyydellä kaupunki lähtisi tällaiseen toimenpiteeseen. Mutta pienikin riski siitä kuulostaisi taloyhtiömme kannalta aika huolestuttavalta. Tässä valossa omaehtoisesti toteutettu täydennysrakentaminen alkaisi kuulostaa vielä aiempaakin houkuttelevammalta vaihtoehdolta.

  • Kiitos linkistä. Se on hyödyllinen, kun muut pohtivat asiaa. 2019 hallitus keskusteli HKI:n kaavoituksen edustajien kanssa. Tuolloin kaavoituksen puolelta ei tunnistettu hyviä sijainteja mihin meidän tontillamme voitaisiin kaupungin toimesta lisärakentamista tehdä. Suurin kiinnostus on tontin rajoilla, josta saatetaan ottaa joitain metrejä. Tämän perusteella hallitus arvio, että lohkominen ei muodosta yhtiöllä eikä asukkaille uhkaa ja siksi ole syy lähteä täydennysrakentamiseen. Meillä ei ole tietoa onko tilanne muuttunut, mutta tontistamme ei ole helposti lohkottavissa osia.

 3. Kiitoksia taas hallitukselle ensiluokkaisesta valmistelutyöstä! Muuten hallituksen esitykset vaikuttavat oikein hyviltä, mutta olisi harmi, jos täydennysrakentamishanke kaatuisi kaupungin hitauteen. Ainakin nykyisillä tiedoillani näkisin kyseisen hankkeen nimittäin hyvin positiivisena taloyhtiölle sekä alueen viihtyisyyden että asunto-osakkeiden arvonkehityksen kannalta. Tontilla on kuitenkin paljon tilaa, ja uudet rakennukset voisivat kohentaa alueen yleistä ilmettä. Lisäksi tuleva parkkihalli olisi selkeä parannus pysäköintiolosuhteisiin myös nykyisille asukkaille. Lisäksi olisi toki sääli, jos kaikki hankkeeseen uhrattu työ ja vaiva jäisi vaille vastinetta.

  Jos täydennysrakentamishanketta päädytään hallituksen esityksestä huolimatta jatkamaan, niin eräs idea hallintamuotoasian kiertämiseen olisi rajoittaa rakennettava kerrosneliömäärä alle 4000 neliömetriin. Näin taloyhtiö voisi päättää hallintamuodon itsenäisesti. Pienennys nykyiseen suunnitelmaan olisi suhteellisen pieni, ja parhaassa tapauksessa kerrosneliökohtainen korvaus olisi suurempi kuin kaupungin päättämässä hallintamuodossa. Taloyhtiö voisi myös halutessaan suosia esimerkiksi omistusasumista, jos sen uskottaisiin olevan paras vaihtoehto alueen viihtyisyyden kannalta. Lisäetuna tässä vaihtoehdossa olisi toki myös rakennusmassojen pienentyminen, ja tätä kautta pienempi näkymävaikutus nykyisille asukkaille.

  Lisäksi yleisenä pohdintana, että jos täydennysrakentamiseen ylipäätään joskus halutaan ryhtyä, niin ajankohta olisi siihen nyt sikäli aika ihanteellinen, että maanvuokrasopimuksemme on joka tapauksessa päättymässä muutaman vuoden päästä. Nyt rakentamalla voisimme nauttia nykyisen edullisen maanvuokrasopimuksen käytännössä loppuun asti, ja täydennysrakentamisen myötä uusiutuva maanvuokrasopimus asettuisi aikaan, jolloin maanvuokrasopimus joka tapauksessa päivitettäisiin. Jos täydennysrakentamiseen ryhdyttäisiin joskus myöhemmin, päivittyisi maanvuokrasopimus taas uudelleen, ja todennäköisesti huonommilla ehdoilla. Helsingin kaupungilla on kuitenkin kasvava paine hyödyntää omistamastaan maasta perimäänsä vuokrakorvausta, etenkin jos nyt kaavailtu sote-hanke etenee ja verotusoikeutta siirretään pois kaupungeilta. Lisäksi ainakin jonkinlaisena riskinä on se, että kaupunki päättää itse lohkoa tonttia maanvuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä. Tämän riskin todennäköisyys on ilmeisesti pieni, mutta toteutuessaan se olisi taloyhtiön kannalta huomattavasti huonompi ratkaisu kuin itse toteutettu täydennysrakentaminen.

  • Kiitos ideasta. Hallituksessa emme ole miettineet kerrosneliömetrimäärän rajoittamista. Tämä keventää osaltaan byrogratiaa ja olisi paikallaan erityisesti jos kaupunki vatii tontille myös vuokra-asuntoja. Hallintamuodon lisäksi kaupungilta on saatava sitova kant mm.a ehdotettuun rakentamisen määrään, autopaikkavaatimukseen (uuden ja nykyisen yhtiön osalta) ja maanvuokratasoon. Tämän takia kerrosneliömäärän rajoittaminen alle 4000 ei juurikaan muuta prosessia.

   Huomiosi täydennysrakentamisen ajankohdasta on tärkeä. Halitus keskusteli asiasta ja nähtiin arvokkaana nähdä alueen arvostuksen muutos Itäkeskuksen alueen täydennysrakentamisen seurauksena ennenkuin sitoudumme täydennysrakentamiseen. Myllypuron esimerkin mukaisesti Puhoksen ja Itäkeskuksen muutokset saattavat vaikuttaa positiivisesti asuntojen arvoon.

Vastaa