Joulusaunat

Joulusauna lämmitetään jouluaattona
24.12.2023 seuraavasti:

3-talo:
Naiset D-E sauna klo 10–14
Miehet A-saunat 1 ja 2 klo 10–14

4-talo:

Naiset A- sauna klo 10–12

Miehet A-sauna klo 12–14

Naiset C-sauna klo 10–12

Miehet C-sauna klo 12–14

Taloyhtiön osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle


Yhtiön osakeluettelo on siirretty 27.10.2023 Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Maanmittauslaitos vastaa jatkossa osakeluettelon ylläpidosta ja osakerekisteröinneistä. Uuden omistajan rekisteröintiä ei enää tehdä isännöintiyrityksessä.

Osakeluettelon siirron jälkeen osakekirja on edelleen arvopaperi! Osakekirjaa ei tule hävittää omatoimisesti, vaan toimittaa se Maanmittauslaitokselle omistuksensa rekisteröintiä ja osakekirjan mitätöintiä varten.

Jokainen osakas huolehtii itse paperisen osakekirjan muuttamisesta sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Sähköisen omistajamerkinnän hakemisen kanssa ei tarvitse kuitenkaan kiirehtiä, vaan aikaa on 10 vuotta.

Jatkossa taloyhtiö hakee osakkaan osoitteen yhtiökokouskutsun toimittamista varten huoneistotietojärjestelmästä. Osakeluettelo siirron yhteydessä olemme ilmoittaneet huoneistotietojärjestelmään taloyhtiön tiedossa olevat osakkaiden postiosoitteet ja yhtiökokouskutsun toimittamista varten ilmoitetut sähköpostiosoitteet. Vastuu yhteystietojen ylläpidosta on nyt Maanmittauslaitoksella. Jos postiosoitteesi tai yhtiökokouskutsun lähettämistä varten ilmoittamasi sähköpostiosoite muuttuu, ilmoita muutoksista Maanmittauslaitokselle!

Tarkemmat ohjeet sähköisen omistajamerkinnän hakemiseen ja muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamiseen liitteenä olevassa Maanmittauslaitoksen ohjeessa.

Terveisin
Veera Hannula vastuuisännöitsijä
Granlund Isännöinti Oy, puh. 09 2500 6250, isannointi@granlund.fi

Liitteenä tiedote ja Maanmittauslaitoksen ohje

Isännöinti on vaihtunut

GRANLUND ISÄNNÖINTI OY on yhtiön uusi isännöitsijä 1.9.2023 alkaen vastuu isännöitsijänä Veera Hannula. Yhteystiedot sivulta löydät päivitetyt yhteystiedot.

Huoneistotieto on taas käytössä osakaspostin tilaamiseksi.

Järjestetään taloyhtiön 60-vuotisjuhlat kesällä 2023! Tule mukaan järjestelytoimikuntaan.


Taloyhtiömme viimeisetkin talot täyttävät tänä vuonna kunnioitettavat 60 vuotta. Tarkoituksemme olisi juhlia sitä kesäjuhlilla ensi kesänä elokuussa.

Juhlien järjestäminen ei kuitenkaan onnistu pelkästään hallituksen voimin, vaan tarvitsemme myös asukkaiden apua.

Jos Sinulla on aikaa ja intoa osallistua juhlien järjestämiseen, ota yhteyttä hallitukseen joko sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai puhelimitse 040 749 6034/Eila Hilpi.
Hallitus

Asukastiedote 8.12

UUSI JÄTEASEMA KÄYTTÖÖN VASTA KEVÄÄLLÄ
THE NEW WASTE COLLECTION POINT WON’T BE IN USE UNTIL NEXT SPRING

Taloyhtiön jätehuollossa siirrytään käyttämään Finncont-jätteenkeräysjärjestelmää. Uudet syväsäiliöt on asennettu paikoilleen, mutta niiden ympärille rakennetaan vielä suoja-aidat. Aidat voidaan rakentaa vasta keväällä roudan sulettua. Jäteastioita ei siis vielä voi käyttää ja niiden käyttöön-otosta tiedotetaan myöhemmin talvella/alkukeväällä.

MATTOJEN PESU TALOYHTIÖN PESUTUVISSA ON KIELETTY EPÄSIISTEYDEN TAKIA
WASHING CARPETS IN THE LAUNDRY ROOMS IS FORBIDDEN AS IT CAUSES UNCLEANNESS

Mattojen pesu taloyhtiön pesutuvissa on aiheuttanut useita ongelmia pesutuvissa. Tästä syystä mattoja ei enää saa pestä taloyhtiön pesutuvissa.

SAUNOJEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISESTI KATKOJA TALVEN AIKANA
THE HEATING OF THE SAUNA’S MIGHT BE INTERRUPTED IN THIS WINTER

Vallitsevasta energiansäästötilanteesta johtuen talon saunojen lämmittämistä saatetaan rajoittaa, mikäli sähkökatkosten riski on kasvanut esimerkiksi pakkasjakson aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin saunojen oville jaettavilla tiedotteilla ja yhtiön verkkosivuilla saastokenno.com. Menetetyistä saunavuoroista ei veloiteta.

Talon joulusaunat lämpiävät normaalisti.

Hallitus toivottaa asukkaille rauhallista joulun aikaa!

Millainen piha meillä pitäisi olla?

In English below

Säästökennon pihasuunnitelman luonnos on alla. Pyydämme asukkailta ja osakkailta kommentteja siihen. Suunnitelmalla ohjataan piha-alueiden käyttöä, esimerkiksi uusitaanko leikkipaikka tai poistetaan sellainen. Suunnitelmassa punaisella on merkitty muutokset. Toivomme osakkailta ja asukkailta ideoita, mutta myös kriittistä näkemystä siihen miten yhtiön pihaa käytetään nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus käsittelee palautteen ja päivittää suunnitelmaa sen pohjalta. Suunnitelma tuodaan yhtiökokoukselle tiedoksi 2023 yhtiökokoukseen. Suunnitelman pohjalta tehtävistä urakoista tai toimista päätetään erikseen niiden mittakaavan mukaan joko hallituksessa tai yhtiökokouksessa.

Pyydämme vain yhden vastauksen per huoneisto. Kysely on auki 9.12 asti.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa saastokenno.com/pihakysely

See the draft of Säästökenno’s yard plan attached. We are asking residents and shareholders for comments and feedback on the plan. The plan guides the use of the yard areas, for example whether the playground is renewed or removed. Changes are marked with red in the plan. (We are sorry that changes are only in Finnish.) We are hoping for ideas/comments from shareholders and residents, and also a critical view of how our yard is used now and in the future.

The board processes the feedback and updates the plan based on it. The plan will be brought to the general meeting in 2023. Actions based on the plan will be decided separately according to the scale of changes either in the board or in the general meeting.

We only ask for one answer per apartment. The survey is open until 9.12.

We hope to get answers electronically at saastokenno.com/pihakysely (Finnish and English)

Lämpötilojen säätö syksy 2022-talvi 2023

Päivitys: lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen jälkeen lämmitysjärjestelmässä havaittiin ilmaa, jonka takia ylimmissä kerroksissa on ollut suunniteltua kylmempää. Mikäli huoneistossasi on lämpötila on alle 19 astetta olethan suoraan yhteydessä huoltoyhtiöön: info@helsinginkiinteistopalvelu.fi.

Alla oleva tiedote on toimitettu huoneistoihin syyskuussa 2022.

Maalämpöhanke on päättynyt ja syksyn edetessä huoneistojen lämmitystä säädetään. Hallitus on päättänyt, että maksimilämpötila huoneistoissa on 20-21 asteen välillä. Yhtenä perusteena lämpötilalle on Euroopan energianiukkuus. Matalla lämpötilalla vastataan myös energian kohonneisiin kustannuksiin ja hillitään vastikkeiden ja vuokrien nousua. Pienempi kulutus myös laskee sähkön hintaa. Asukkaita pyydetään seuraamaan huoneistojensa lämpötilaan aiemmin toimitetuilla mittareilla ja ilmoittamaan jos lämpötila on huomattavasti korkeampi tai matalampi. Alkuvuodesta 2023 toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan kokemusta asumismukavuudesta, jonka perusteella hallitus tarkastelee huoneistolämpötilan maksimiarvoja uudelleen.

Mittausohje:

Sijoita lämpömittari noin metrin korkeudelle ja ainakin metrin päähän ikkunasta ja patterista. Jos lämpötila on huoneistossasi liian kuuma tai kylmä, tarkasta lämpötila mittarista ja kirjaa ylös päivä ja lämpötila. Mikäli lämpötila on alle 19 astetta laita viestiä samantien lampomittaus@saastokenno.com tai olemassa yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön (jos sähköposti ei ole vaihtoehto voit soittaa: 040 036 9330).

Myöhemmin 2023 alussa asukaskyselyssä pyydetään kirjaamaan ylös lämpötiloja, jotka on koettu epämieluisina.

HUOM. Jos huoneistossa on liian kuuma voit aina säätää termostaattia pienemmälle.  Termostaatti määrittelee huoneen maksimi lämpötilan (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energian säästövinkkejä

Asumisen energian kulutuksessa merkittävä osa tulee veden lämmityksestä. Mitä lyhyempiä tai kylmempiä suihkuja otat sen vähemmän energiaa kuluu.

Säädä makuuhuoneiden ja vähällä käytöllä olevien tilojen patterit pienemmälle ja pidä väliovet kiinni. Useimmat meistä myös nukkuvat paremmin viileässä.

Lisää vinkkejä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista

Mikäli sinulla on vinkkejä mitä muuta taloyhtiö voisi tehdä energian säästämiseksi laita hallitukselle viestiä: hallitus@saastokenno.com

In English

The geothermal project has ended and with autumn and cooler weather, the heating of the apartments will be regulated. The housing board has decided that the maximum temperature in the apartments is between 20 and 21 degrees. One reason for the temperature is Europe’s energy scarcity. The low temperature also responds to the increased costs of energy and curbs the rise in fees and rents. Lower consumption also lowers the price of electricity. Residents are asked to monitor the temperature of their apartments with the previously delivered meters and report if the temperature is significantly higher or lower. At the beginning of 2023, a resident survey will be carried out, which will map the experience of living comfort, based on which the housing board will review the maximum apartment temperature values.

Measuring instructions:

Place the thermometer at a height of about one meter and at least one meter away from the window and radiator. If the temperature in your apartment is too hot or cold, check the temperature on the meter and write down the day and temperature. If the temperature is below 19 degrees, immediately send a message to lampomittaus@saastokenno.com (if email is not an option, you can call: 040 036 9330).

Later, at the beginning of 2023, the resident survey will ask to write down temperatures that have been unpleasant.

NOTE If the apartment is too hot, you can always adjust the thermostat lower. The thermostat defines the maximum temperature for the room (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energy saving tips

A significant part of energy consumption in housing comes from heating water. The shorter or colder showers you take, the less energy is consumed. Adjust the radiators in bedrooms and rooms with little use to a lower temperature and keep the room doors closed. Most of us also sleep better when it’s cool.

If you have tips on what else could be done to save energy, send the board a message: hallitus@saastokenno.com

Säästökenno osakastiedote syksy 2022

Irina Havinmaa on aloittanut uutena isännöitsijänä / We have new building manager

Aiempi isännöitsijä Satu Ingström lopetti yllättäen Astala isännöinnisssä hänen tilallaan on aloittanut Irina Havinmaa. Keskeneräisenä siirtyneiden tehtävien ja uuden kohteen vastaan ottamisen takia isännöitsijä on tavallista kiireisempi.

Irinan yhteystiedot ovat: 09 477 81390, irina.havinmaa@astala.fi

Säästökennon taloudellinen tilanne on vakaa / Economic situation is stable

Mediassa on paljon puhuttu taloyhtiöiden kasvaneista kuluista erityisesti energian takia ja nostettu esille tarve kerätä ylimääräisiä vastikkeita. Maalämpöön siirtymisen seurauksena Säätökennon energiakustannukset ovat riippuvaisia sähkön hinnasta. Yhtiön nykyinen sähkösopimus on voimassa 2023 loppuun asti, mitä ennen energian hinnan nousulla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön kustannuksiin.

Lämmitysverkoston tasapainotuksen valmistuttua syksy-talvi 2022 säädetään huoneistojen lämpötiloja. Hallitus on päättänyt 20-21 asteen huoneistolämpötilasta, jonka odotetaan laskevan yhtiön lämmityskustannuksia. Asukkaiden kokemuksia huoneistolämpötilasta selvitetään kyselyllä 2023 alkuvuodesta.

Hallitus tarkastelee kustannuspainetta keväällä budjetin suunnittelun yhteydessä ja kertoo tilanteesta yhtiökokoustiedotteessa.

Remontit ovat pääosin valmiit / renovations are mainly done

Julkisivu-, maalämpöurakat ja patteriventtiilien vaihto sekä 4D rapun hissin uusiminen on saatettu loppuun. Kaikissa näissä tehdään edelleen viimeistely- ja säätötöitä. Urakat ovat pysyneet hyvin budjetissaan.

Jäteaseman asennus / new household waste collection point will be installed on autumn 2022

Syväsäiliöt asennetaan syksyn 2022 aikana 4AB talon edessä olevan parkkipaikan päähän. Vanhat jätehuoneet siirtyvät muuhun käyttöön.

Pihasuunnitelman luonnon kommenttikierrokselle / Yard plan will be available for commenting

Aiemmin valmistuneen pihasuunnitelman luonnos tuodaan osakkaille ja asukkaille kommentoitavaksi syksyllä 2022. Hallitus käsittelee palautteen ja tuo suunnitelman tiedoksi yhtiökokoukseen. Suunnitelma ohjaa piha-alueiden käyttöä. Pihan uudistamishankkeista/ toimista päätetään erikseen.

Kiitos palautteista ja huomioista, toivomme lisää / We thank for given ideas and observations

Asukkaiden ja osakkaiden huomiot epäkohdista ja ideat yhtiön kehittämiseksi ovat olleet arvokkaita mm. nyt valmistuneiden remonttien osalta. Iso Kiitos niistä!

Laitathan hallitukselle viestiä, jos huomaat epäkohtia tai sinulla tulee idea vaikkapa miten parantaa asumismukavuutta. Pyydämme yhteyden otot sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai jos sähköposti ei ole käytettävissä, puhelimitse isännöitsijän kautta.

Hallitus

Jakelu: huoneistotiedo.fi, saastokenno.com ja porraskäytävät

Tuloilman suodattimien vaihto

Hallitus on tilannut tuloilman suodattamien vaihdon kaikkiin huoneistoihin. Tuloilmakanavat sijaitsevat ikkunoiden yläreunassa. Koronatilanteen takia toteutus on siirretty myöhempään ajankohtaan. Toteutus on toukokuussa 2022. Huolto ilmoittaa tarkemmasta aikataulusta talokohtaisesti.

Vesikatkoja 24-27.1

Maanantai 24.1 klo 9-15. Kastelholmantie 3 A-D (eli molemmat talot kerralla)
Keskiviikko 26.1 klo 9-13. Kastelholmatie 4 AB
Torstai 27.1 klo 9-13. Kastelholmatie 4 CD

Kylmä- ja lämminvesi poikki em. ajankohtina.

Alla muutama käytännön ohje:

  • Varatkaa tarpeellinen määrä juomavettä vesikatkon ajaksi.
  • Jos poistutte asunnosta ennen vesikatkon alkua tai vesikatkon aikana, tarkistakaa lähtiessänne, että kaikki vesihanat asunnossanne ovat kiinni (myös astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen hana).
  • Suosittelemme ottamaan astiaan/ämpäriin vettä WC:n huuhtelua varten. WC:n omassa säiliössä on vettä yhteen huuhteluun. Säiliön tyhjennyttyä WC:n voi huuhdella kaatamalla noin ämpärillisen vettä WC-istuimeen.

Hyry Teemu +358447006774

Päivystysnumeromme 0100 844 22 palvelee teitä toimistoaikojen ulkopuolella