Maalämpöhankkeen työvaihe- ja aikataulu

In english below.

PÄIVITYS: valmistuminen on siirtynyt kuukaudella eli laitteistojen asennus on valmis tammikuun 2022 lopussa.

Tom Allen Senera Oy toteuttaa kiinteistössä lämmitysjärjestelmän muutostyön. Nykyisen kaukolämmön tilalle rakennetaan rakennuskohtainen maalämpö- ja LTO-järjestelmä.

Poraustyöt alkavat viikolla 31 (maanantai 2.8.→) Alueelta 1. Alueelta 1 siirrytään alueelle 2, joka alkaa näillä näkymin viikolla 33. Poraustöiden arvioitu kesto on noin 2 viikkoa/alue, kokonaisaika noin 8 viikkoa. Poraustöiden jälkeen työt jatkuvat lämmönkeruun vaakaputkistojen kaivu- ja asennustöillä alueittain. Kaivualue ja avoinna olevat kaivannot (syvyys n. 0.8m) aidataan tarpeen mukaan suoja-aidoilla. Kulkureitit asuntoihin pyritään pitämään auki ja reitti varustetaan kulkusilloilla mikäli tarvetta on.

Aikataulut tarkentuvat työn edetessä. Voit seurata päivitettyvää aikataulua saastokenno.com/maalampohanke.

Aikataulusuunnitelma

Pyydämme ystävällisesti teitä kiinnittämään huomiota lasten liikkeisiin pihalla työmaalueen läheisyydessä.

Asennustöistä myöhemmin aiheutuvista lämpö- ja vesikatkoksista tiedotetaan erikseen näiden tullessa ajankohtaiseksi.

Yhteyshenkilöt urakan aikana:

Poraustyöt:

Matti Raatikainen

041 447 6733

matti.raatikainen@rototec.fi

Kaivutyöt:

Tero Suorajärvi

040 483 9033

tero.suorajarvi@tomallensenera.fi

Sähkötyöt:

Petri Hintsanen

petri.hintsanen@gmail.com

041 432 3716

Hankepäällikkö:

Teemu Hyry

044 700 6774

teemu.hyry@senera.fi

////

Tom Allen Senera Inc. installs a new heating system for the apartment buildings. Current district heating system will be converted to geothermal heating and exhaust air heat recovery system.

The drilling work of the geothermal boreholes will start on the week 31, Monday 02.08. onwards. The drilling work will start from the area 1 (Työmaa-alue 1 in the picture). The work proceeds to the area 2 (Työmaa-alue 2 in the picture). This will take place on week 33 according to the progress estimate. The duration of the drilling work will be appr. 2 weeks per area, the complete duration of all of the drilling work is estimated to be appr. 8 weeks.

After the geotherml borehole drilling, the work continues with excavation of the ground for the horizontal geothermal liquid pipes in each area. The excavation area and the open pits will be fenced according to the need.  The open pits are appr. 0,8m in depth. The entrances to the apartments will be kept open as much as possible. Walk bridges will be provided as needed.

The schedule will become more accurate as the work proceeds. You are invited to follow the updated schedule at saastokenno.com/maalampohanke.

The system installation work will result in some interruptions in heat and domestic hot water distribution. These schedule of these interruptions will be informed as the work proceeds.

We kindly request the parents to pay close attention to the children’s activities in the area and keep the minors out of the work areas out of safety concerns.

Sähkökatko 7.12 9-13

Kiinteistö sähköjärjestelmään tehdään muutostöitä. Muutostyöt aiheuttavat sähkökatkon kiinteistössä.

Sähkökatkon aikana katkeaa koko kiinteistösähkö. Tämä tarkoittaa, että hissit, käytävävalot ja asuntojen sähköt katkeavat. Sähkökatko kaikissa taloissa!

Sähkökatko voi olla myös ilmoitettua lyhyempi.

Pahoittelemme muutostöistä aiheutuvaa häiriötä.

Hankepäällikkönä lämmitysjärjestelmän muutosurakassa toimii:

Hyry Teemu +358447006774 teemu.hyry@tomallensenera.fi

Sähköurakoitsijana lämmitysjärjestelmän muutosurakassa toimii:

Petri Hintsanen 041 432 3716 petri.hintsanen@gmail.com

Asentajana lämmitysjärjestelmän muutosurakassa toimii:

Päivystysnumeromme 0100 844 22 palvelee teitä toimistoaikojen ulkopuolella.

Osakasremonttien valvontakäytäntö päivitetty ja palautekierroksella 15.1.2022 asti

Hallitus on työstänyt osakasremonttien valvontakäytäntöä tämän vuoden aikana ja toivomme palautetta käytäntöön. Uusi valvontakäytäntö on otettu käyttöön 15.11 alkaen ja sitä päivitetään saadun palautteen perusteella. Voit antaa palautetta sitä lähettämällä kommenttisi osoitteeseen: kyselyt@saastokenno.com 15.1.2022 mennessä. Voit ladata valvontakäytännön kuvauksen tästä.  

Valvontakäytännön kehittämisen tarkoituksena on selkeyttää osakkaille milloin ja millaisia toimenpiteitä vaaditaan ja ohjeistaa osakkaita heidän remonteissaan siten, että muutostöiden aiheuttamat häiriöt ja ongelmat ovat harvinaisempia ja remontit sujuvampia. Olemassa olevaa käytäntöä on tarkasteltu ja pyritty keventämään käytäntöjä, jotta valvonnan kustannukset eivät estäisi remonteista ilmoittamista tai niiden tekemistä. Käytäntöä kehitettäessä erityinen huomio on  kohdistettu muutostöihin, jotka saattavat lisätä naapurien kokemaa häiriötä esim. kasvaneina askelääninä, sillä yhtiön asukkaiden kokema häiriö on yhtiössä valitettavan arkipäiväistä. 

Ehdotettu käytäntö rakentuu kolmeen tasoon, joista ensimmäinen on remontteja, jotka eivät aiheuta riskiä yhtiön rakenteille tai lisää häiritsevää naapurieloa. Näistä ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle lainkaan. Toinen taso on ilmoitettavat asiat, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa.  Näissä tapauksissa ohjeistetaan osakasta huomioimaan erilaisia asioita, mutta myös dokumentoimaan vahinkojen välttämiseksi remontin kriittisiä vaiheita. Näin urakoitsijaa ja osakasta ohjataan kiinnittämään huomiota riskipaikkoihin. Näissä tapauksissa yhtiölle myös toimitetaan urakoitsijan allekirjoittama vahvistus, että muutostyöt on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. 

Kolmannelle tasolle menevät muutostyöt, joissa on merkittävä riski yhtiön rakenteille tai naapureihin kohdistuvalle vahingolle. Näiden kohdalla tekninen isännöitsijä tarkastaa suunnitelmat, toimitetut dokumentit kriittisistä vaiheista ja lopputuloksesta, jotta varmistutaan, että työ vastaa suunnitelmia ja on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Jossain tapauksissa yhtiö edellyttää erillisen valvojan palkkaamista, mutta useimmiten pätevä urakoitsijan palkkaaminen ja hyvät suunnitelmat riittävät. 

Puotinharjun ja Puhoksen täydennysrakennussuunnitelmat kommentoitavana 12.11 asti

Päivitetty hallituksen kommenteilla.

Kaupunki suunnittelee Puotinharjun alueelle ja erityisesti Puhoksen ympäristöön merkittävää täydennysrakentamista. Suunnitelmat ovat tällä hetkellä kommentoivatava. Erityisesti suosittelemme osakkaita ja asukkaita tutustumaan suunnitteluperiaatteisiin, jossa myös kuvataan Puhoksen aluetta lähemmin. Lisätietoa löytyy täältä.

Voit kommentoida suunnitelmia mailitse helsinki.kirjaamo@hel.fi

Hallitus kävi 27.10 kokouksessaan läpi kaupungin suunnitelmat ja ne vastaavat pääosin keväällä 2021 saatuja tietoja. Hallitus ei näe tarvetta keskustelun aloittamiseksi kaupungin kanssa nyt esitettyjen suunnitelmien perusteella. Pääosin kaupungin suunnitelmat ovat positiivisia ja toteutuessaan parantavat Puhoksen ja Puotinharjun ilmettä ja asumisviihtyvyyttä.

Täydennysrakentamishankkeen aikana käydyn keskustelun perusteella, Hallituksen käsityksen mukaan tonttia ei olla merkittävästi pienentämässä 2025 vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä. Mahdollisesti tapahtuu tontin leikkaamista joiltain rajoilta. Todennäköisesti 4A rapun päädystä tontti saattaa pienentyä Puhoksen ja 4AB talon välille tulevan täydennysrakentamisen takia. 4D:n päätyy, kääntöpaikan läheisyyteen todennäköisesti tulee lisärakennus. Tämä ei todennäköisesti vaikuta yhtiön tonttiin. Arvion mukaan myös 3A:n päätyyn ja 3E:n päätyy saattaa tulla rakennus, mutta sijainnit ovat hankalia ja hallitus pitää näitä epätodennäköisinä. Näistä 3A:n päätyyn tuleva epätodennäköisen rakentaminen vaikuttaisi yhtiön tonttiin ja estäisi yhtiön itsensä toteuttaman täydennysrakentamisen.

Häiriöitä muutamiin asuntoihin lämmönjakohuoneiden yläpuolella


Poraus- ja maatyöt ovat valtaosin valmiina.
Työt jatkuvat lämmönjakohuoneissa alkaen 3 A-C talon äänieristyskaton asennustöillä tällä viikolla. Asennustyöt aiheuttavat äänihaittaa yläpuolella olevissa asunnoissa.
Lämpöpumppulaitteiston asennustyöt alkavat viikolla 37 3 A-C talossa äänieristyskaton valmistumisen jälkeen.


Työjärjestys lämmönjakohuoneissa seuraavasti: 3 A-C → 3 D-E → 4 A-B.
Asennustöistä myöhemmin aiheutuvista lämpö- ja vesikatkoksista tiedotetaan erikseen näiden tullessa ajankohtaiseksi.

Yhtiökokous 2021: 9.6 klo 18.00

Yhtiökokouksen päiväksi on valittu 9.6 klo 18.00.

HUOM. voit jättää paperisen vastauslomakkeen myös yhtiön postilaatikkoon A-rapun välikössä 8.6 mennessä.

Kokouskutsuun oli eksynyt väärä isännöitsijän numero. Oikea numero on 09 4778 1381.

Tähän artikkeliin päivittyvät kokouksen sisältö ja linkitetään päätöksentekoa tukevat aineistot. Voit ladata koko infopaketin pdf-muodossa tästä. Mikäli sinulla on kysymyksiä voit jättää niitä tämän artikkelin loppuun tai lähettää hallitus@saastokenno.com.

Voit osallistua kokoukseen lähettämällä vastauksenne sähköpostilla satu.ingstrom@astala.fi. Voit kopioda vastauslomakkeen tämän artikkelin lopusta.

Yhtiökokouksen järjestämisaika ja -tapa

Täydennysrakentamisen ja maalämpöurakan valmisteluiden aikataulujen takia sekä Korona tilanteen vuoksi yhtiökokous järjestetään kesäkuussa. Kokous järjestetään edellisvuoden tapaan monimuotokokouksena. Etäkokoukseen pääset liittymään linkillä: saastokenno.com/yhtiokokous2021linkki

HUOM! Jos osakkaalla on etäosallistuminen täysin mahdotonta, eikä hyväksy yhtiökokouksen pitämistä etänä, toivon että otatte välittömästi yhteyttä isännöitsijään. Sopikaa siis asiasta pikaisesti isännöitsijän kanssa, jos ette voi osallistua etäyhteydellä, ettekä halua vastata esitettyihin kohtiin kirjallisesti. satu.ingstrom@astala.fi tai p. 09 4778 1381.

Monimuotokokous tarkoittaa, että pääsääntöisesti osallistutaan etäyhteydellä, osa osallistuu kirjallisesti vastauslomakeella ja osa paikan päällä. Liitteenä on vastauskaavake. Täytetyn vastauskaavakkeen pyydämme lähettämään (toimitetaan kokouskutsun liitteenä) isännöitsijälle 8.6.2021 mennessä osoitteeseen satu.ingstrom@astala.fi tai Astala Isännöinti Oy, Insinöörikatu 3, 00880 Helsinki. Toivomme ensisijaisesti vastauslomakkeiden lähetystä s-postilla.

Kokoukselle on kuitenkin myös varattu paikka Astala Isännöinnin toimistolta, osoitteessa Insinöörinkatu 3 B, 00880 HELSINKI. Fyysiseen osallistumiseen paikkoja on rajoitetusti.

Laki antaa hallitukselle mahdollisuuden hyväksyä etäosallistuminen. Jotta mahdollistetaan myös sellaisten osakkaiden osallistuminen päätöksen tekoon, joilla ei ole laitteita tarjotaan lomake muotoista osallistummista. Kun lomakkeella osallistuminen on mahdollista, tämä rajoittaa, että kokouksen aikana ei voi esittää uusia ehdotuksia. Täten etäosallistuminen rajoittaa osakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon rajaamalla päätösvaihtoehdot hallituksen etukäteen määrittelemiin. Monimuotisena toteutetussa kokouksessa tiedon saanti etukäteen on erityisen tärkeää, jotta osakkaat pystyvät muodostamaan kantansa etukäteen, jos eivät pysty osallistumaan kokoukseen reaaliaikaisesti. Tämän takia maalämpöjärjestelmästä toteutetaan infotilaisuus 31.5. Tilaisuus on etätilaisuus. Infoon pystyt liittymään linkillä saastokenno.com/maalampoinfolinkki.

Hallitus pyytääkin, että osakkaat ovat aktiivisia; esittävät kommentteja ja kysymyksiä ennen infoa ja kokousta verkkosivujen (saastokenno.com/yhtiokokous2021) tai sähköpostin (hallitus@saastokenno.com) kautta.

Olemme kutsuneet kokoukseen Kai Haarman, Kuhanen, Asikainen & Kanerva-lakitoimistosta olemaan kokouksessa puheenjohtajana, jos yhtiökokous tämän hyväksyy.

Osakaskysely 2021, tiivistelmä tuloksista

Kyselyyn vastasi 114 eli noin puolet osakkaista. Löydät vastaukset saastokenno.com/osakaskysely-2021-tulokset/. Pieni osa osakkaista oli tyytymättömiä yhtiön palveluihin (n. 4%), hallituksen työskentelyyn (n. 7%), tiedon saatavuuteen (n. 5%), huollon toimintaan (n. 5%) ja isännöinnin toimintaan (n. 4%). Huomattavan iso osa ei osannut vastata (n. 20%) näihin.

Noin. 80% kannatti siirtymistä kaukolämmöstä maalämpö + poistoilmantalteen ottoon. Hallitus ehdottaa siirtymistä yhtiökokkoukselle. Noin 40% piti tärkeänä tai jossain määrin tärkeänä mahdollistaa sähköautojen lataaminen. Tämä on huomioitu, kun sähkökeskuksien uusimista on suunniteltu osana lämmistysjärjestelmän uusimista.

Vesimittareiden hankinta jakaa vastaajia. Enemmistö n. 50% vastustaa mittareiden hintaa ja 28% kannattaa. Hallitus katsoi, että mittareiden hankintaa ei edistetä.

Ympäristöystävälliset investoinnit saivat myös maksaa vähän enemmän n. 50% mielestä kun 2017 luku oli 25%. Tämä huomioidaan tulevia investointeja suunnitellessa ja kun perustellaan investointeja.

Täydennysrakentamisen tuloksia on käsitelty omassa kohdassaan. Voit lukea kyselyn tuloksista lisää täältä.

Esityslista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
Toimintakertomus löytyy täältä. Tilikohtaisen tuloslaskelman saat tästä.

Yhtiön taloudellinen tilanne lähivuosina
Lämmityksen säästötoimenpiteet ovat laskeneet yhtiön kuluja ikkunaremontin jälkeen.  Nykyinen vastiketaso on riittänyt hyvin yhtiön tarpeisiin eikä korotuspainetta ole ollut. Mikäli maalämpöön ei siirrytä kaukolämmön hinnan nousu aiheuttaa tuleville vuosille korotuspaineen.
2025 yhtiön tonttivuokrasopimus uusitaan. Korostuksen tasosta ei ole varmaa tietoa, mutta arvion mukaan tonttivuokra kaksikertaistuu nykyisestä. Ensimmäisenä vuonna 50% ja sen jälkeen 10% nousu vuosittain viiden vuoden ajan. Tällä hetkellä vastikkeesta 11% 58000€ (n. 0,044€/kk/osake) menee tonttivuokra maksuun. Mikäli arvio 100% korotuksesta toteutuu nostaa se vastiketta n. 0,04€ /kk/osake.
Mikäli lämmitysjärjestelmässä siirrytään maalämpö -järjestelmään saatava säästö olisi arvion mukaan 95 000€ (0,073€/kk/osake). Tästä valtaosa menee investoinnin takaisin maksuun, mutta nykyisen suunnitelman mukaisesti laina otetaan takaisinmaksu aikaa pidemmäksi, jolloin se laskee asumiskuluja, jo ennen takaisinmaksuajan päättymistä. Tämä osaltaan kompensoi tulevaa nousua.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys

VuosiToimenpide
2021Lämmitysjärjestelmän uusinta
2021Lisärakentamisen selvitys jatkuu
2021Porraskäytävien ja yleisten tilojen korjauksia ja korjausmaalauksia
2021Huoneistojen raitisilmaventtiilien suodattimien vaihto
2022-Julkisivukorjauksia (mm. elementtisaumat, halkeamien korjaus)
2022-Hissien peruskorjauksia (tarvittaessa)
2022-Autotallit ja jäteasemat (aikataulut tarkentuvat lisärakentamisselvityksen jälkeen)

Yhtiössä on yhä useita korjaustarpeita. Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat julkisivun maalaukset ja hissien korjaukset, joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjaustarpeita kuten porraskäytävien ja kellarien säilytystilojen kunto, joka on päässyt rapistumaan.

Kaukolämmön siirtimet ovat tulleet teknisen elinikänsä päähän vuonna 2017, mutta ne eivät oireile vielä. Lämmönsiirtimet tulisi uusia tai korvata muulla järjestelmällä ennen kuin ne alkavat vaatia suurempia korjauksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2021 siirtymistä maalämpöön. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä kannattaa vaihtaa patteriventtiilit ja tasapainottaa lämmitysjärjestelmä, jotta kulutus vastaa tarvetta, joka muuttui ikkunaremontin jälkeen. Maalämmöstä on erillinen tiedote.

Julkisivun korjaustarpeesta on tehty kartoitus ja pyydetty toteutussuunnitelma. Elementtien saumojen korjaamista ja elementtien halkeamien korjaamista on suositeltu tehtäväksi 2019 mennessä. Sadeveden tuloa rakenteisiin ei ole tiedossa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeutta betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallitus katsoi, että hankeen toteutusta ei voida tehdä samaan aikaan, kun pihoilla tehdään maalämpö -järjestelmään liittyviä töitä. Tämän takia korjauksien toteuttamista ehdotetaan kesä 2022 ja päättämistä 2022 yhtiökokouksessa. Vuonna 2014 tehdyllä hinta-arviolla kustannus olisi 2,54 €/osake.

Autotallien, osin asfaltoinnin ja pihan sadevesijärjestelmän kunto on heikko. Myös jäteasemien kapasiteetti on ongelma. Näiden kustannusarvio on 1 €/osake. Näiden korjausaikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun on päätetty, miten täydennysrakentamisen suhteen edetään. Näistä kiireisin on sadevesijärjestelmä, joka aiheuttaa tällä hetkellä eroosiota 3ABC ja 4AB talojen läheisyydessä.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet

Hallitus esittää talousarvion hyväksymistä.

Hoitovastikkeeseen eikä käyttökorvauksiin ehdoteta muutoksia.

Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä siirtymistä maalämpö + poistoilmanlämmönkeräykseen (myöhemmin maalämpö -järjestelmä). Kaukolämmöstä siirtyminen maalämpö -järjestelmään arvion mukaan puolittaa yhtiön lämmityskulut. Hanke on taloudellisesti kannattava. Mikäli taloyhtiö saa ARA:n energia-avustusta urakkaan, paranee taloudellinen kannattavuus merkittävästi. Investoinnin seurauksena tulevaa yhtiövastiketta laskettaisiin. Investointi rahoitettaisiin siten, että kerättävä investoinnin rahoitusvastike jää pienemmäksi kuin yhtiövastikkeen lasku, jolloin asumiskulut laskevat pian investoinnin jälkeen. Osakaskyselyssä 2021 80% vastaajista kannatti siirtymistä maalämpö -järjestelmään.

Lue lisää hankkeen taustoista täältä.

Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolelle

Hallitus esittää, että kerhohuonetta voidaan vuokrata muillekin, kun talon asukkaille

Aktiivisen osakkaan toimesta hallituksen tietoon tuli, että 3DE talossa sijaitseva tila, jota on vuokrattu vuosia ulos ”toimistona” ei ole toimistotila vaan kerhotila. Tila on kooltaan XX neliötä ja sijaitsee pääosin maan tason alapuolelle. Tilassa on ikkunat katonrajassa. On jäänyt myös epäselväksi, onko kerhotilan vuokraamiseksi ulkopuolelle aikanaan haettu yhtiökokouksen päätös.

Näiden tietojen pohjalta hallitus irtisanoi vuokrasopimuksen vuokralla olevan yhdistyksen kanssa pitkällä irtisanomisajalla. Yhdistyksellä on halua jatkaa tilassa. Hallituksen arvion mukaan uskonnolliset pienimuotoiset kokoontumiset ja kerhotoiminta sopii hyvin kerhotilassa tapahtuvaksi. Kerhotilaan lienee vaikeampaa löytää vuokralaisia kuin toimistotilaan. Hallitus tuli siihen tulokseen, että tilan käyttötarkoituksen muutosta ei kannata hakea tässä vaiheessa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle oikeuden vuokrata kerhotilaa ulkopuolisille käypään hintaan tai ottaa takaisin yhtiön käyttöön.

Yhtiökokous voi myös kieltää tämän ja palauttaa tila takaisin asukkaiden käyttöön. Tässä menetetään noin 10 000€ vuositulot. On myös epäselvää millaiseen käyttöön tila sopisi.  

Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

Hallitus esittää, että säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia hankitaan ja asennetaan jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään.

2020 alussa n. 30% asunnoista asennettiin vettä säästävät suihkut ja hanojen suuttimet. Korona vuosi on vaikeuttanut investoinnin vaikutusten arviointia. Kyseisenä vuonna asukkaiden määrä on kuitenkin kasvanut ja veden kulutus on laskenut. Näin vaikuttaa, siltä, että säätösuihkulla on ollut vettä säästävä vaikutus. Hallitus ehdottaa, että kaikkiin huoneistoihin asennetaan säästösuihkut ja -suuttimet. Investoinnin kustannus on n. 13 000€ ja se maksetaan korjausbudjetista. Investoinnin takaisinmaksuaika-arvio on kolme vuotta. Veden säästö osaltaan laskee myös lämmitysenergian tarvetta ja pienentää asumisen hiilijalanjälkeä.

Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

Hallitus esittää, että yhtiö lopettaa täydennysrakentamisen selvitystyön. Kaupungilta ei ole saatu sitovia kantoja niihin reunaehtoihin, jotka määrittelevät mitä hintaa rakennusoikeudesta voitaisiin saada. Toukokuun alussa kaupunki ehdotti, että keskustelua voitaisiin jatkaa syksyllä. Hallitus katsoo, että täydennysrakentamisen selvitys ei etene siihen laitettujen ponnistuksista huolimatta ja se, että päätös on avoin haittaa yhtiön muita toimia, kuten hulevesijärjestelmän ja jäteasemien uusimista.

Mikäli yhtiökokous hylkää hallituksen ehdotuksen selvitystä jatketaan neuvotteluilla kaupungin kanssa. Mikäli kaupungilta saadaan reunaehdot ajoissa, voidaan asia tuoda 2022 yhtiökokoukseen.

Tehdyt toimet

Yhtiöllä on viime syksynä saatu suunnitelma rakennusmassoista ja sitä on päivitetty kevään aikana. Yhtiö ei ole saanut kaupungilta kantaa mahdollisen täydennysrakentamisen hallintamuodosta (vapaarahoitteista, ARA-tuettua, vuokra-asuntoja). Mm. tällä on vaikutus rakennusoikeudesta maksettavaan hintaan, jonka takia hallitus ei voi tuoda asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi 2021 yhtiökokouksessa.

Täydennysrakentamiseen liittyviä näkemyksiä kysyttiin osakaskyselyssä 2021. Yleisimmäksi eduksi koettiin, että rakennusoikeuden myynnistä saadaan tuloja, joita voidaan käyttää yhtiön korjausvelan maksamiseen. Saatava korvaus ja siitä mahdollisesti syntyvä veroseuraus on edelleen auki. Lisätietoja kyselyn tuloksista saastokenno.com/osakaskyselyn-tulokset-taydennysrakentaminen/

Täydennysrakentamisen yleisimmäksi ongelmaksi koettiin vaikutus näkymiin, jonka osa myös arvioi vaikuttavan negatiivisesti asuntojen arvoon. Jopa enemmän kuin mitä rakennusoikeudesta saadaan tuloa. Tästä lisää verkkosivuilla. Hallitus totesi, että nykyiset hahmotelmat eivät anna riittävää kuvaa arvioida lisääkö täydennysrakentaminen pihojen viihtyisyyttä tai missä määrin ne ovat esteettisiä. Tämän takia ulkoisesta ilmeestä tulisi teetetään kuvat, jotta osakkailla on paremmat keinot arvioida täydennysrakentamisen vaikutusta pihapiirissä. Saadun palautteen perusteella hallitus myös päivitti suunnitelmaa siten, että talojen keskellä ovat uudet rakennukset olisivat pienempiä. Talojen asentoa pyrittiin myös kääntämään, pihojen avartamiseksi, mutta tämä ei sopinut kaupungille.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Kulunut vuosi lämpöjärjestelmän uusimisen, täydennysrakentamisen valmistelun sekä yllättäneiden asioiden takia on ollut tavanomaista kuormittavampi ja kompensaatio suhteessa tehtyyn työhön jäi vähäiseksi. Yhä suurempi osa hallitustyöstä tapahtuu sähköisesti hallituksen kokousten ulkopuolella. Nykyinen palkkiomalli huonosti kohdistuu tälle työlle. Nykyinen palkkiotaso ei rohkaise hakemaan hallitukseen.

Hallituspalkkio ei määrittele selvästi koskeeko palkkio vain hallituksen kokouksia vai myös hankekokouksia. Hallitus tulkitsi yhtiökokouksen 2020 päätöstä siten, että palkkio maksetaan myös hankekokouksista. Hallitus ehdottaa, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli oikeuttaa palkkioon. Näin määriteltynä palkkion määräytymisessä on vähemmän tulkinnan varaa.

Tiedotuspalkkio on summa, jonka hallitus voi maksimissaan jakaa jäsenilleen näiden tekemästä tiedottamistyöstä, kun vaihtoehtona on ostaa tämä toimi palveluntarjoajalta. Tiedotuspalkkio käytäntö on koettu pääosin toimivaksi. Se auttaa kohdistamaan palkitsemista työmäärän perusteella.

 • Palkkiot 2020:
 • Hallituksen puheenjohtaja 1500€/v, 200€/kokous
 • Hallituksen jäsen 100€/kokous
 • Tiedotuspalkkio: 2000€

Valitaan hallituksen jäsenet ( 7 kpl)

Hallituksen jäsenistä osa on lopettamassa ja osa haluaisi vetäytyä. Mikäli sinulla on kiinnostusta hallitukseen ilmoitathan siitä meille. Voit kysellä lisätietoja hallituksen jäseniltä, esim. lasse.granroth@gmail.com

Mikäli osakas haluaa ilmoittaa olevansa käytettävissä hallitukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä isännöitsijälle kirjallisesti 8.6.2021 mennessä, myös etäyhteydessä voi kertoa halukkuudestaan tulla hallitukseen.

2021 YHTIÖKOKOUKSEN VASTAUSLOMAKE SÄHKÖPOSTILLA TOIMITETTAVA VERSIO 


Kopio alla alla oleva lista sähköpostiisi. Poista kohdat, joita et kannata. Lähetä sähköposti satu.ingstrom@astala.fi.

8. Tuloslaskelma ja tase

– kannatan tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata tuloslaskelman ja taseen vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa

Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käyttö

– kannatan tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)
– en kannata tuloksen kirjaamista hallituksen esityksen mukaisesti (tuloksen kirjaaminen vapaaseen pääomaan, eikä osinkoa jaeta)

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

– kannatan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
– en kannata vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle


11. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen tilikaudelle 2021 ja yhtiövastikkeen vahvistaminen.

– kannatan talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa
– en kannata talousarvion vahvistamista hallituksen esittämässä muodossa


12.  Hallituksen valtuudet periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet.

– kannatan hallitukselle myönnettäväksi valtuudet tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet
– en kannata hallitukselle myönnettäväksi valtuutusta tarvittaessa periä ylimääräiset tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikkeet

13.  Tilintarkastajat

– kannatan kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa (APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT)
– en kannata kokouksen 2020 ehdotettua tilintarkastajaa
Ehdotukseni on _________________________________


14.  Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

– kannatan, että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa
– en kannata,että lainanlyhennysrahastoa kartoitetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa


15.  Päätetään maalämpöhankkeeseen ryhtymisestä

           Kohta 1.
–  Kannatan maalämpöhankkeeseen ryhtymistä ja valtuuksien antamista hallituksen esityksien mukaisesti
–  En kannata maalämpöhankkeeseen ryhtymistä hallituksen esityksen mukaisesti

Kohta 2.
–  Kannatan hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia
–  En kannata hallituksen esitystä tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisi täsmennyksiä ja muutoksia

Kohta 3.
–  Kannatan hallituksen esitystä antaa valtuudet nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. Kannatan, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta
–  En kannata hallitukselle myönnettäviä valtuuksia nostaa enintään 1.700,000 € suuruinen laina kyseisen korjauksen maksamiseksi. En kannata, että hallitukselle annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta

16.    Päätetään kerhohuoneen vuokraamisesta talon ulkopuolisille

–   Kannatan hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille
–   En kannata hallituksen esitystä vuokrata kerhohuonetta muillekin, kun talon asukkaille


17.   Päätetään säästösuihkupäiden ja säästösuuttimien hankinnasta jokaiseen asuntoon, missä niitä ei ole ennestään
– kannatan hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säätösuuttimia
– en kannata hallituksen esitystä hankkia säästösuihkupäitä ja säästösuuttimia

18.   Päätetään täydennysrakentamisen jatkosta

–  kannatan hallituksen esitystä, että täydennysrakentamista ei jatketa
–  en kannata hallituksen esitystä täydennysrakentamishankkeen lopettamisesta


19.  Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.

–   kannatan hallituksen esitystä palkkioista (Hallitus esittää, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli, oikeuttaa palkkioon)
–  en kannata hallituksen esitystä palkkioita

Ehdotukseni:
hallituksen puheenjohtaja    ____ €/kokous ___€/vuosi
hallituksen jäsen                  ____ €/kokous ___€/vuosi
Tiedotuspalkkio                         ____ €/vuosi

Tilintarkastajalle maksetaan yleisesti kohtuullisen korvauksen mukaan laskulla.


20.Hallituksen jäsenet (7) valinta

–  Kannatan seuraavia henkilöitä. Seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa tilikaudella 2021 ( 4 hlöä) Lasse Granroth, Ritva Kemppainen, Hannu Lunkka, Markku Etsola
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________
–   ________________________

(lupa ehdotettavalta jäseneltä tulee olla saatu etukäteen)


Huoneisto: ______________

Vastaajan koko nimi: ______________

KUTSU OSAKKAILLE JA ASUKKAILLE MAALÄMPÖINFOON 31.5 klo 18.00.


 
Tervetuloa osallistumaan As Oy Säästökennon maalämpöhankkeen infotilaisuuteen, missä suunnittelija ja urakoitsija kertovat hankkeesta ja vastaavat osakkaiden kysymyksiin.

Tilaisuus järjestetään Teamsillä. Pääset liittymään kokoukseen: menemällä selaimella saastokenno.com/maalampoinfolinkki osoitteeseen.

Vain muutama henkilö voi kokoontumisrajoituksien vuoksi tulla paikalla, eli jos ette voi osallistua Teamsilla, olkaa yhteydessä viim. 29.5.2021 isännöitsijään.

Maalämpöurakkatiedote YK:sta varten

Tiivistelmä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä siirtymistä maalämpö + poistoilmanlämmönkeräykseen (myöhemmin maalämpö -järjestelmä). Kaukolämmöstä siirtyminen maalämpö -järjestelmään arvion mukaan puolittaa yhtiön lämmityskulut. Hanke on taloudellisesti kannattava. Mikäli taloyhtiö saa ARA:n energia-avustusta urakkaan, paranee taloudellinen kannattavuus merkittävästi. Investoinnin seurauksena tulevaa yhtiövastiketta laskettaisiin. Investointi rahoitettaisiin siten, että kerättävä investoinnin rahoitusvastike jää pienemmäksi kuin yhtiövastikkeen lasku, jolloin asumiskulut laskevat pian investoinnin jälkeen. Osakaskyselyssä 2021 80% vastaajista kannatti siirtymistä maalämpö -järjestelmään.     

Tausta

Taloyhtiön nykyinen lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö vesikiertoisilla seinäpattereilla. Kaukolämmönvaihtimet ovat vuodelta 1997, eli käyttöikänsä päässä. Ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistolla rakennusten ullakoilla olevista kammiohuoneista. Talossa 3 A-C on kaksi kammiohuonetta ja muissa taloissa yksi.

Vaihtoehtona kaukolämmössä pysyminen

Mikäli maalämpöhankkeeseen ei lähdetä, joudutaan uusimaan:

 • Kaukolämmönvaihtimet                  arvio 70 000 €
 • Huippuimurit                                  arvio 35 000 €
 • Lämpökanaalit                               arvio 60 000 €
 • Patteriventtiilit                               noin 140 000 €
 • Yhteensä:                                       Noin 305 000 €

Hallituksen arvion mukaan kaukolämmön hintaan kohdistuu lähivuosina nousupainetta, sillä päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet merkittävästi ja Helenillä on mittavia investointeja edessään. Helen on nostanut kesälle 2021 kaukolämmön hintaa 25%. Helen tuottaa fossiilisilla energialähteillä 88% energiastaan. Tähän osuuteen päästöoikeuksien hinnan nousu vaikuttaa nousupaineen. Näistä 46% on kivihiiltä, joista Helen joutuu luopumaan 2030 mennessä, joka aiheuttaa investointipaineen ja todennäköisesti johtaa hintojen nousuun. Lisää aiheesta https://yle.fi/uutiset/3-11917622.

Maalämpö-järjestelmän kuvaus

Jokaiseen taloon rakennetaan oma maalämpölaitteisto sekä kaivokenttä. Kaivokentän rinnalle rakennetaan lisäksi poistoilman lämmöntalteenotto (LTO), jolla saadaan kerätty rakennusten lämpimästä poistoilmasta lämpö talteen.

Hiilidioksidipäästöiltään maalämpö on nykyistä kaukolämpöä selvästi alhaisempi. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöjen kehitystä tulevaisuudessa on kuitenkin haastava arvioida.

Lämpöpumppujen vaikutus asumiselle

Maalämpöpumput saattavat aiheuttaa matalataajuista ääntä, jos ne pääsevät resonoimaan. Häiritsevää ääntä syntyy vain poikkeustapauksissa ja hyvällä suunnittelulla se voidaan estää. Urakkaa suunniteltaessa ja urakoitsijaa valitessa on erityistä huomiota laitettu siihen, että uusi järjestelmä ei aiheuta häiriötä asuntoihin.

Poistoilman talteenoton asennuksen yhteydessä asennettaisiin myös uudet poistoilmapuhaltimet. Vanhat laitteet ovat aiheuttaneet häiriötä joissain tapauksissa. Uudet laitteet vähentävät poistoilmakoneiden aiheuttamaa äänihaittaa.

Lämpöpumput voivat vikaantua. Järjestelmä on kuitenkin suunniteltu siten, että jokaiseen taloon tulee useampia lämpöpumppuja ja sähkökattila, jolloin vikaantuessaan huoneistojen lämmön saantiin ei tule katkosta. Järjestelmää etävalvontaan, jolloin vikatilanne havaitaan välittömästi.

Sähkökeskusten päivittämisessä varaudutaan mahdollisiin tuleviin tarpeisiin

Sähkökeskuksia päivitettäessä huomioidaan yhtiöön mahdollisesti asennettavat sähköautojen latauspaikat. Osakaskyselyssä 2021 40% piti sähköautojen lataamisen mahdollistamista jossain määrin tärkeänä tai tärkeänä.

Sähkökeskuksia päivitettäessä tehdään myös varaus aurinkosähkön käyttöönotolle. Mikäli sähkön hinta nousee voidaan järjestelmän kuluja pienentää aurinkosähköä hyödyntämällä.

Urakan toteutusaikataulu

Mikäli hankkeeseen päätetään lähteä, urakka aloitetaan kesällä 2021 ja syksyllä 2021 oltaisiin pääosin valmiita. Urakka alkaa kaivojen poraamisella. Urakoitsija tekee viimeistelytöitä vuoden loppuun.

Urakan aikainen asumisen haitta

Merkittävin asumishaitta hankkeesta aiheutuu maalämpökaivojen porauksesta sekä kaivokentän vaakaputkituksesta kaivuineen. Maalämpökaivo porataan Kastelholmantie 3:n tontilla yhteensä 14 kpl ja Kastelholmantie 4:n tontilla 18 kpl. Yhden kaivon poraaminen vie aikaa noin yhden päivän, joten kokonaisuudessaan kaivojen poraaminen vie aikaa noin 1-1,5 kk. Yhden talon läheisyydessä tehtävät kovaa ääntä aiheuttavat työt kestävät reilun viikon. Kaivuutöitä voidaan tehdä osittain samanaikaisesti kaivojen porausten kanssa, joten kokonaisuudessaan aikaa kaivokentän rakentamiseen kuluu noin 2kk. Kaikki maalämpökaivot ja vaakaputkitukset jäävät piiloon maan alle. Kaivokentän rakentamisen lisäksi asumishaittaa aiheuttaa lyhyet vesi- ja lämmityskatkot. Ne ovat kuitenkin tyypillisesti yhden työpäivän mittaisia.

Siirtymisen taloudellinen kannattavuus

Maalämmön ja poistoilman lämmöntalteenoton yhdistelmällä saadaan taloyhtiön lämmityskustannukset laskettua hieman yli 50 % nykyisestä tasosta.

Alla olevassa laskelmassa on otettu varovainen energian hinnan muutos 2% koko ajalle. Hallituksen arvion mukaan lähivuosina sähköhinta on laskussa, joka parantaa investoinnin kannattavuutta. Kaukolämmönhinta saattaa nousta 2% nopeammin, joka myös parantaa investoinnin kannattavuutta. Investoinnin kannattavuutta heikentäisi kaukolämmön halpeneminen tai sähkön hinnan raju nousu.

Maalämmön säästö/investointilaskelma

Maalämpöurakka1 290 000 €
Ylimääräiset maasuojaputket kaivoihin5 000 €
Kaukolämpöliittymien purku (Helen Oy)10 000 €
Sähköliittymien korotukset40 000 €
Louhintavaraus30 000 €
Suunnittelu ja valvonta25 000 €
Patteriventtiilien uusiminen140 000 €
Lupamaksut, lisätyövaraus50 000 €
Maalämpösaneeraus yhteensä (sis. Alv 24%)1 590 000 €

Laskennallinen säästö on noin 95 000 €/vuosi, kun ei huomioida energioiden hintojen nousua, lainanhoitokustannuksia ja huoltokustannuksia. Alla kuvaaja, jossa nämä on pyritty huomioimaan.

Laskelman taustamuuttujat

 • Kaukolämmön kokonaishinta (perusmaksu + energiamaksu) 74 €/MWh
 • Sähkön hinta (tehomaksu + energiamaksu) 115 €/MWh
 • Lämmitysenergiantarve kaukolämpö (MWh/vuosi)                2450
 • Lämmitysenergiantarve maalämpö (MWh/vuosi)                   2380
 • (poistuvat lämmityskanaalit laskee kulutusta arviolta 70 MWh)                            
 • Lämpöpumpuilla tuotettava energiamäärä (MWh/vuosi)       2347
 • Lämpöpumppujen SCOP arvo                  noin 3,3
 • Lämpöpumppujen tuottama ilmaisenergia (MWh)/vuosi       1656
 • Lämpöpumppujen kuluttama energia (MWh/vuosi)               691
 • Sähkövastuksilla tuotettava energia (MWh/vuosi)                  33
 • Sähkön kulutus yhteensä (MWh/vuosi)  724

Maalämmön säästö/investointilaskelma ARA-energia-avustuksella

ARA:n energia-avustuksen määrään liittyy avoimia kysymyksiä. Kaukolämmöstä siirryttäessä tuen määrä on noin 25%, kuitenkin voi olla, että yhtiö on oikeutettu korkeampaan 50% tukeen. Myös patteriventtiilien uusimisen tuettavuus on auki. Näin ollen laskelmissa on tehty varovainen olettama, että saadaan 25%, eikä patteriventtiilien uusimista tueta. Näin tuki olisi noin 360 000 €. Investointikustannukseksi jäisi silloin noin 1 230 000 €.

Alla 30 vuoden elinkaarilaskelma maalämmölle, kun investointisumma on 1 230 000 €.

Investoinnin rahoitus

Maalämpöhanke rahoitettaisiin lainalla, joka on pidempi kuin takaisinmaksuaika, jolloin asumissäästöjä syntyy jo ennen kuin investointi on maksettu takaisin. Investoinnin jälkeen yhtiövastiketta lasketaan ja laskua pienempää rahoitusvastiketta aletaan kerätä. Laina-aika selviää vasta kun ARA:n päätös selviää. ARA:n tukea voidaan hakea yhtiökokouksen jälkeen.

Osakaskysely 2021 tulokset

Tässä on esitetty 2021 toteutetun osakaskyselyn tulokset. Tuloksia täydennetään myöhemmin hallituksen saaman palautteen perusteella, jota ei vielä ole käsitelty. Täydennysrakentamista koskeva palaute on käsitelty omassa artikkelissaan, jonka löydät täältä. Artikkelia on päivitetty 4.5 palautteiden osalta.

Kyselyyn tuli 114 vastausta, eli noin puolet osakkaista vastasi kyselyyn. Iso kiitos annetuista kommenteista!

Pahoittelemme, että kuvissa oleva teksti on pientä. Klikkaamalla kuvaa saat suurennettua kuvan.

Tyytyväisyys

Osakkaiden tyytyväisyys on pysynyt hyvänä verrattuna vuoden 2017 palautteeseen. Sanalliseen palautteeseen on vastatattu artikkelin lopussa kohdassa kehitysideat.

Kannatatko maalämpö+poistoilmapumpun hankintaa?

Vastaajat selkeällä enemmistöllä kannattavat lämpöjärjestelmän vaihtamista maalämpö+poistoilmapumppu -järjestelmään. Palautteessa mainittiin myös huolia mm. lämmön riittävyydestä. Suunnitelman mukaan järjestelmän muutoksesta järjestetään infotilaisuus ennen yhtiökokousta, jossa suunnittelija ja urakoitsija vastaavat osakkaiden kysymyksiin.

Sähköautojen lataamisen mahdollistaminen

Vastaajilta kysyttiin miten tärkeänä vastaaja kokee sähköautojen latauksen mahdollistamisen seuraavan kolmen vuoden sisällä. Aihe jakaa osakkaiden mielipiteitä. Palautteessa kommentoitiin, että sähköautojen latauksen mahdollistaminen ei ole tärkeää yhtiössämme, koska iso osa asukkaista on senioreita tai asukkailla ei ole varaa sähköautoon. Yksi näkökulma on, että sähköautojen latauspaikat voivat toimia myös vetotekijänä, jonka perusteella yhtiö kiinnostaa omistusasujia ja siten nostaa asuntojen kysyntää ja parantaa yhtiön mainetta. Nykyisessä tilanteessa sähköautoa voidaan ladata ”luvatta” lämmitystolpista, joka lisää riskiä yhtiön sähköverkon toiminnassa ja aiheuttaa lisäkustannuksia osakkaille.

Hallitus tarkastelee mahdollisuutta sähköistää osan autopaikoista maalämpöhankkeen yhteydessä mikäli täydennysrakentamiseen ei lähdetä. Mikäli täydennysrakentamiseen lähdetään tässä yhteydessä rakennettaisiin valmius.

Vesimittareiden hankinta

Myös vesimittareiden hankinta jakaa osakkaita. Enemmistö kuitenkin vastustaa hankintaa. Palautteessa annettiin kritiikkiä siitä, että tietoja veden kulutuksesta ei annettu, jonka takia oli vaikea arvioida missä määrin mittarit voisivat laskea kulutusta. Enemmistön mukaisesti hallitus päätti, ettei edistä mittareiden hankintaa.

Ympäristöystävällisyys

Osakkaiden suhtautuminen ympäristöystävällisyyteen on selvästi muuttunut vuoden 2017 tuloksista. Tuolloin vain noin 25% oli sitä mieltä, että investoinneissa ympäristöystävälilset ratkaisut saavat myös maksaa hieman enemmän. Nyt noin puolet on tätä mieltä. Tämän pohjalta tulevien hallituksien tulisi tarkastella ja viestiä ehdotusten ympäristövaikutuksista enenevässä määrin.

Kehitysideat

Sanallista palautetta tuli runsaasti, josta suurin osa oli positiivista ja kiitoksia. Osa oli huoneistokohtaisia ongelmia, jotka on viety eteenpäin. Alla on vastattu osaan saaduista kehitysideoista.

Uusia asukkaita pitäisi informoida tarkemmin taloyhtiön järjestyssäännöistä (talon tavoista) sekä valvoa niiden noudattamista.

Jokaiseen asuntoon toimitetaan järjstetyssäännöt, kun huolto saa ilmoituksen sisäänmuutosta. Valitettavasti kaikissa tapauksissa ilmoitusta ei tehdä, eikä sitä voida velvoittaa. Näin kaikki eivät saa tietoa. Vuokranantajia helpottamaan on tehty sisäänmuuttajan muistilista https://saastokenno.com/sisaanmuuttajanmuistilista/

kyselyssä vesimittareista ei mainita veden kulutuksen määrää tai hintaa eli vastaaminen on melko summittaista.

Pahoittelemme tätä puutetta. Seuraavalla kerralla kun kysely toteutetaan esitetään luvut, jotta vastaaja voi helposti tehdä omat päätelmänsä tilanteesta.

Asukasosakkaana toivoisin, että meidä asukkaiden asioita ja etuja ajettaisiin paremmin. Nyt tuntuu, että mennään pitkälti sijoitusasuntojen omistajien ehdoilla.

Ikävää, että koet näen. Voidaksemme korjata toimintaamme tarvitsemme esimerkkejä millä tavoin toivoisit, että asukkaiden etuja edistettäisiin.

Tiedotteet tulisi saada myös ruotsinkielellä

Ehdotus on hyvä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ruotsin kieltä on kaivattu. Kääntäminen jo nyt vie melkoisesti resursseja. Mikäli pyyntöjä tulee useampia mietimme asiaa uudelleen.

Hissit (ainakin 4 A-rapun) ovat aikansa eläneitä ja hyvin epäsiistissä kunnossa.

Hissien epäsiisti ilme on tiedossa ja se on valitettavaa. Tällä hetkellä, kun yhtiössä on muita remonttitarpeita toimivien hissien uusimista viivästetään. Siisteyden osalta käymme keskustelua huoltoyhtiön kanssa.

Nykyiset ”kanakopit” voisi vaihtaa lukollisiin teräksisiin varastokoppeihin

Nykyiset varastokopit eivät tarjoa juurikaan omaisuuden suojaa. Hallitus selvittää millaisia kustannuksia teräksisten koppien asentaminen aiheuttaisi tai voitaisiinko kulkua varastohuoneisiin rajoittaa omaisuuden tehokkaammaksi suojelemiseksi.

Yhdessä toisessa yhtiössä oli mahdollista muuttaa vanhat lämmitystolpat ”hidaslatureiksi”.

Maalämpö -järjestemän uusimisen yhetydessä kapasitettia on, jotta lämmitystolpat voisivat toimia hidaslatureina. Tässä tulee haasteena sähkönkulutuksen seuranta, jotta kaikki osakkaat eivät maksa sähköautojen omistajien synnyttämää kustannusta. Tämän takia nykyisten tolppien käyttö ei ole mielekästä ellei niihin saada energia mittaavia toimintoja. Mikäli tällaisesta mahdollisuudesta on tietoa laitathan meille viestiä.

moitteet käsillä olevien monisteiden kielestä.

Kiitos palautteesta. Hallitus kävi keskustelua ja tuli siihen tulokseen, että ei ole mielekästä käyttää kielentarkastajaa tiedotteiden tekemisessä. Mikäli osakkaista tai asukkaissa on halukkaita tähän ilmoitathan siitä hallitus@saastokenno.com

roskahuone on pieni ja nyt jo täynnä eri lajittelulaatikoita, mutta ne tulevat jatkuvasti hyvin täyteen, etenkin kartonkikeräys, pitäisikö se tyhjentää useammin?

Roskahuoneiden ongelmat ovat tiedossa ja se on yksi asia johon tartutaan, mikäli täydennysrakentamista ei jatketa. Kartongin osalta, yhtiö ei voi vaikuttaa astian tyhjennyskertoihin sillä emme maksa tyhjentämisestä.

Onko hallitus harkinnut yhteistarjouksen pyytämistä parvekelaseista?

Yhteishankinnan järjestämistä ei ole harkittu. Olemme tukeneet, että ulkopuoliset toimijat voivat järjestää hankintoja.

Vinttiin valoa lisää!

Vintit ovat hieman hämäriä. Käsityksen mukaan, kuitenkin riittäviä tavaroiden viemiseksi ja hakemiseksi. Mikäli asiaa koetaan laajemmin ongelmaksi hallitus palaa asiaan.

Kaadettujen puiden tilalle uusia puita ja muita istutuksia.

Pihojen viihtyisyys on jäänyt viime vuosina vähäiselle huomiolle muiden kiireiden takia. Yritimme saada pihatoimikuntaa pystyyn, mutta se ei ottanut tuulta alleen. Nyt hallitus tutkii mahdollisuutta tehdä suunnitelma ja palkata puutarhayritys ylläpitämään pihojen tilaa.

Näissä nykyisissä taloissa on edelleen katot maalaamatta loppuun

Talojen katot on maalattu, miksi uusi maali ei ole saman väristä kuin vanha on mysteeri.

Rappukäytävät / Kellarit kaipaisi remonttia puhumattakaan autotallit , julkisivut yms.

Rappukäytävien ja kellareiden kunto on päässyt rapistumaan. Osittain kyse on myös siisteydestä. Hallitus on aloittanut keskustelut siivouksen parantamiseksi ja remontoinnin aloittamiseksi.

Ikkunaremontin tilaaminen ja maksaminen olisi pitänyt hoitaa niin, että osakas olisi saanut kotitalousvähennyksen

Meillä ei ole tietoa, että nykyisessä toimintamallissa olisi mahdollista, että osakas saisi kotitalousvähennyksen. Tällä hetkellä Suomen hallitus selvittää asiaa, joten asia saattaa muuttua lähivuosina. Mikäli sinulla on parempaa tietoa miten tämä onnistuisi, oletahan yhteydessä.

Tällä hetkellä muutamat etuoikeutetut ovat saaneet autotallin käyttöön Helsingin hintatasoon verratuna ”ilmaiseksi”

Autotallien nykyinen kunto on erittäin huono. Tallipaikkojen hintoja tarkastetaan autotallien korjauksen jälkeen.

pesutupa….vaatteita joutuu vahtimaan ettei niitä varasteta…siihen tulisi jotain keksiä

Meidän tietojemme mukaan varkaudet ovat verrattain harvinaisia. Voi kuitenkin olla että tieto ei ole tullut hallitukselle asti. Meillä ei myöskään ole tiedossa hyviä keinoja parantaa pyykkitupien ja kuivaushuoneiden turvallisuutta.

Kaikkia toimintoja tulisi tehostaa ja avoimuutta sekä valvontamahdollisuuksia lisätä. Esim. huoltoyhtiön ja siivouspalvelun toimenkuvaa/sopimusta tulisi avata osakkaille, jotta puutteisiin olisi helpompi puuttua. Samoin isännöintisopimuksen sisältö olisi hyvä avata osakkaille.

Tehostamisen osalta ehdotus ei aukene. Keskustelimme sopimusten julkaisemisesta ja siihen ei sellaisenaan ole mahdollisuutta. Sopimukset sisltävät kuitenkin listoja tehtävistä, jota sisältyvät sopimukseen ja nämä julkaistaan yhtiön sivuilla mahdollisimman pian.

Siivouksesta tuli useampia kommentteja

Siivouksesta keskustellaan ja siihen etsitään parempia keinoja. Mikäli havaitse puutteita voit laittaa huoltoyhtiölle suoraan viestiä ja halutessasi laittaa viestisi cc:nä hallitukselle.