Lämpötilojen säätö syksy 2022-talvi 2023

Päivitys: lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen jälkeen lämmitysjärjestelmässä havaittiin ilmaa, jonka takia ylimmissä kerroksissa on ollut suunniteltua kylmempää. Mikäli huoneistossasi on lämpötila on alle 19 astetta olethan suoraan yhteydessä huoltoyhtiöön: info@helsinginkiinteistopalvelu.fi.

Alla oleva tiedote on toimitettu huoneistoihin syyskuussa 2022.

Maalämpöhanke on päättynyt ja syksyn edetessä huoneistojen lämmitystä säädetään. Hallitus on päättänyt, että maksimilämpötila huoneistoissa on 20-21 asteen välillä. Yhtenä perusteena lämpötilalle on Euroopan energianiukkuus. Matalla lämpötilalla vastataan myös energian kohonneisiin kustannuksiin ja hillitään vastikkeiden ja vuokrien nousua. Pienempi kulutus myös laskee sähkön hintaa. Asukkaita pyydetään seuraamaan huoneistojensa lämpötilaan aiemmin toimitetuilla mittareilla ja ilmoittamaan jos lämpötila on huomattavasti korkeampi tai matalampi. Alkuvuodesta 2023 toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan kokemusta asumismukavuudesta, jonka perusteella hallitus tarkastelee huoneistolämpötilan maksimiarvoja uudelleen.

Mittausohje:

Sijoita lämpömittari noin metrin korkeudelle ja ainakin metrin päähän ikkunasta ja patterista. Jos lämpötila on huoneistossasi liian kuuma tai kylmä, tarkasta lämpötila mittarista ja kirjaa ylös päivä ja lämpötila. Mikäli lämpötila on alle 19 astetta laita viestiä samantien lampomittaus@saastokenno.com tai olemassa yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön (jos sähköposti ei ole vaihtoehto voit soittaa: 040 036 9330).

Myöhemmin 2023 alussa asukaskyselyssä pyydetään kirjaamaan ylös lämpötiloja, jotka on koettu epämieluisina.

HUOM. Jos huoneistossa on liian kuuma voit aina säätää termostaattia pienemmälle.  Termostaatti määrittelee huoneen maksimi lämpötilan (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energian säästövinkkejä

Asumisen energian kulutuksessa merkittävä osa tulee veden lämmityksestä. Mitä lyhyempiä tai kylmempiä suihkuja otat sen vähemmän energiaa kuluu.

Säädä makuuhuoneiden ja vähällä käytöllä olevien tilojen patterit pienemmälle ja pidä väliovet kiinni. Useimmat meistä myös nukkuvat paremmin viileässä.

Lisää vinkkejä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista

Mikäli sinulla on vinkkejä mitä muuta taloyhtiö voisi tehdä energian säästämiseksi laita hallitukselle viestiä: hallitus@saastokenno.com

In English

The geothermal project has ended and with autumn and cooler weather, the heating of the apartments will be regulated. The housing board has decided that the maximum temperature in the apartments is between 20 and 21 degrees. One reason for the temperature is Europe’s energy scarcity. The low temperature also responds to the increased costs of energy and curbs the rise in fees and rents. Lower consumption also lowers the price of electricity. Residents are asked to monitor the temperature of their apartments with the previously delivered meters and report if the temperature is significantly higher or lower. At the beginning of 2023, a resident survey will be carried out, which will map the experience of living comfort, based on which the housing board will review the maximum apartment temperature values.

Measuring instructions:

Place the thermometer at a height of about one meter and at least one meter away from the window and radiator. If the temperature in your apartment is too hot or cold, check the temperature on the meter and write down the day and temperature. If the temperature is below 19 degrees, immediately send a message to lampomittaus@saastokenno.com (if email is not an option, you can call: 040 036 9330).

Later, at the beginning of 2023, the resident survey will ask to write down temperatures that have been unpleasant.

NOTE If the apartment is too hot, you can always adjust the thermostat lower. The thermostat defines the maximum temperature for the room (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energy saving tips

A significant part of energy consumption in housing comes from heating water. The shorter or colder showers you take, the less energy is consumed. Adjust the radiators in bedrooms and rooms with little use to a lower temperature and keep the room doors closed. Most of us also sleep better when it’s cool.

If you have tips on what else could be done to save energy, send the board a message: hallitus@saastokenno.com

Vastaa