Asukaskysely 2023

2023 asukaskyselyllä kerätään erityisesti tietoa lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, mutta myös sähköautojen lataamistarpeesta. Lämmitysjärjestelmän päivityksen jälkeen patteriverkoston lämmitysasetuksia muutettiin siten, että huoneistojen lämpötila olisi     20-21 asteen välillä. Tällä kyselyllä hallitus kerää asukkaiden kokemuksia lämmityksestä tavoiteltavan lämpötilan uudelleen arvioimiseksi. Kyselyn lopussa kysytään sähköautojen lataamistarpeesta. Hallitus valmistelee 2023 aikana suunnitelman miten lataaminen mahdollistetaan yhtiössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5min.

Vastaathan kyselyyn sähköisesti, jos mahdollista: saastokenno.com/asukaskysely2023linkki. Näin helpotetaan vastausten käsittelyä. Paperiset vastaukset jätetään yhtiön postilaatikkoon, joka löytyy 3A rapun väliköstä.

Vastaathan kyselyyn 28.2. mennessä. Pyydämme vain yhtä vastausta per huoneisto.

Kyselyaineistossa kerätään huoneistotiedot, jotta poikkeamiin voidaan puuttua. Nämä tiedot luovutetaan huoltoyhtiölle, joka on tarvittaessa yhteydessä asukkaaseen.

You may answer in English in when using the link saastokenno.com/asukaskysely2023linkki

Vastaa