Täydennysrakentamisen jatko

Päivitetty 21.10.2020

Hallitus päätti 14.10 kokoukseen pyytää arkkitehtitoimistoa alloittamaan neuvottelut kaupungin kanssa mallin VE 8 perusteella. Mallin löydät täältä. Hallitus nosti viestissään toimistolle mahdollisuuden muuttaa rakennukset samaan koordinaatistoon parkkitalon kanssa, jotta katselukulmat rakennusten välillä eivät olisi suoraan toisia kohti. Asia jää keskusteltavaksi kaupungin kanssa.

Alustavasti hallitus linjasi, että osakkaille tehdään kysely, jolla kartoitetaan näkemyksiä mallista. Tämä tehdään, kun kaupungin kanta on selvillä. Olettettavasti vuodenvaihteen tienoilla.

Olemme saaneet joukon kysymyksiä täydennysrakentamiseen liittyen tilaisuuden jälkeen. Pyydämme, että osakkaat odottaisivat kysymyksineen, jotta saamme tähän kerättyä tietopakettia, jotta samoihin kysymyksiin ei tarvitse vastata useampaan kertaan.

Täydennysrakentamisen työpaja

Kiitos kaikille etänä ja paikan päällä olleille osallistumisesta!

Työpajassa esitellyt mallit löytyvät täältä. Hallitus ottaa kantaa lokakuussa minkä mallien pohjalta keskustelua jatketaan kaupungin kanssa.

2 thoughts on “Täydennysrakentamisen jatko

  1. Kiitos työpajan järjestämisestä. Minusta olisi tärkeää, että vaihtoehdoista 1-8 järjestettäisiin asukkaille ja omistajille avoin verkkoäänestys ennen kuin hallitus päättää, minkä mallien pohjalta keskustelua jatketaan kaupungin kanssa. Muutoin tässä on minusta riskinä se, ettei hallituksen valitsema malli saakaan yhtiön kokouksessa tarpeeksi kannatusta toteutuakseen, vaikka joku muu vaihtoehto ehkä olisikin saanut. Kyselyn voisi toteuttaa esimerkiksi samalla alustalla kuin ikkunakyselynkin (WebropolSurveys).

    • Hei,
      Mietin samaa skenaariota. Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että yhtiö käy keskusteluja kaupungin kanssa mallin VE8 pohjalta. Kun kaupungin kanta on selvinnyt mallista järjestetään kysely osakkaille, jonka pohjalta mallia voidaan vielä muuttaa ennen ehdotuksen tekemistä yhtiökokoukselle. Mikään vaihtoehto ei siis ole täysin suljettu vaikka nyt tarkasteellaankin VE8 pohjalta etenemistä.

Vastaa