Päivitetty yhtiöjärjestys 2017

Alla on hallituksen ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Liiteessä on kuvattu yhtiöjärjestyksen muutokset. Punaisella on kuvattu lisäykset, yli-viivatut osiot poistetaan. Näitä on kommentoitu kursiivilla.

Keskeiset muutokset

  • Tilintarkastajien määrä laskee yhteen nykyisestä kahdesta
  • Mahdollistaa yhtiökokouskutsujen lähettämisen sähköpostilla
  • Mahdollisuus siirtyä vesimittarin käyttöön, jos sellaiset asennetaan

Saastokenno yhtiöjärjestys