Osakasremonttien valvontakäytäntö päivitetty ja palautekierroksella 15.1.2022 asti

Hallitus on työstänyt osakasremonttien valvontakäytäntöä tämän vuoden aikana ja toivomme palautetta käytäntöön. Uusi valvontakäytäntö on otettu käyttöön 15.11 alkaen ja sitä päivitetään saadun palautteen perusteella. Voit antaa palautetta sitä lähettämällä kommenttisi osoitteeseen: kyselyt@saastokenno.com 15.1.2022 mennessä. Voit ladata valvontakäytännön kuvauksen tästä.  

Valvontakäytännön kehittämisen tarkoituksena on selkeyttää osakkaille milloin ja millaisia toimenpiteitä vaaditaan ja ohjeistaa osakkaita heidän remonteissaan siten, että muutostöiden aiheuttamat häiriöt ja ongelmat ovat harvinaisempia ja remontit sujuvampia. Olemassa olevaa käytäntöä on tarkasteltu ja pyritty keventämään käytäntöjä, jotta valvonnan kustannukset eivät estäisi remonteista ilmoittamista tai niiden tekemistä. Käytäntöä kehitettäessä erityinen huomio on  kohdistettu muutostöihin, jotka saattavat lisätä naapurien kokemaa häiriötä esim. kasvaneina askelääninä, sillä yhtiön asukkaiden kokema häiriö on yhtiössä valitettavan arkipäiväistä. 

Ehdotettu käytäntö rakentuu kolmeen tasoon, joista ensimmäinen on remontteja, jotka eivät aiheuta riskiä yhtiön rakenteille tai lisää häiritsevää naapurieloa. Näistä ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle lainkaan. Toinen taso on ilmoitettavat asiat, jotka saattavat aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa.  Näissä tapauksissa ohjeistetaan osakasta huomioimaan erilaisia asioita, mutta myös dokumentoimaan vahinkojen välttämiseksi remontin kriittisiä vaiheita. Näin urakoitsijaa ja osakasta ohjataan kiinnittämään huomiota riskipaikkoihin. Näissä tapauksissa yhtiölle myös toimitetaan urakoitsijan allekirjoittama vahvistus, että muutostyöt on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. 

Kolmannelle tasolle menevät muutostyöt, joissa on merkittävä riski yhtiön rakenteille tai naapureihin kohdistuvalle vahingolle. Näiden kohdalla tekninen isännöitsijä tarkastaa suunnitelmat, toimitetut dokumentit kriittisistä vaiheista ja lopputuloksesta, jotta varmistutaan, että työ vastaa suunnitelmia ja on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Jossain tapauksissa yhtiö edellyttää erillisen valvojan palkkaamista, mutta useimmiten pätevä urakoitsijan palkkaaminen ja hyvät suunnitelmat riittävät. 

Vastaa