Jäteasemien uusiminen 202X

Päivitetty 12/2019

Taloyhtiöllä on kolme jäteasemaa, joista kaksi on autotalleissa ja yksi muussa tilassa. Kaikkien jäteasemien kapasiteetti on ajoittain ylittyy, mutta tämä on erityisen yleistä yhden aseman kohdalla. 2019 toteutetussa asukaskyselyssä 35% vastaajista oli tyytymätön tai erittäin tyytymätön jätehuollon toimivuuteen.

Alunperin jäteasemien uusiminen oli suunniteltu toteuettavaksi autotallien korjauksen yhteydessä. Saadun palautteen perusteella tarve on arvioitu suuremmaksi ja toteutusta olisi tarpeen nopeuttaa. Tätä kuitenkin haittaa epävarmuus mahdollisesta täydennysrakentamisesta ja sen tarvitsemasta tilasta. Tämän takia toteutus odottaa, kunnes yhtiökokous on tehnyt päätöksen täydennysrakentamisesta.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja on muutamia. Yksi on toteuttaa jätteiden keräys syväastioilla. Toinen tapa voisi olla rakentaa jätekatos. Vaihtoehtoja, mahdollista sijaintia ei ole vielä valittu. Hinta-arvio on 50 000€ tai alle.

Vastaa