Talontavat

In english below

Palveluiden tilaaminen

Saunavuorot ja autopaikat tilataan huollosta. Vuokravarastot tilataan isännöitsijän asiakaspalvelusta.

Yleisten tilojen lukot ja avaimet

Ulko- ja yhteisten tilojen ovissa on sähköinen lukitus, joka tallentaa käytetyn avaimen tunnisteen ja käyttöajan. Mikäli hukkaat avaimesi, ilmoitathan siitä huoltoyhtiöön avaimen mitätöimiseksi.

Järjestyshäiriöt ja hiljaisuus

Hiljaisuus alkaa klo 23, jonka jälkeen kovaa meteliä tulee välttää. Mikäli häiriötä ilmenee, on suositeltavaa ilmoittaa suoraan häiriötä aiheuttavalle asukkaalle. Mikäli tämä ei auta kirjaa ylös häiriöajat ja toimita ne isännöitsijälle. Vakavassa tilanteessa ole yhteydessä poliisiin.

Huoneistojen ilmanvaihto ja lämpötila

Mikäli huoneistoissa ilman laadussa on huomauttamista, puhdista ilmanvaihtoventiilit. Varo muuttamasta niiden säätöjä. Apua lämpötilan ja ilmanvaihdon kanssa saat huollosta.

Palovaroittimet

Asukkaiden on huolehdittava, että asunnossa on toimiva palovaroitin. Palovaroittimia on oltava yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden. Muistathan myös palovaroittimien pattereiden vaihdon.

Tuhoeläimet

Mikäli löydät huoneistostasi tuhoeläimiä, ilmoita niistä huoltoon välittömästi, jotta yhtiö voi aloittaa torjuntatoimet estämisen leviämiseksi.

Kehitysideat ja palautteet

Mikäli mieleesi tulee ideoita, jotka lisäisivät asumismukavuutta tai turvallisuutta, kerro ideastasi www-sivujen kautta tai lähesty hallituksen jäseniä.

Tupakointi

Vältätähän tupakointia parvekkeilla ja sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä, jotta savua ei kulkeudu huoneistoihin.

Pysäköinti

Porraskäytävien ovien edessä ja pihoilla pysäköinti on kielletty, sillä ne ovat pelastusteitä.

 

///

Reserving services

Sauna hours and car spots are reserved from the maintenance. Storage depots are ordered from the customer service of the deputy landlord.

Locks and keys to the public spaces

There is an electrical locking system in the external doors and doors to the common spaces, which save the identifier of the used key and time of usage. If you lose your key, please contact the maintenance company in order to invalidate the key.

Disorders and silence

The silence starts at 11 p.m. every day and after this loud noises have to be prevented. In case of disorders, it is recommended to notify the disorder causing inhabitant him/herself. If there is no effect, write down the times of disturb and convey them to the deputy landlord. If needed contact police.

Air conditioning and temperature in the apartments

If there is something to note about the air quality, clean the air condition vents. Watch out to not to change their adjustments. Concerning the temperature or ventilation you can get help by the maintenance.

Fire alarms

Inhabitants have to make sure that there is a working fire alarm in the apartment. There has to be one fire alarm for each starting 60 m². Remember also to change the batteries to the fire alarms.

Varmints

If you find any varmints in your apartment, inform the maintenance immediately so that the cooperative can start eliminating operations to avoid spreading the problem.

Developing ideas and feedback

If you have ideas on your mind that could enhance the convenience or safety, please tell about your idea via the webpage or contact the members of the board of the housing cooperative.

Smoking

Avoid smoking on the balconies or next to the entrances so that the smoke wouldn’t get into the apartments.

Parking

It is forbidden to leave a vehicle in front of the doors of staircases and in the yards because these are rescue roads.